Τετάρτη, 08 Σεπτεμβρίου 2010

Απόφαση 505/2010

Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας στην αγορά «αλεύρων» και «σιτηρών» για τυχόν παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 703/77, ωςισχύει, και των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ και η εξέταση λήψης ασφαλιστικών μέτρων κατά το άρθρο 9 παρ. 7 του ν. 703/77 (επείγουσα περίπτωση για την αποτροπή άμεσα επικείμενου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στο δημόσιο συμφέρον).

Απόφαση 505/2010
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 505/2010
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 8η Σεπρεμβρίου 2010
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Άλευρα, Σιτηρά
Αντικείμενο Απόφασης Σύμπραξη, Καταχρηστική Εκμετάλλευση Δεσπόζουσας Θέσης
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 9 ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης Αποδοχή δεσμεύσεων
Καταγγέλλουσα/-ες Αυτεπάγγελτη έρευνα
Καταγγελλόμενη/-ες

1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

2. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

Περίληψη Απόφασης

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, σχετικά με τη λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας στην αγορά «αλεύρων» και «σιτηρών» για τυχόν παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 703/77, ως ισχύει, και των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ και η εξέταση λήψης ασφαλιστικών μέτρων κατά το άρθρο 9 παρ. 7 του ν. 703/77 (επείγουσα περίπτωση για την αποτροπή άμεσα επικείμενου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στο δημόσιο συμφέρον), αποφάσισε ομοφώνως και σε φανερή ψηφοφορία να αποδεχθεί τις προτεινόμενες δεσμεύσεις, με βάση το άρθρο 9 παρ. 1, εφαρμοζόμενο κατ’ αναλογία και σε συνδυασμό με το άρθρο 9 παρ. 7 του ν. 703/77, όπως ισχύει, από τους Συνδέσμους: 1) Ελλήνων Αλευροβιομηχάνων και 2) Αλευροβιομηχάνων της Ελλάδος, οι οποίες έχουν ως ακολούθως:

1. Σύνδεσμος Ελλήνων Αλευροβιομηχάνων

    1. Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Ελλήνων Αλευροβιομηχάνων θα αποφασίσει και θα εκδώσει άμεσα ανακοίνωση με το κάτωθι περιεχόμενο: «Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Αλευροβιομηχάνων, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, ανακαλεί το από 12.8.2010 Δελτίο Τύπου, ιδίως κατά το μέρος που αναφερόταν ότι «υπό αυτές τις συγκυρίες η αύξηση στις τιμές των αλεύρων κρίνεται επιβεβλημένη και δεδομένη» και δηλώνει ότι σε καμία περίπτωση δεν προτρέπει, ούτε και θα προτρέψει ή συστήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στα μέλη του την αναπροσαρμογή τιμών των αλεύρων. Καλεί τα μέλη του να μην λάβουν καθόλου υπόψη το προαναφερθέν δελτίο τύπου και να χαράσσουν αυτόνομα και ανταγωνιστικά την τιμολογιακή και την εν γένει επιχειρηματική τους πολιτική».
    2. Η Ανακοίνωση αυτή θα κοινοποιηθεί στον τύπο και σε όλα τα μέλη του Συνδέσμου, με σαφή μνεία της σχετικής αποφάσεως για την ανάληψη δεσμεύσεων ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
    3. Ο Σύνδεσμος δεσμεύεται, επίσης, ότι θα απέχει στο μέλλον από οποιαδήποτε ανακοίνωση ή σύσταση που θα αφορά άμεσα ή έμμεσα την διαμόρφωση της τιμολογιακής και εν γένει εμπορικής πολιτικής των επιχειρήσεων – μελών του.

2. Σύνδεσμος Αλευροβιομηχάνων της Ελλάδος

  1. Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Αλευροβιομηχάνων Ελλάδος θα αποφασίσει και θα εκδώσει άμεσα ανακοίνωση με το κάτωθι περιεχόμενο: «Ο Σύνδεσμος Αλευροβιομηχάνων Ελλάδος, αναφερόμενος στην από 13.08.2010 Ανακοίνωση σχετικά με την επίπτωση της τιμής σιτηρών επί των τιμών του αλεύρου, δηλώνει κατηγορηματικώς ότι σε καμία περίπτωση δεν είχε την πρόθεση να προτρέψει, ούτε και θα προτρέψει ή θα συστήσει στο μέλλον, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα μέλη του την αναπροσαρμογή των τιμών των αλεύρων. Καλεί τα μέλη του να μην λάβουν καθόλου υπόψη την προαναφερθείσα Ανακοίνωση και να χαράσσουν αυτόνομα και ανταγωνιστικά την τιμολογιακή και την εν γένει επιχειρηματική τους πολιτική».
  2. Η Ανακοίνωση αυτή θα κοινοποιηθεί στον τύπο και σε όλα τα μέλη του Συνδέσμου, με σαφή μνεία της σχετικής αποφάσεως για την ανάληψη δεσμεύσεων ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
  3. Ο Σύνδεσμος δεσμεύεται, επίσης, ότι θα απέχει στο μέλλον από οποιαδήποτε ανακοίνωση ή σύσταση που θα αφορά άμεσα ή έμμεσα την διαμόρφωση της τιμολογιακής και εν γένει εμπορικής πολιτικής των επιχειρήσεων – μελών του.
Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -

 

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!