Τρίτη, 20 Μαϊος 2003

Απόφαση 237/2003

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 24.9.2002 αίτηση για λήψη ασφαλιστικών μέτρων της εταιρίας με την επωνυμία Β. ΜΙΧΑΛΑΚΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ κατά της εταιρίας ΑΝΩΝΥΜΟΣΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΑΙΣ, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 του Ν.703/1977, όπως ισχύει, για παράβαση…
Δευτέρα, 07 Απριλίου 2003

Απόφαση 236/2003

Θέμα της συνεδριάσεως ήταν η προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, της συγχώνευσης των εταιρειών ΤΡΑΠΕΖΑ EFG ΕUROBANK ERGASIAS A.E.και ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε., με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.
Παρασκευή, 04 Απριλίου 2003

Απόφαση 235/2003

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν η από 9.10.2003 γνωστοποιηθείσα, σύμφωνα με το άρθρο 4β ν.703/77, όπως ισχύει, απόκτηση ελέγχου επί της εταιρείας AGB ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Α.Ε. με διακριτικό τίτλο «AGB ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» από την εταιρεία TAM Holding BV., η οποία θα λάβει…
Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2003

Απόφαση 234/2003

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 2.1.2003 προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4β του Ν. 703/77 όπως ισχύει, που αφορά την απόκτηση από την εταιρεία CADBURY SCHWEPPES PUBLIC LIMITED COMPANY του τομέα ζαχαρωδών προϊόντων της εταιρείας PFIZER INC.
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2003

Απόφαση 233/2003

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 18.12.2002 προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς από την εταιρία CIDRON A/S του συνόλου των μετοχών της εταιρίας MAERSK MEDICAL A/S.
Πέμπτη, 06 Φεβρουαρίου 2003

Απόφαση 232/2003

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 26.4.2002 προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4β του Ν. 703/77, όπως ισχύει, που αφορά την απόκτηση από την εταιρία ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ποσοστού 55% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας CLUB…
Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2003

Απόφαση 231/2003

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 29.10.2002 προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4β του Ν. 703/77 όπως ισχύει, που αφορά τη μεταβίβαση του κλάδου προϊόντων ελέγχου εντόμων οικιακής χρήσης (κλάδος “Flora”) της εταιρείας Bayer AG στην εταιρία SC Johnson and Son, Inc.
Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2003

Απόφαση 230/2003

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 22.10.2002 αίτηση για λήψη ασφαλιστικών μέτρων της εταιρείας EUROPLEX KINHMATOΓΡΑΦΟΙ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ κατά α) της WARNER ROADSHOW ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΑΙΝΙΩΝ GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και β) της VILLAGE ROADSHOW ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ >ΤΑΙΝΙΩΝ GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ…
Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2003

Απόφαση 229/2003

Θέματα της Συνεδρίασης ήταν οι παρακάτω υποθέσεις, οι οποίες με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού (εφεξής και Ε.Α.) συνεκφωνήθηκαν λόγω της μεταξύ τους συνάφειας, για οικονομία της συζήτησης : 1) Οι από 14.12.2000 και 18.12.2000 καταγγελίες των παρακάτω δεκαέξι Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών : 1) «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ…
Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2003

Απόφαση 228/2003

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 14.9.1999 προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, που αφορά εξαγορά από την εταιρία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ μετοχών της εταιρίας ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, πουαντιστοιχούν στο 38,87% του…
Τρίτη, 07 Ιανουαρίου 2003

Απόφαση 227/2003

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 24.9.1999 γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης των εταιρειών ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (ANEK) A.E. και ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. που αφορά τη μεταξύ τους συγχώνευση, με απορρόφηση της δεύτερης από…
Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2002

Απόφαση 226/2002

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 17.6.2002 αίτηση για λήψη ασφαλιστικών μέτρων της εταιρίας «VIDEO SEVEN A.Ε» κατά των εταιριών «Δ. ΡΑΠΤΗΣ Α.Ε» ( εφεξής «ΤΟP VIDEO Α.Ε.») και «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ» ( εφεξής «AUDIO VISUAL Α.Ε.»), σύμφωνα με…
Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2002

Απόφαση 225/2002

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν η αυτεπάγγελτη έρευνα, που διεξήγαγε η Γραμματεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατόπιν αναφοράς του Τμήματος Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φωκίδας, σχετικά με την τιμή πώλησης του άρτου στα αρτοποιεία και στα πρατήρια άρτου του Νομού Φωκίδας, για να…
Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2002

Απόφαση 224/2002

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης από την ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ του τομέα Λιανικής και Μικρομεσαίων επιχειρήσεων του υποκαταστήματος της ABN AMRO BANK N.V. στην Ελλάδα…
Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2002

Απόφαση 223/2002

Θέμα της συνεδριάσεως ήταν η από 16.10.2002 κοινή αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 4ε παράγρ. 3 του ν. 703/77, των εταιρειών ALPHA ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε (υπό εκκαθάριση) και NETMED N.V, με την οποία οι αιτούσες εταιρείες ζητούν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού…
Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2002

Απόφαση 222/2002

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν οι από 12.2.2002 γνωστοποιηθείσες πράξεις συγκέντρωσης επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4β του Ν. 703/77, όπως ισχύει, που αφορούν : α) τη συγχώνευση με απορρόφηση από την εταιρία ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ των θυγατρικών της εταιρειών ΔΟΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ…
Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2002

Απόφαση 221/2002

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν η από 15.4.2002 γνωστοποιηθείσα, σύμφωνα με το άρθρο 4β του Ν. 703/77 όπως ισχύει συγκέντρωση επιχειρήσεων που αφορά : i) α) εισφορά στην εταιρία ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΤΕΡΝΑ ΑΕ) του κατασκευαστικού κλάδου…
Παρασκευή, 02 Αυγούστου 2002

Απόφαση 220/2002

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 11.2.2002 προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, της συγχώνευσης δι΄απορρόφησης από την ΑΤΕ ΓΝΩΜΩΝ Α.Ε των εταιριών ΑΛΦΑ Α.Τ.Ε., ΜΕΤΡΙΚ Τ.Α.Ε., ΓΕΚΑΤ Α.Τ.Ε, ΚΟΡΩΝΙΣ Α.Ε., ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε.,ΔΟΜΗΣΗ Α.Τ.Ε., Τ.Ε.Γ.Κ. Α.Ε. και…
Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2002

Απόφαση 218/2002

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 20.2.2002 αίτηση για λήψη ασφαλιστικών μέτρων, των επιχειρήσεων : 1)Της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία: “Αφοί Γ. Ζαζόπουλοι Ο.Ε.”, 2) Του Σταύρου Βαλαβάνη, 3) Του Ιωάννη Μάνθου, 4) Του Γεωργίου Αντωνάτου, 5) Του Λουκά…
Δευτέρα, 08 Ιουλίου 2002

Απόφαση 217/2002

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 15.5.2002 προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης από την εταιρία AB Electroluxαποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρίας Diamant Boart International SA
Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2002

Απόφαση 216/2002

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 17.7.2001 προηγούμενη γνωστοποίηση της εταιρείας, ΔΕΛΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ( εφεξής ΔΕΛΤΑ), σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, που πραγματοποιείται βάσει της από 4.7.2001 Δημόσιας Πρότασης Αγοράς Μετοχών της…
Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2002

Απόφαση 215/2002

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 1.2.2002 αίτηση για λήψη ασφαλιστικών μέτρων, των σωματείων: α) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, (παρακάτω και «ΣΕΤΤΓ»), β) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (παρακάτω και «ΠΕΤΑΓΑ») και γ)ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-…
Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2002

Απόφαση 214/2002

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 23.6.2000 γνωστοποιηθείσας σύμφωνα με το άρθρο 4β του Ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης των επιχειρήσεωνSANΙTΑS-SAΝΙΤΑS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ και DOMONATURA AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ…

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20