Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

Απόφαση 509/2010

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 4β ν.703/77, ως ισχύει, της συγχώνευσης των εταιριών Nordmilch AG και Humana Milchindustrie Gmbh.

Απόφαση 509/2010
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 509/2010
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 14η Δεκεμβρίου 2010
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Γαλακτοκομικά και Συναφή Προϊόντα
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Άρθρo 4δ ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης Εγκρίνει
Γνωστοποιούσα/-ες

1. Nordmilch AG

2. Humana Milchindustrie Gmbh

Ελεγχόμενη/-ες

1. Nordmilch AG

2. Humana Milchindustrie Gmbh

Περίληψη Απόφασης

Αποφάσισε ομόφωνα και εγκρίνει, τη γνωστοποιηθείσα, βάσει του άρθρου 4β ν.703/77, όπως ισχύει, της συγχώνευσης των εταιρειών Nordmilch και Humana, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4δ παρ. 3 του ιδίου νόμου, δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 4β του ίδιου νόμου, δεν φαίνεται ότι έχει τη δυνατότητα να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις σχετικές αγορές, στις οποίες αφορά, υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι της γνωστοποιηθείσας Σύμβασης θα είναι ταυτόσημοι με εκείνους του Προσυμφώνου.

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!