Τρίτη, 02 Δεκεμβρίου 2008

Απόφαση 422/2008

Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσηςσύμφωνα με το άρθρο 4β του Ν.703/77 και 3§7(α) του Ν.3592/2007 της απόκτησης από τηνεταιρία «RTL GROUP CENTRAL & EASTERN EUROPE GmbH» αποκλειστικού ελέγχου επίτης ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «WAKEROCK LIMITED»

Απόφαση 422/2008
Αρχείο Απόφασης (PDF)  Απόφαση 422/2008
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης  2η Δεκεμβρίου 2008
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά  Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Αντικείμενο Απόφασης  Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο  Ά. 4β Ν. 703/77 και ά. 3ν. 3592/2007
Διατακτικό Απόφασης  Επιτρέπει
Γνωστοποιούσα/-ες  RTL GROUP CENTRAL & EASTERN EUROPE GMBH
Ελεγχόμενη/-ες  WAKEROCK LIMITED
Περίληψη Απόφασης  

Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρω­σης σύμφωνα με το άρθρο 4β του Ν.703/77 και 3§7(α) του Ν.3592/2007 της απόκτησης από την εται­ρεία RTL GROUP CENTRAL & EASTERN EUROPE GmbH αποκλειστικού ελέγχου επί της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία WAKEROCK LIMITED.

Η εν λόγω συναλλαγή αφορά στην εξαγορά του 66,6% των μετοχών του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας WAKEROCK από την κυ­πριακή εταιρεία SIXOMEN. Η απόκτηση των μετοχών θα πραγματοποιείτο δυνάμει της από 22.09.2008 Σύμ­βασης Αγοράς Μετοχών μεταξύ της αγοράστριας RTL CENTRAL & EASTERN EUROPE, και της πωλήτριας SIXOMEN. O κος Δ. Κ. (διαμέσου της SIXOMEN, η οποία προ της συναλλαγής ήταν η μοναδική μέτοχος της WAKEROCK) θα κατέχει το 33,4% των μετοχών της. Μέσω της WAKEROCK, η γνωστοποιούσα θα ελέγχει τις εταιρείες: ALPHA ΔOPΥΦOPΙKΗ TΗAΕOPΑΣΗ, ALPHA PΑΔΙOΦΩΝΙKΗ, ALPHA PΑΔΙOΦΩΝΙKΗ KPOΝOΣ, KOΣΜOPΑΔΙOTΗAΕOΠTΙKΗ ΑΕ, και PLUS PRODUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠOPΙKΗ ΕΤΑ^ΙΑ ΠΑPΑΓΩΓΩΝ.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα μερίδια αγοράς των συ­γκεκριμένων επιχειρήσεων είναι χαμηλά και δεν θίγε­ται ο πραγματικός ή δυνητικός ανταγωνισμός στις επί μέρους αγορές στις οποίες αφορά. Επιπροσθέτως, διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω αγορά χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη πολλών επιχειρήσεων που δραστηριοποι­ούνται στην αγορά μέσων ενημέρωσης, γεγονός, το οποίο καταδεικνύει τον αυξημένο ανταγωνισμό στην αγορά των επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης. Τέλος, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν υφίσταται ανεπίτρεπτος έλεγχος στις σχετικές αγορές των ανωτέρω μέσων μαζικής ενημέρωσης κατά τις διατάξεις του ν. 3592/2007. Έτσι, η Επιτροπή επέτρεψε -με την επιφύ­λαξη της αρμοδιότητας του ΕΣP όσον αφορά τον έλεγχο των περιορισμών στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των ΜΜΕ- την πραγματοποίηση της εν λόγω συγκέ­ντρωσης.

Ένδικα Βοηθήματα  
Δικαστικές Αποφάσεις  -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!