Τρίτη, 18 Μαϊος 2010

Απόφαση 490/2010

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 4571/20.7.2006 καταγγελίας της «Θωμαΐδου Δ. Μαρία είδη παντοπωλείου - είδη κυνηγιού – τσιγάρα» κατά της εταιρείας «Phillip Morris - Παπαστράτος Α.Β.Ε.Σ.» για παράβαση των άρθρων 1, 2 ν.703/77, όπως ισχύει.

Απόφαση 490/2010
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 490/2010
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 18η Μαΐου 2010
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Βιομηχανοποιημένα Προϊόντα Καπνού
Αντικείμενο Απόφασης Σύμπραξη, Καταχρηστική Εκμετάλλευση Δεσπόζουσας Θέσης
Νομικό Πλαίσιο Άρθρα 1 και 2 ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης Δεν διαπιστώνει παράβαση
Καταγγέλλουσα/-ες Θωμαΐδου Δ. Μαρία είδη παντοπωλείου - είδη κυνηγιού – τσιγάρα
Καταγγελλόμενη/-ες Phillip Morris - Παπαστράτος Α.Β.Ε.Σ.
Περίληψη Απόφασης

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, στο πλαίσιο της λήψης απόφασης επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 4571/20.7.2006 καταγγελίας της «Θωμαΐδου Δ. Μαρία είδη παντοπωλείου - είδη κυνηγιού – τσιγάρα» κατά της εταιρείας «Phillip Morris - Παπαστράτος Α.Β.Ε.Σ.» για παράβαση των άρθρων 1, 2 ν. 703/77, όπως ισχύει, αποφάσισε ομόφωνα και απορρίπτει την από 20.7.2006 (αριθ. ημ. πρωτ. 4571) καταγγελία της «Θωμαΐδου Δ. Μαρία είδη παντοπωλείου - είδη κυνηγιού – τσιγάρα» κατά της εταιρείας «Phillip Morris - Παπαστράτος Α.Β.Ε.Σ.» για παράβαση των άρθρων 1, 2 του ν. 703/77, όπως ισχύει, ως ουσία αβάσιμη για τους εξής λόγους:

 • Εξέταση των καταγγελλομένων υπό το πρίσμα του άρθρου 1 Ν.703/77
  • Εφόσον δεν υπήρχε σύμβαση μεταξύ της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ και της επιχείρησης ΘΩΜΑΪΔΟΥ δεν τίθεται ζήτημα εφαρμογής του άρθρου 1 του ν. 703/77.
  • Από τα στοιχεία του φακέλου, δεν προέκυψε ότι η επιχείρηση ΘΩΜΑΪΔΟΥ ζήτησε να προμηθευτεί καπνικά προϊόντα από τον τοπικό διανομέα της Φλώρινας ή άλλο διανομέα ή πρατηριούχο και της αρνήθηκαν.
  • Από την έρευνα της Υπηρεσίας και τα στοιχεία του φακέλου δεν προέκυψαν στοιχεία από τα οποία να συνάγεται ότι η εταιρεία ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ προμηθεύει τρίτους χονδρεμπόρους στην περιοχή, εκτός της εταιρείας Α.Β. & ΥΙΟΣ ΟΕ, οπότε δεν πιθανολογείται η ύπαρξη συμφωνίας μεταξύ της καταγγελλόμενης και άλλων διανομέων (τρίτων) για διακριτική μεταχείριση έναντι της επιχείρησης ΘΩΜΑΪΔΟΥ.
 • Εξέταση των καταγγελλομένων υπό το πρίσμα του άρθρου 2 Ν.703/77
  • Στην κρινόμενη υπόθεση και σύμφωνα με έρευνα της Υπηρεσίας και τα στοιχεία του φακέλου δεν πιθανολογείται ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης της καταγγελλόμενης εταιρείας. Ειδικότερα:
   • Όπως προκύπτει από τα προσκομισθέντα στοιχεία, η καταγγελλόμενη επιχείρηση ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ κατείχε υψηλό μερίδιο αγοράς, της τάξεως [30%-40%]στην αγορά τσιγάρων με σημαντικότερο ανταγωνιστή της την BAT αλλά μόνο αυτό το ποσοστό και η απόσταση από τον δεύτερο ανταγωνιστή δεν αρκεί για να θεμελιωθεί δεσπόζουσα θέση. Κατά τα λοιπά ο ανταγωνισμός πέραν των ανωτέρω δύο εταιρειών εντός της ελληνικής επικράτειας, τόσο το έτος 2008 αλλά και το 2006 οπότε και υποβλήθηκε η καταγγελία, ήταν και είναι πολυδιασπασμένος και περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό ανταγωνιστών.
   • Φραγμοί εισόδου δεν υπάρχουν, καθώς αφενός υπάρχουν πολλοί ανταγωνιστές στην αγορά, και αφετέρου το 2004, δηλαδή σχετικά πρόσφατα εισήλθε η TOBACCO KIOSK HELLAS, στην αγορά του καπνού για στριφτά τσιγάρα. Σε επίπεδο δε χονδρεμπορίου, επίσης δεν υπάρχουν φραγμοί στην είσοδο που θα εμπόδιζαν τους προμηθευτές ανταγωνιστικών σημάτων να δημιουργήσουν νέους ή να βρουν εναλλακτικούς διανομείς.
 • Εξέταση των καταγγελλομένων υπό το πρίσμα του άρθρου 2α Ν. 703/77
Στην υπό κρίση καταγγελία, όσον αφορά στη σχέση της καταγγέλλουσας με την εταιρεία ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, μετά από την έρευνα της Υπηρεσίας και από τα στοιχεία του φακέλου προέκυψε ότι δεν υπήρξε σχέση οικονομικής εξάρτησης μεταξύ αυτών, καθώς οι δύο εταιρείες δεν συναλλάχθηκαν ποτέ.
Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -

 

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!