Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2010

Απόφαση 493/2010

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της αρ. πρωτ. 4663/25.7.2006 καταγγελία της «Θωμαΐδου Δ. Μαρία είδη παντοπωλείου - είδη κυνηγιού – τσιγάρα» κατά της «British American Tobacco ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Καπνικών Προϊόντων», για παράβαση των άρθρων 1, 2 του ν.703/77, όπως ισχύει.

Απόφαση 493/2010
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 493/2010
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 23η Ιουνίου 2010
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Βιομηχανοποιημένα προϊόντα καπνού
Αντικείμενο Απόφασης Σύμπραξη, Καταχρηστική Εκμετάλλευση Δεσπόζουσας Θέσης
Νομικό Πλαίσιο Άρθρα 1 και 2 ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης Απορρίπτει την καταγγελία
Καταγγέλλουσα/-ες Θωμαΐδου Δ. Μαρία είδη παντοπωλείου - είδη κυνηγιού –  τσιγάρα
Καταγγελλόμενη/-ες British American Tobacco ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Καπνικών Προϊόντων
Περίληψη Απόφασης

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, στο πλαίσιο της λήψης απόφασης επί της αρ. πρωτ. 4663/25.7.2006 καταγγελία της «Θωμαΐδου Δ. Μαρία είδη παντοπωλείου - είδη κυνηγιού –  τσιγάρα» κατά της «British American Tobacco ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Καπνικών Προϊόντων», για παράβαση των άρθρων 1, 2 του ν.703/77, όπως ισχύει, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

  1. Απορρίπτει την καταγγελία της «Θωμαΐδου Δ. Μαρίας - είδη παντοπωλείου - είδη κυνηγιού –  τσιγάρα» κατά της «British American Tobacco ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Καπνικών Προϊόντων»,
  2. Υποχρεώνει την εταιρεία «British American Tobacco ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Καπνικών Προϊόντων» να αναδιατυπώσει τον όρο 2.1 της συμφωνίας διανομής με την εταιρεία «Κ.Α.» της 12.12.2006 και συγκεκριμένα να απαλείψει από το κείμενο του ανωτέρω όρου τις λέξεις «ή με άλλο τρόπο εμπορία», ενημερώνοντας την Επιτροπή Ανταγωνισμού εντός δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση της παρούσας και
Απειλεί, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την προαναφερόμενη υποχρέωση (υπό στοιχείο 2), με σχετική απόφασή της, την ανωτέρω εταιρεία, με χρηματική ποινή χιλίων (1.000) ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης.
Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -

 

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2023 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!