Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2003

Απόφαση 229/2003

Θέματα της Συνεδρίασης ήταν οι παρακάτω υποθέσεις, οι οποίες με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού (εφεξής και Ε.Α.) συνεκφωνήθηκαν λόγω της μεταξύ τους συνάφειας, για οικονομία της συζήτησης :

1) Οι από 14.12.2000 και 18.12.2000 καταγγελίες των παρακάτω δεκαέξι Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών : 1) «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΙΤΩΛΙΑΣ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ-ΣΥΦΑΙΤ», 2) «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝ.Π.Ε.», 3) «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ (Σ.Υ.Φ.Ε.)», 4) «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ- ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ – ΠΕΛΛΑΣ (Συν. Π.Ε. Σ.Φ..Η.)», 5) «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», 6) «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΣΥ.ΦΑ.Κ)», 7) «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΣυνΠΕ», 8) «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΣοΦΛΑ)», 9) «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ», 10) «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ», 11) «ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ», 12) «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ (ΠΡΟ.ΣΥ.ΦΑ.)», 13) «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΕΒΡΟΥ ΣυνΠΕ» 14) «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», 15) «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ.» 16) «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Σ.Υ.Φ.Τ.Α.» κατά της Ανώνυμης Φαρμακευτικής Εταιρείας GLAXOWELLCOME AEBE (μετανομασθείσα GLAXOSMITHKLINE AEBE), σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 703/77, όπως ισχύει, και η αυτεπάγγελτη έρευνα της Γραμματείας Ε.Α. για την πολιτική που εφαρμόζει η Ανώνυμη Φαρμακευτική Εταιρία GLAXOWELLCOME ΑΕΒΕ (μετανομασθείσα GLAXOSMITHKLINE AEBE) και η μητρική αυτής GLAXOSMITHKLINE PLC στη διάθεση των φαρμάκων LAMICTAL, IMIGRAN, SEREVENT για τυχόν παράβαση του άρθρου 2 του ν.703/77, όπως ισχύει, και του άρθρου 82 της Συνθήκης Ε.Κ.

2) Η από 8.1.2001 καταγγελία του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.703/77, όπως ισχύει, κατά της Ανώνυμης Φαρμακευτικής Εταιρείας GLAXOWELLCOME AEBE (μετανομασθείσα GLAXOSMITHKLINE AEBE), για παράβαση του άρθρου 2 του ως άνω νόμου, σχετικά με την διάθεση των φαρμάκων LAMICTAL, IMIGRAN, SEREVENT και η αυτεπάγγελτη έρευνα της Γραμματείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την πολιτική που εφαρμόζει η Ανώνυμη Φαρμακευτική Εταιρία GLAXOWELLCOME AEBE (μετανομασθείσα GLAXOSMITHKLINE AEBE), και η μητρική αυτής GLAXOSMITHKLINE PLC, στη διάθεση των φαρμάκων LAMICTAL, IMIGRAN, SEREVENT για τυχόν παράβαση του άρθρου 2 του ν.703/77, όπως ισχύει, και του άρθρου 82 της Συνθήκης Ε.Κ.

3) Η από 8.1.2001 καταγγελία των παρακάτω 41 φαρμακαποθηκών,Η από 8.1.2001 καταγγελία των παρακάτω 41 φαρμακαποθηκών, 1)INTERFARM - Α.ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., 2) ΚΟΚΚΟΡΗΣ Δ.- ΤΣΑΝΑΣ Κ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, 3) ΑΤΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε.Ε., 4)VOULPHARM ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Δ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 5) ΠΑΠΑΦΑΡΜ –ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ Ε.Ε., 6) ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ EL-PHARM ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, 7) KAΡΚΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., 8)ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ Δ.Ι.ΚΑΣΙΜΟΣ - Λ.Ι. ΚΑΣΙΜΟΣ - Α.Ι. ΨΥΧΟΓΙΟΥ Α. Ο.Ε., 9)ILIAPHARM-Δ. ΚΑΛΠΑΞΗ & ΣΙΑ Ο.Ε, 10)ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛ. ΚΑΛΑΝΙΔΗΣ Ε.Π.Ε., 11)COSMOFARM Ε.Π.Ε, 12)MARVIFARM- Β. ΜΑΡΑΓΚΟΣ Α.Ε., 13)ΙΩΑΝ. ΣΩΤ. ΜΠΙΚΑ Ο.Ε., 14) ΓΕΩΡΓ. ΜΟΥΜΟΥΖΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., 15) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., 16) ΑΠ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., 17)MEDICEL ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Β. ΤΣΙΤΣΟΣ,18) ΒΑΙΟΣ ΤΣΙΤΣΑΣ& ΣΙΑ Ο.Ε., 19) ΦΑΡΕΜΑ – ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ -ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Π.Ε., 20) ΦΑΝ - ΙΩΦΑΡΜ Ε.Π.Ε., 21) ΦΑΡΜΑΣΕΡΒΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 22)ΦΙΛΟΦΑΡΜ Ε.Π.Ε., 23)ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 24) ΦΑΡΜΑΖΑΚ Α.Ε., 25) ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΙΛΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, 26) TRENTA - PHARM LODE Α.E., 27)ANΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΓΛΟΥ Ο.Ε., 28) Ι. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., 29)Ε. ΓΚΑΤΖΙΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., 30)ΑΝ. ΤΕΝΤΟΚΑΛΗ - ΖΑΦΕΙΡΗ Ο.Ε., 31) ΑΡΓΩΦΑΡΜ Α.Ε. 32)CRETA PHARM ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ Μ. ΜΑΣΤΡΑΚΟΥΛΗ-Ε. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., 33) ΕΥΘ. ΕΛ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Ο.Ε, 34)ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΣΤΕΡΓ. ΚΩΝ. ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ& ΣΙΑ Ο.Ε., 35) ΦΡΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., 36)ΘΗΒΑΦΑΡΜ ΜΑΝΙΤΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤ. & ΣΙΑ Ο.Ε., 37) ΜΠΕΤΙΝΑ ΑΝΔΡ. ΒΥΘΟΥΛΚΑ, 38) ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, 39) ΜΟΣΧΩ ΓΡΑΨΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., 40) PENIFARM Ε.Π.Ε., 41)ΔΕΛΙΦΑΡΜ Ε.Π.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.703/77, όπως ισχύει, κατά της Ανώνυμης Φαρμακευτικής Εταιρείας GLAXO WELLCOME AEBE (μετανομασθείσα GLAXOSMITHKLINE AEBE), για παράβαση του άρθρου 2 του ως άνω νόμου, σχετικά με την διάθεση των φαρμάκων LAMICTAL, IMIGRAN, SEREVENT και η αυτεπάγγελτηέρευνα της Γραμματείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την πολιτική που εφαρμόζει η Ανώνυμη Φαρμακευτική Εταιρία GLAXOWELLCOME AEBE (μετανομασθείσα GLAXOSMITHKLINE AEBE), και η μητρική αυτής GLAXOSMITHKLINE PLC, στη διάθεση των φαρμάκων LAMICTAL, IMIGRAN, SEREVENT για τυχόν παράβαση του άρθρου 2 του ν.703/77, όπως ισχύει, και του άρθρου 82 της Συνθήκης Ε.Κ. 

4) Η από 9.1.2001 κοινή καταγγελία των εταιρειών Κ. Π. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΙΩΝΑ ΣΤΡΟΥΜΣΑ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης και ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.703/77, όπως ισχύει, κατά της Ανώνυμης Φαρμακευτικής Εταιρείας GLAXOWELLCOME AEBE (μετανομασθείσα GLAXOSMITHKLINE AEBE), για παράβαση του άρθρου 2 του ως άνω νόμου, σχετικά με την διάθεση των φαρμάκων LAMICTAL, IMIGRAN, SEREVENT και η αυτεπάγγελτη έρευνα της Γραμματείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την πολιτική που εφαρμόζει η Ανώνυμη Φαρμακευτική Εταιρία GLAXOWELLCOME AEBE (μετανομασθείσα GLAXOSMITHKLINE AEBE) και η μητρική αυτής GLAXOSMITHKLINE PLC, στη διάθεση των φαρμάκων LAMICTAL, IMIGRAN, SEREVENT για τυχόν παράβαση του άρθρου 2 του ν.703/77, όπως ισχύει, και του άρθρου 82 της Συνθήκης Ε.Κ. 

5) Η από 5.12.2001 αίτηση της Ανώνυμης Φαρμακευτικής Εταιρίας GLAXOWELLCOME AEBE (μετανομασθείσα GLAXOSMITHKLINE AEBE), για χορήγηση αρνητικής πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 703/77, όπως ισχύει.

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!