Τρίτη, 16 Μαρτίου 2010

Απόφαση 479/2010

Λήψη απόφασης επί της από 18.6.2009 αίτησης της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «IRON TENCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε.» περί ανακλήσεως της με αριθμό 442/V/2009 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Απόφαση 479/2010
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 479/2010
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 16η Μαρτίου 2010
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Σίδηρος
Αντικείμενο Απόφασης Καταχρηστική Εκμετάλλευση Δεσπόζουσας Θέσης
Νομικό Πλαίσιο Άρθρα 2 και 2α ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης Απορρίπτει την αίτηση ανάκλησης της απόφασης 442/2009
Καταγγέλλουσα/-ες IRON TENCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε.
Καταγγελλόμενη/-ες ΛΙΑΝΟΣ Α.Ε.
Περίληψη Απόφασης

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια απορρίπτει την από 18.6.2009 αίτηση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «IRON TENCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε.» περί ανακλήσεως της με αριθμό 442/V/2009 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς τα νέα στοιχεία δεν προσθέτουν κανένα νέο κριτήριο με το οποίο να διαπιστώνεται η ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης και το οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να μην έχει λάβει υπόψη της η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην απόφασή της με αριθμό 442/V/2009, και αφού τα στοιχεία δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με το ζήτημα της ύπαρξης σχέσης οικονομικής εξάρτησης της αιτούσας από την εταιρία ΛΙΑΝΟΣ Α.Ε. και καταχρηστικής εκμετάλλευσης της σχέσης αυτής από την τελευταία, που, επίσης, αποτέλεσε στοιχείο της καταγγελίας της αιτούσας και το οποίο απορρίφθηκε επίσης ως αβάσιμο από την άνω απόφαση της Επιτροπής.

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -

 

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!