Τρίτη, 16 Μαϊος 2000

Απόφαση 143/2000

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 14.5.1999 και 23.9.1999 γνωστοποιηθείσας, βάσει του άρθρου 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης των επιχειρήσεων Diamant Boart International S.A, η οποία ανήκει στον όμιλο επιχειρήσεων της εταιρείας Candover Investments Plc, και…
Τρίτη, 16 Μαϊος 2000

Απόφαση 142/2000

Θέμα της συνεδρίασης ήταν η προηγούμενη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων «ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΑΕ», σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει.
Τρίτη, 16 Μαϊος 2000

Απόφαση 141/2000

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 1.3.1999 γνωστοποιηθείσας, βάσει του άρθρου 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης επιχειρήσεων, η οποία πραγματοποιείται με την εξαγορά, με χρηματιστηριακή συναλλαγή, από την εταιρεία ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ,…
Τρίτη, 16 Μαϊος 2000

Απόφαση 140/2000

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 20.5.1999 γνωστοποιηθείσα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, βάσει του άρθρου 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωση των εταιρειών ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. και ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Α.Ε. – ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ.
Τρίτη, 16 Μαϊος 2000

Απόφαση 139/2000

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η εκπρόθεσμη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων που προκύπτει με την εξαγορά από την εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. του 80% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο…
Τρίτη, 16 Μαϊος 2000

Απόφαση 138/2000

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 3.5.1999 και με αριθμό καταθέσεως 837 αίτηση λήψεως ασφαλιστικών μέτρων την οποία υπέβαλαν η εταιρεία ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. και ο Αντώνιος Μούτσιος, κατά των εταιρειών H. GUGEL GMBH και ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ…
Τρίτη, 16 Μαϊος 2000

Απόφαση 137/2000

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η επιβολή προστίμου στις εταιρείες Κ. & Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ και ΑΓΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΣ Α.Ε., για παράβαση του άρθρου 25 παρ. 1 του ν. 703/77 όπως ισχύει.
Τρίτη, 16 Μαϊος 2000

Απόφαση 136/2000

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 11.10.1999 και με αρ. πρωτ. 1861 γνωστοποιηθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703.77, όπως ισχύει, πράξης σύστασης της κοινής επιχείρησης με την επωνυμία ΤΕΛΕΣΙΣ ΝΤΑΪΡΕΚΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ…
Τρίτη, 16 Μαϊος 2000

Απόφαση 135/2000

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν, η από 8.11.99 και αρ. πρωτ. 2058/99 αίτηση των ανωνύμων εταιρειών με τις επωνυμίες α) «Γ.Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ Α.Ε.» β) «LIBRARY SERVICE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ –ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΔΙΣΚΩΝ SOFTWARE, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» με το…
Τρίτη, 16 Μαϊος 2000

Απόφαση 134/2000

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 18.6.1999 γνωστοποιηθείσας, βάσει του άρθρου 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης επιχειρήσεων, η οποία πραγματοποιείται με την απόκτηση από την εταιρεία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε. (ERGODATA S.A) του 47% του μετοχικού κεφαλαίου…
Τρίτη, 16 Μαϊος 2000

Απόφαση 133/2000

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 15.12.1999 γνωστοποιηθείσας στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, βάσει του άρθρου 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης επιχειρήσεων, η οποία πραγματοποιείται με την εξαγορά του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών NORDSTERN COLONIA HELLAS…
Τρίτη, 16 Μαϊος 2000

Απόφαση 132/2000

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 9 Ιουλίου 1999 γνωστοποιηθείσας στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης επιχειρήσεων, που πραγματοποιείται με την εξαγορά από την εταιρεία LUXOTTICA GROUP SPA του τμήματος…
Τρίτη, 16 Μαϊος 2000

Απόφαση 131/2000

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 20.12.1999 γνωστοποιηθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703.77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης επιχειρήσεων, που συμφωνήθηκε με το από 17.12.1999 προσύμφωνο αγοράς μετοχών μεταξύ των εταιρειών UNIFON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ…
Τρίτη, 25 Απριλίου 2000

Απόφαση 130/2000

Θέμα της συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 12.11.1999 και 28.12.1999 γνωστοποιηθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης επιχειρήσεων, που πραγματοποιείται με α) την από 29.10.1999 σύμβαση εξαγοράς μέσω χρηματιστηρίου του 35% των μετοχών της…
Τρίτη, 25 Απριλίου 2000

Απόφαση 129/2000

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν η από 14.1.2000 γνωστοποιηθείσα, βάσει του άρθρου 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού συγκέντρωση επιχειρήσεων, μεταξύ των εταιρειών ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK AE, INFO QUEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ…
Δευτέρα, 24 Απριλίου 2000

Απόφαση 128/2000

Θέμα της συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 22.10.1999 γνωστοποιηθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης της εδρεύουσας στο Λονδίνο Η.Β. εταιρείας με την επωνυμία BLUE CIRCLE INDUSTRIES PLC και της εδρεύουσας στο Λουξεμβούργο εταιρείας…
Πέμπτη, 20 Απριλίου 2000

Απόφαση 127/2000

Θέμα της συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 21.11.1999 γνωστοποιηθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης επιχειρήσεων, που συνίσταται στην απόκτηση από τον Ανδρέα Κορασίδη, κυρίου μετόχου της εταιρείας ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ Ε.Ε.Α.Ε., του ελέγχου της…
Τρίτη, 11 Απριλίου 2000

Απόφαση 126/2000

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 21.6.1999 γνωστοποιηθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης των επιχειρήσεων ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. και ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΟΤΤΟ ΕΒΡΟΣ Α.Ε..
Τρίτη, 11 Απριλίου 2000

Απόφαση 125/2000

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 6 Ιουλίου 1999, γνωστοποιηθείσας στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης επιχειρήσεων, η οποία πραγματοποιείται με την εξαγορά από την εταιρεία FRANPACK HELLAS A.E. του…
Τρίτη, 11 Απριλίου 2000

Απόφαση 124/2000

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 2.12.1999 γνωστοποιηθείσας, βάσει του άρθρου 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης επιχειρήσεων, η οποία πραγματοποιείται με την απόκτηση από την εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΠΟΡ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ…
Τρίτη, 11 Απριλίου 2000

Απόφαση 123/2000

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 5.1.2000 προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων, η οποία συνίσταται στην απόκτηση κοινού ελέγχου επί της εταιρίας MOBITEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ…
Δευτέρα, 10 Απριλίου 2000

Απόφαση 122/2000

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 9.11.1999 γνωστοποιηθείσα, βάσει του άρθρου 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, συγκέντρωση επιχειρήσεων η οποία πραγματοποιείται με την απόκτηση από την εταιρεία ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ και τον κύριο μέτοχο…
Τρίτη, 21 Μαρτίου 2000

Απόφαση 121/2000

Θέμα της συνεδριάσεως ήταν ο έλεγχος της από 21 Απριλίου 1999 γνωστοποιηθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, από την εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΦΟ – ΚΟΥΕΣΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ…

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20