Παρασκευή, 07 Μαϊος 2010

Απόφαση 489/2010

Λήψη απόφασης επί της αναφοράς των αερολεσχών «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», «ΜΙΚΡΑΣ» και «ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΠΟΛΥΚΙΝΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ Β. ΕΛΛΑ∆ΟΣ» κατά της εταιρίας ΕΚΟ για πιθανή παράβαση του άρθρου 2 του Ν. 703/1977, αναφορικά µε την πώληση της αεροπορικής βενζίνης AVGAS LL100.
Πέμπτη, 06 Μαϊος 2010

Απόφαση 488/2010

Λήψη απόφασης επί της προηγούµενης γνωστοποίησης, σύµφωνα µε το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της σκοπούµενης απόκτησης από τo «ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Τ.Ε.», ποσοστού 32,9% των κοινών µετά ψήφου µετοχών της «ASPIS BANK A.T.E.», µέσω…
Τρίτη, 04 Μαϊος 2010

Απόφαση 487/2010

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της καταγγελίας των εταιριών «Blue Container Line S.A.» και «Επιχειρήσεις ΔΗΑΛΜΑΡ Ε.Π.Ε.» κατά της εταιρίας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» (ΟΛΠ ΑΕ) για παράβαση των άρθρων 2 Ν. 703/77 και 82 ΣυνθΕΚ.
Παρασκευή, 30 Απριλίου 2010

Απόφαση 486/2010

Λήψη απόφασης επί της από 9.2.2005 καταγγελίας της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΤΕ-ΟΔΓΕ» κατά της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» για παράβαση του άρθρου 2 του ν. 703/77.
Παρασκευή, 30 Απριλίου 2010

Απόφαση 485/2010

Λήψη απόφασης επί της αίτησης χορήγησης άδειας παρέκκλισης κατ’ άρθρο 4ε παρ. 2 και 3 του ν. 703/77, όπως ισχύει, των εταιρειών «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» και «ASPIS BANK A.T.E.», για τη σκοπούμενη απόκτηση από το «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΗΣ…
Παρασκευή, 30 Απριλίου 2010

Απόφαση 484/2010

Λήψη απόφασης επί της από 3.1.2008 γνωστοποίησης κατά το άρθρο 4α ν.703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης των εταιριών «ALCON INC.» και «WAVELIGHT AG» με απόκτηση του 77,38% των μετοχών της δεύτερης από την πρώτη μεδημόσια προσφορά.
Πέμπτη, 29 Απριλίου 2010

Απόφαση 483/2010

Λήψη απόφασης επί της από 30.11.2007 γνωστοποίησης κατά το άρθρο 4α ν.703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς του […] του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ΜΕΤΟΧΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ– ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ» με δ.τ. ΜΕΤΟΧΙ ΑΕ από την εταιρία «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής…
Πέμπτη, 15 Απριλίου 2010

Απόφαση 482/2010

Λήψη απόφασης επί 1) της από 14.9.2005 καταγγελίας του Ιωάννη Γεωργανά, επιχειρηματία, κατοίκου Ξάνθης, κατά των ανωνύμων εταιριών «ODEON Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (η οποία πλέον έχει μετονομαστεί σε «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ…
Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2010

Απόφαση 481/2010

Λήψη απόφασης επί της εκπρόθεσμης γνωστοποίησης κατά το άρθρο 4α ν. 703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΔΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» από την εταιρία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ».
Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010

Απόφαση 480/2010

Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας αναφορικά με τις συνέπειες της λειτουργίας του αγωγού αεροπορικών καυσίμων Ασπροπύργου-Σπάτων στην τιμολόγηση των αεροπορικών καυσίμων τύπου JA-1 κατόπιν της υπ’ αριθμ. 327/V/2007 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Τρίτη, 16 Μαρτίου 2010

Απόφαση 479/2010

Λήψη απόφασης επί της από 18.6.2009 αίτησης της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «IRON TENCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε.» περί ανακλήσεως της με αριθμό 442/V/2009 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2010

Απόφαση 478/2010

Λήψη απόφασης επί της προηγούµενης γνωστοποίησης, σύµφωνα µε το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης από τoν Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, µετοχών που αντιπροσωπεύουν το 31,3147% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων…
Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010

Απόφαση 477/2010

Λήψη απόφασης επί της εκπρόθεσμης γνωστοποίησης κατά τοάρθρο 4α ν.703/77, όπως ισχύει της εξαγοράς του 95,765% του μετοχικού κεφαλαίου τηςεταιρίας «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΕ» με δ.τ. «ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕ» από την εταιρία «ΙΧΘΥΟΓΕΝΕΣΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ.…
Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2010

Απόφαση 476/2010

Λήψη απόφασης επί της υπόθεσης που αναφέρεται στην από 19.2.2008 γνωστοποίηση κατά το άρθρο 4α ν.703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης των εταιριών «ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ELEPHANT ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και…
Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2010

Απόφαση 475/2010

Λήψη απόφασης επί της παράλειψης γνωστοποίησηςσυγκέντρωσης μεταξύ των «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΚΑΖΙΝΟ ΚΑΙ ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Τρίτη, 09 Φεβρουαρίου 2010

Απόφαση 474/2010

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης,συγκέντρωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 4β του Ν.703/77 και 3§7(α) του Ν.3592/2007, της απόκτησης κοινού ελέγχου επί της εταιρίας «ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από τις εταιρίες «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SIXOMEN LIMITED».
Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2010

Απόφαση 473Β/2010

Θέμα : Καθορισμός του τύπου και τρόπου υποβολής και καταχώρησης των κατ’ άρθρο 24 καταγγελιών που υποβάλλονται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2010

Απόφαση 473/2010

Λήψη απόφασης επί της από  από 24.12.2009 (αριθμ. πρωτ. 9210/24.12.09) αίτησης χορήγησης άδειας παρέκκλισης, κατά τοάρθρο 4ε παρ.3 ν.703/77, όπως ισχύει, της «ALFA WOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ» για την απόκτηση ελέγχου της «ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ…
Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2010

Απόφαση 472/2010

Λήψη απόφασης επί της από 10.12.2009 (αριθ. πρωτ. 8868) γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 4β ν.703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς της πλειοψηφίας των µετοχών της εταιρίας ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. από την εταιρία ALFA WOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ…
Σελίδα 2 από 2

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20