Πέμπτη, 06 Μαϊος 2010

Απόφαση 488/2010

Λήψη απόφασης επί της προηγούµενης γνωστοποίησης, σύµφωνα µε το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της σκοπούµενης απόκτησης από τo «ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Τ.Ε.», ποσοστού 32,9% των κοινών µετά ψήφου µετοχών της «ASPIS BANK A.T.E.», µέσω της κατανοµής µετοχών που έµειναν αδιάθετες, στο πλαίσιο αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της «ASPIS BANK A.T.E.».

Απόφαση 488/2010
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 488/2010
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 6η Μαΐου 2010
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Τραπεζική, Ανάπτυξη και Διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Άρθρo 4β ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης Εγκρίνει
Γνωστοποιούσα/-ες ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Τ.Ε.
Εξαγοραζόμενη/-ες ASPIS BANK A.T.E
Περίληψη Απόφασης Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, με την υπ’αριθμ. 488/2010 απόφασή της ομόφωνα ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, τη σκοπούμενη απόκτηση από τo «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.», ποσοστού 32,9% των κοινών μετά ψήφου μετοχών της «ASPIS BANK A.T.E.», μέσω της κατανομής μετοχών που έμειναν αδιάθετες, στο πλαίσιο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της «ASPIS BANK A.T.E.» καθόσον η συγκεκριμένη συγκέντρωση δε φαίνεται ότι έχει τη δυνατότητα να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις σχετικές αγορές, στις οποίες αφορά και επιπρόσθετα δεν διαπιστώνεται κατοχή δεσπόζουσας θέσης πριν ή μετά τη συγκέντρωση.
Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -

 

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!