Παρασκευή, 27 Απριλίου 2007

Απόφαση 338/2007

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, κατά το άρθρο 4β του ν. 703/77, για την απόκτηση της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΟΔΩΝ & ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ από τον Απόστολο Αλλαμανή και την ελεγχόμενη από αυτόν εταιρεία ALFA ALFA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.
Πέμπτη, 26 Απριλίου 2007

Απόφαση 337/2007

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων INFO-QUEST A.E.B.E. και UNISYSTEMS A.E.E. με δημόσια πρόταση.
Πέμπτη, 12 Απριλίου 2007

Απόφαση 336/2007

Λήψη απόφασης επί της από 2.12.2004 καταγγελίας του Εμμανουήλ Χάλαρη κατά του Δήμου Ηλιούπολης, για παράβαση του άρθρου 2 του ν.703/77, όπως ισχύει.
Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2007

Απόφαση 335/2007

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης που αφορά την απόκτηση ποσοστού 51% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας με την επωνυμία «FBB – ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»…
Τρίτη, 20 Μαρτίου 2007

Απόφαση 334/2007

Λήψη απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 5 του ν.703/77, όπως ισχύει, επί των μέτρων και προτάσεων στον κλάδο της αγοράς και εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, έπειτα από το με αριθ. ημ. πρωτ. 4871/2.8.2006 αίτημα του Υπουργού Ανάπτυξης για την εξέταση του ανωτέρου…
Πέμπτη, 08 Μαρτίου 2007

Απόφαση 333/2007

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων «ARVAL SERVICE LEASE SA» και «ΝΤΙΡΕΝΤ ΑΕΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ».
Πέμπτη, 08 Μαρτίου 2007

Απόφαση 332/2007

Λήψη απόφασης επί της από 22.07.2002 αρ. πρωτοκόλλου 2500/30.07.2002 καταγγελίας της εταιρείας με την επωνυμία Εμμ. Ψιψίκας & Σία Ε.Ε.Ε. κατά της εταιρείας με την επωνυμία MAVA ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 1 και 2 του Ν. 703/77…
Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2007

Απόφαση 331/2007

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης από την εταιρία ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. και τον ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΜΠΕΛΛΕ κοινού ελέγχου της εταιρείας KEGO A.E. και της θυγατρικής αυτής ΕΝΑΛΙΟΣ Α.Ε..
Παρασκευή, 09 Φεβρουαρίου 2007

Απόφαση 330/2007

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, της συγκέντρωσης επιχειρήσεων που αφορά συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΡΙΣΤΑ Α.Ε. από την εταιρεία ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.Ε.
Πέμπτη, 08 Φεβρουαρίου 2007

Απόφαση 329/2007

Λήψη απόφασης επί της αριθ. ημ. πρωτ. 549/29.1.2007 αιτήσεως για χορήγηση άδειας παρέκκλισης, κατά το άρθρο 4ε παρ. 3 του ν. 703/1977, της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. και του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΜΠΕΛΛΕ για την από κοινού απόκτηση ελέγχου της εταιρείας KEGO A.E. και της…
Τετάρτη, 07 Φεβρουαρίου 2007

Απόφαση 328/2007

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης του συνόλου των μετοχών της εταιρίας Επιχειρήσεις Εμπορίας Ιατρικών Μηχανημάτων και Υγειονομικών Υλικών ΟΜΙΚΡΟΝ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ από την Εlpharma Ανώνυμη Συμμετοχική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία…
Δευτέρα, 05 Φεβρουαρίου 2007

Απόφαση 327/2007

Λήψη απόφασης επί της με αρ.πρωτ. 1743/27.3.2006 αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (εφεξής Γ.Δ.Α.) για εναρμονισμένη πρακτική των εταιρειών διύλισης πετρελαιοειδών στον καθορισμό τιμών πώλησης αεροπορικών καυσίμων, κατόπιν και σχετικής καταγγελίας της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών Προσώπων κατά των εγχώριων εταιρειώνδιύλισης.
Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2007

Απόφαση 326/2007

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης επιχειρήσεων που πραγματοποιείται με την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της εταιρίας Π&Κ Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών από την εταιρία Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. (με διακριτικό τίτλο…
Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2007

Απόφαση 325/2007

Λήψη απόφασης επί της από 4.3.1999 καταγγελίας της εταιρίας SECURITY FORCES Ltd κατά των εταιριών Μ.Κ.Β. SECURITY SERVICES A.E. (πρώην GROUP 4 - SECURITAS A.E.) και WACKENHUT SECURITY HELLAS A.E., για παράβαση του άρθρου 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει.
Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2006

Απόφαση 324/2006

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης επιχειρήσεων που πραγματοποιείται με την απόκτηση κοινού ελέγχου επί της εταιρίας Αθωνική Τεχνική Α.Ε. από την εταιρία Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. και τους λοιπούς…
Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2006

Απόφαση 323/2006

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης επιχειρήσεων που πραγματοποιείται με την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της εταιρίας ΙΝΤΕΡΚΕΜ -ΕΛΛΑΣ Χημική - Οικοδομική - Ναυτιλιακών Ειδών Εταιρία από την εταιρία…
Δευτέρα, 04 Δεκεμβρίου 2006

Απόφαση 322/2006

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων ΑΧΑ S.A. και ALPHA Ασφαλιστική Α.Ε..
Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2006

Απόφαση 321/2006

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 21 ν. 703/77, όπως ισχύει, σύστασης της κοινής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.» από τις εταιρίες «ΑΛΦΑ…
Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2006

Απόφαση 320/2006

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης,σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης επιχειρήσεων που πραγματοποιείται από την ΛΑΪΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, μέσω προαιρετικής δημόσιας πρότασης αγοράς μετοχών: α) της MARFIN FINANCIAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ…
Παρασκευή, 01 Σεπτεμβρίου 2006

Απόφαση 319/2006

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης,σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων της TEXACO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ από την ΜΕΛΚΟ ΟΙΛ Α.Ε.
Παρασκευή, 01 Σεπτεμβρίου 2006

Απόφαση 318/2006

Ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών στο πλαίσιο των συνεκδικαζόμενων υποθέσεων που αφορούσε η απόφαση Ε.Α. 229/ΙΙΙ/2003, κατόπιν διασκέψεως και έπειτα από μελέτη των σχετικών φακέλων και σε συνέχεια της από 31.5.2005 Απόφασης του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) επί της με αριθμ.C-53/03 υπόθεσης…
Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2006

Απόφαση 317/2006

Λήψη απόφασης επί της καταγγελίας των εταιρειών «ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΕ.», «ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Ν.Ε.» και «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΝΕ», κατά της εταιρείας «ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ».
Τρίτη, 25 Ιουλίου 2006

Απόφαση 316/2006

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, σύστασης της κοινής επιχείρησης MAXUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε. από τις εταιρίες MINDSHARE – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και THE MEDIA EDGE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ…

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20