Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024

Πράξη 1/2024

Καταγγελία ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού κατά των εταιριών «ΑΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» και «ΑΛΕΑΤΥΠΟΣ ΑΕ».
Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2023

Απόφαση 834/2023

Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στις αγορές χονδρικής και λιανικής διαδικτυακής πώλησης συσκευών τηλεπικοινωνίας και τηλεδιασκέψεων και συναφούς εξοπλισμού, ανταλλακτικών και λογισμικού, προκειμένου να διαπιστωθεί αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 1…
Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2023

Απόφαση 828/2023

Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (εφεξής «ΓΔΑ») προκειμένου να διαπιστωθεί αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 περί «Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», όπως ισχύει, και του άρθρου 101 της…
Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2023

Απόφαση 825/2023

Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης, σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του ν. 3959/2011, που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία με την επωνυμία «ΙDEAL HOLDINGS A.E.» με καταστατική έδρα στην Αθήνα επί της εταιρείας με την…
Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2023

Απόφαση 824/2023

Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στην αγορά εμπορίας καλλυντικών και λοιπών προϊόντων προσωπικής φροντίδας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 ή/και 101 ΣΛΕΕ στο πλαίσιο…
Τρίτη, 06 Ιουνίου 2023

Απόφαση 821/2023

Λήψη απόφασης επί της Εισήγησης Διευθέτησης βάσει αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στις αγορές εισαγωγής, χονδρικής και λιανικής εμπορίας προϊόντων άντλησης και διαχείρισης/αποθήκευσης μητρικού γάλακτος (όπως ενδεικτικά θήλαστρα και συναφή αξεσουάρ, μπουκάλια, σακουλάκια κλπ), προκειμένου να διαπιστωθεί αν συντρέχουν…
Τετάρτη, 19 Απριλίου 2023

Απόφαση 816/2023

Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας στην αγορά παιδικών παιγνιδιών, εξαιρουμένων εκείνων που συνδέονται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων, αναφορικά με αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές στο πλαίσιο κάθετων συμπράξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 και…
Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2023

Απόφαση 813/2023

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 32/03.01.2023 προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης κατ’ άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, από την εταιρεία με την επωνυμία «Διαμαντής Μασούτης ΑΕ - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ» σχετικά με την απόκτηση από μέρους της…
Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2023

Απόφαση 812/2023

Επανεξέταση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η εταιρεία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» δυνάμει της υπ’ αριθ. 682/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, προκειμένου να αποφασιστεί η τυχόν επέκταση ή διακοπή των εν λόγω δεσμεύσεων.
Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2023

Απόφαση 810/2023

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 490/17.01.2023 προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης κατ’ άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2011, σχετικά με την εξαγορά από τη νεοσυσταθείσα «DOLIT INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», έμμεσα εξ ολοκλήρου (100%) θυγατρική της «ECM Partners Inc.», των…
Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2023

Απόφαση 807/2023

Λήψη απόφασης επί: α) της υπ’ αριθ. πρωτ. 6633/23.09.2016 καταγγελίας της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΑΕ, η οποία συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως από τη «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (πλέον «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε»), κατά των εταιρειών α) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε. (πλέον «IMERYS…
Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2023

Απόφαση 806/2023

Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης κατ’ άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2011, σχετικά με την απόκτηση από τις εταιρείες «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SAMELET MOTORS LTD» κοινού ελέγχου επί της εταιρείας «FCA GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ…
Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2022

Πράξη 4/2022

Καταγγελία ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού κατά της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2022

Απόφαση 804/2022

Λήψη Απόφασης επί της αίτησης χορήγησης άδειας παρέκκλισης σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 ν. 3959/2011 από την απαγόρευση ολοκλήρωσης συγκέντρωσης με τη μορφή απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία ΠΥΡΣΟΣ ANΩNYMH ETAIPEIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στην κοινή επιχείρηση ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS…
Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2022

Απόφαση 803/2022

Λήψη Απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα το άρθρο 6 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει, με την οποία η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ - ΑΝΕΔΗΚ…
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

Απόφαση 802/2022

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 8428/19.09.2022 γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του Ν. 3959/2011 που αφορά στην απόκτηση από την εταιρία με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» του συνόλου (100%) των μετοχών της ανώνυμης εταιρίας…
Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2022

Απόφαση 801/2022

Λήψη απόφασης επί της Γνωστοποίησης συγκέντρωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 5-10 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, που αφορά συγκέντρωση δυνάμει της οποίας η εταιρεία ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. αποκτά αποκλειστικό έλεγχο επί της εταιρείας ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ…
Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2022

Απόφαση 800/2022

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης κατ’ άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, από την εταιρεία με την επωνυμία «Διαμαντής Μασούτης ΑΕ - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ» σχετικά με την απόκτηση από μέρους της του αποκλειστικού ελέγχου επί…
Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2022

Απόφαση 799/2022

Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του Ν. 3959/2011, η οποία αφορά που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία με την επωνυμία «MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», 100% θυγατρική εταιρεία…
Τετάρτη, 02 Νοεμβρίου 2022

Απόφαση 798/2022

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 9215/17.10.2022 Εισήγησης Διευθέτησης σύμφωνα με το άρθρο 29α του ν. 3959/2011 και την υπ’ αρ. 790/2022 Απόφαση της Ολομέλειας της ΕΑ, του εισηγητή Παναγιώτη Φώτη, επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης…
Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2022

Απόφαση 797/2022

Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του Ν. 3959/2011, η οποία αφορά σε δημιουργία κοινής επιχείρησης μέσω της απόκτησης κοινού ελέγχου από τις εταιρίες με την επωνυμία «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.»…
Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2022

Γνωμοδότηση 40/2022

Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού σχετικά με θέματα προστασίας του ανταγωνισμού που τίθενται από την πρωτοβουλία "το καλάθι του νοικοκυριού"
Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022

Απόφαση 796/2022

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 8430/20.09.2022 Εισήγησης Διευθέτησης της Εισηγήτριας Μαρίας Ιωαννίδου, σύμφωνα με το άρθρο 25α του Ν. 3959/2011 και την υπ’ αρ. 790/2022 Απόφαση της Ολομέλειας της Ε.Α., επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης…

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.