Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2010

Απόφαση 502/2010

Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (εφεξής «ΓΔΑ») σε εταιρίες διύλισης πετρελαιοειδών με σκοπό τη διερεύνηση πιθανών παραβάσεων του Ν. 703/1977, όπως ισχύει, σε συνδυασμό και με την από 10.7.2009 μεταγενέστερη καταγγελία του Συνασπισμού της Αριστεράς, των Κινημάτων και της Οικολογίας (εφεξής«ΣΥΡΙΖΑ») για πρακτικές καρτέλ στην αγορά διύλισης πετρελαίου.

Απόφαση 502/2010
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 502/2010
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 21η Ιουλίου 2010
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Σίδηρος
Αντικείμενο Απόφασης Σύμπραξη, Καταχρηστική Εκμετάλλευση Δεσπόζουσας Θέσης
Νομικό Πλαίσιο Άρθρα 1 και 2 ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης Δεν διαπιστώνει παράβαση
Καταγγέλλουσα/-ες Αυτεπάγγελτη έρευνα
Καταγγελλόμενη/-ες

ΕΛ.ΠΕ

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Περίληψη Απόφασης

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σχετικά με τη λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού σε εταιρίες διύλισης πετρελαιοειδών με σκοπό τη διερεύνηση πιθανών παραβάσεων του Ν. 703/1977, όπως ισχύει, σε συνδυασμό και με την από 10.7.2009 μεταγενέστερη καταγγελία του Συνασπισμού της Αριστεράς, των Κινημάτων και της Οικολογίας («ΣΥΡΙΖΑ») για πρακτικές καρτέλ στην αγορά διύλισης πετρελαίου, αποφάσισε ομοφώνως τα εξής:

  • Απορρίπτει την από 19.7.2007 (αριθ. ημ. πρωτ. 4331) καταγγελία του Συνασπισμού της Αριστεράς, των Κινημάτων και της Οικολογίας κατά των εταιριών «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» και «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ» καθόσον δεν προέκυψαν αποδείξεις ότι στις σχετικές αγορές διύλισης πετρελαίου υπήρξε παράβαση του Ν. 703/1977 ή των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ.

Ως προς την εφαρμογή των άρθρων 1 και 2 του Ν. 703/1977 και 101 και 102 ΣΛΕΕ, διαπιστώνει ότι βάσει των στοιχείων του φακέλου δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των εν λόγω διατάξεων και κατά τούτο απέχει από οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια.

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -

 

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!