Τετάρτη, 01 Αυγούστου 2001

Απόφαση 192/2001

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 17.7.2001 αίτηση για τη χορήγηση άδειας παρέκκλισης, βάσει του άρθρου 4ε παρ.3 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της εταιρίας ΔΕΛΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ για την ολοκλήρωση της συγκέντρωσής της με την εταιρία GOODY’S…
Τετάρτη, 01 Αυγούστου 2001

Απόφαση 191/2001

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 7.6.2001 προηγούμενη γνωστοποίηση, βάσει του άρθρου 4β του ν.703/77, που αφορά τη μετατροπή του ελέγχου που ασκεί στην εταιρία NALCO/EXXON ENERGY CHEMICALS LP η εταιρία ONDEO NALCO COMPANY από κοινό σε αποκλειστικό.
Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2001

Απόφαση 190/2001

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 5.4.2001 γνωστοποιηθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 4β του Ν. 703/77 όπως ισχύει, της απόκτησης κοινού ελέγχου επί της εταιρείας ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ από τις εταιρείες ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και…
Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2001

Απόφαση 188/2001

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν η προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77 όπως ισχύει, που αφορά τη μεταβίβαση του κλάδου εμφιάλωσης, διακίνησης και πώλησης εμφιαλωμένου και χύμα υγραερίου (εκτός υγραερίου αυτοκινήτων) από την εταιρία BP HELLAS…
Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2001

Απόφαση 189/2001

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 7.2.2001 γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, η οποία αφορά την εξαγορά του συνόλου (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της SANTA Ν. ΜΠΑΛΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. από την…
Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2001

Απόφαση 187/2001

Θέμα της συνεδρίασης ήταν η από 2.3.2000 γνωστοποιηθείσα, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, ως συγκέντρωση επιχειρήσεων, συμφωνία ίδρυση κοινής επιχείρησης με την επωνυμία E-VENTURES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ από τις εταιρίες με την επωνυμία: 1)…
Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2001

Απόφαση 186/2001

Θέμα της συνεδριάσεως ήταν η από 22/9/2000 προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης επιχειρήσεων που αφορά τη μεταβίβαση επιχειρηματικής δραστηριότητας του ομίλου Takeda Chemical Industries Ltd στον όμιλο Basf Aktiengesellschaft.
Παρασκευή, 01 Ιουνίου 2001

Απόφαση 184/2001

Θέμα της συνεδριάσεως ήταν η από 19.1.2001 προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, της σκοπούμενης συγχωνεύσεως μεταξύ των εταιρειών ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και SINGULAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, η οποία πρόκειται να…
Τετάρτη, 16 Μαϊος 2001

Απόφαση 183/2001

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 27.11.2000 γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, η οποία αφορά την ίδρυση κοινής επιχείρησης με την επωνυμία «BE-BUSINESS EXCHANGES A.E. ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» από τις…
Σάββατο, 12 Μαϊος 2001

Απόφαση 182/2001

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν η από 6.3.2001 αίτηση χορήγησης άδειας παρέκκλισης, σύμφωνα με το άρθρο 4ε παρ.3 του ν. 703/77, όπως ισχύει, για την πραγματοποίηση της γνωστοποιηθείσας, βάσει του άρθρου 4β του ιδίου νόμου, συγχώνευσης των εταιρειών ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ…
Παρασκευή, 06 Απριλίου 2001

Απόφαση 181/2001

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 3.10.2000 αίτηση της Χρυσούλας Μανταδάκη για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν.703/77, όπως ισχύει, κατά των εταιρειών α) ΕΝΤΥΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Α.Ε. ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΥΠΟΥ, β)ΕΠΙΧ. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ…
Πέμπτη, 08 Μαρτίου 2001

Απόφαση 180/2001

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 7/11/2000 γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, η οποία συνίσταται στην συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρίας UNIFON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ…
Παρασκευή, 09 Φεβρουαρίου 2001

Απόφαση 179/2001

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 23.8.2000 προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης επιχειρήσεων που αφορά τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας Scopelife ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ στην ανώνυμη…
Πέμπτη, 01 Φεβρουαρίου 2001

Απόφαση 178/2001

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 5ης Οκτωβρίου 2000, γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, η οποία συνίσταται στην απόκτηση ποσοστού 67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΜΑΝΟΣ ΤΡΑΒΕΛ ΣΥΣΤΕΜ Α.Ε.…
Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2001

Απόφαση 177/2001

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 17 Ιουλίου 2000, γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, η οποία συνίσταται στην απορρόφηση της εταιρίας ΣΙΤΙΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (CITICOM) από την εταιρεία ΡΑΔΙΟ…
Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2001

Απόφαση 176/2001

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 30.10.2000 γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, η οποία συνίσταται στην εξαγορά από την ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. του συνόλου των μετοχών της εταιρείας ΤΡΟΦΟ…
Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2001

Απόφαση 175/2001

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 2.11.2000 γνωστοποιηθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 4β ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης επιχειρήσεων, η οποία θα λάβει χώρα με την, μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, μεταβίβαση ποσοστού 50,66% των κοινών ονομαστικών μετοχών…
Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2000

Απόφαση 174/2000

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η προηγούμενη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων PERSTORP GmBH και DEGUSSA-HULS AG, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει.
Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2000

Απόφαση 173/2000

Θέμα της συνεδριάσεως ήταν η από 13.10.2000 προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης των εταιρειών REMY COINTREAU S.A. και KONINKIJKE ERVEN LUCAS BOLS N.V
Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2000

Απόφαση 172/2000

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 8 Αυγούστου 2000 γνωστοποιηθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης των επιχειρήσεων Stiga Forvaltning AB και Cinquedi S.p.A.
Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2000

Απόφαση 169/2000

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν (α) η από 25 Οκτωβρίου 2000 γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.703/77, όπως ισχύει, της συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" και "CAISSE NATIONALE DE GREDIT AGRICOLE S.A." καθώς και…
Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2000

Απόφαση 168/2000

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 20-9-2000 γνωστοποιηθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης επιχειρήσεων που θα πραγματοποιηθεί με την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της εταιρίας SMV ACQUISITION CORPORATION από την εταιρία…
Τετάρτη, 02 Αυγούστου 2000

Απόφαση 167/2000

Θέμα της συνεδριάσεως ήταν η από 17/2/2000 προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, των εταιριών ΣΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΟΛ DIGITAL ΑΕ, και ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ που…

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20