Πέμπτη, 07 Μαρτίου 1996

Απόφαση 34/1996

Αίτηση του Γεωργίου Καράβολου για λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά της Κοινοτικής Επιχείρησης Εμφιάλωσης Μεταλλικού Νερού "ΣΟΥΡΩΤΗ", σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.703/77, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Πέμπτη, 07 Μαρτίου 1996

Απόφαση 33/1996

Καταγγελία της επιχείρησης ΥΙΟΙ Κ. ΣΤΑΜΟΥ Ο.Ε. κατα της εταιρίας ΝΕΑ ΨΥΓΕΙΑ ΑΓΡΙΑΣ Α.Ε. για παραβίαση του άρ.2 παρ.1 του ν.703/77
Πέμπτη, 08 Φεβρουαρίου 1996

Απόφαση 22/1996

Προηγούμενη γνωστοποίηση σύμβασης συγχώνευσης μεταξύ των εταιριών Johnson & Johnson ΗΠΑ και της θυγατρικής της JNJ Merger Corp. αφενός και της Cordis Corp. αφετέρου, η οποία γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/1977, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην Επιτροπή…
Πέμπτη, 01 Φεβρουαρίου 1996

Απόφαση 45/1996

(α) Γνωστοποίηση εκ μέρους της εταιρείας "ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ Α.Ε.", του σχεδίου σύμβασης αποκλειστικής διανομής που υπέγραψε στις 20/6/1990 με την γαλλική εταιρεία "LA CHEMISE LACOSTE S.A." (LCL), καθώς και των σχεδίων συμβάσεων επιλεκτικής διανομής τύπων: "Boutique" - "Corner" και "Εγκεκριμένου Καταστηματάρχη",…
Πέμπτη, 01 Φεβρουαρίου 1996

Απόφαση 47/1996

Καταγγελία του εμπορορραπτικού οίκου ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΤΟΠΟΛΙΑΝΑΚΗΣ κατά της εταιρείας ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ Α.Ε. για αδικαιολόγητη διακοπή συνεργασίας.
Πέμπτη, 01 Φεβρουαρίου 1996

Απόφαση 23/1996

Έλεγχος της συγκέντρωσης μεταξύ των επιχειρήσεων KRAFT ΕΛΛΑΣ ΑΕ και CHIPITA INTERNATIONAL SA σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/1977, όπως ισχύει, η οποία γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/1977, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού στις12.10.1995.
Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 1996

Απόφαση 21/1996

Έλεγχος της συγκέντρωσης μεταξύ επιχειρήσεων του ομίλου NUTRICIA αφενός και των εταιριών MILUPA AG και ALTANA AG αφετέρου, η οποία γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/1977, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού στις 15.9.1995
Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 1995

Απόφαση 36/1996

Καταγγελία της εταιρίας ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. κατά της εταιρίας ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ, για άρνηση πώλησης τσιγάρων MARLBORO, που φέρεται ότι συνιστά παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν.703/77. Η υπό κρίση καταγγελία συνεξετάσθηκε απο την Επιτροπή με τις καταγγελίες…
Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 1995

Απόφαση 37/1996

Καταγγελία της εταιρίας ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. κατά της εταιρίας ROTHMANS HELLAS , για άρνηση πώλησης τσιγάρων ROTHMANS, που φέρεται ότι συνιστά παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν.703/77. Η υπό κρίση καταγγελία συνεξετάσθηκε απο την Επιτροπή με τις…
Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 1995

Απόφαση 38/1996

Καταγγελία της εταιρίας ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. κατά της εταιρίας ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΕ για άρνηση πώλησης τσιγάρων CAMEL, που φέρεται ότι συνιστά παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν.703/77. Η υπό κρίση καταγγελία συνεξετάσθηκε απο την Επιτροπή με τις καταγγελίες της…
Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 1995

Απόφαση 18/1995

Έλεγχος της συγκέντρωσης μεταξύ των εταιριών ETHYL CORPORATION και της εταιρίας TEXACO INC., η οποία γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/1977 στην Επιτροπή Ανταγωνισμού στις 6.10.1995
Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 1995

Απόφαση 17/1995

Έλεγχος της συγκεντρώσεως μεταξύ των εταιριών ΝΙΚΗ Α.Ε. αφ'ενός και της εταιρίας ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε αφ'ετέρου, η οποία γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/1977 στην Επιτροπή Ανταγωνισμού στις 29.9.1995
Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 1995

Απόφαση 20/1996

Καταγγελία του Ευάγγελου Τασούλα κατα (α) της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., (β) της Τράπεζας ΑΒΝ-AMRO, (γ) της Τράπεζας Barclays (δ) της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., (ε) της Τράπεζας Societe Generale, (στ) της Τράπεζας Εργασίας Α.Ε. και (ζ) της Εμπορικής Χρηματιστηριακής…
Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 1995

Απόφαση 19/1996

Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της εδρεύουσας στην Ν. Ιωνία Αττικής (Αγνώστων Ηρώων 75) εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ" και με διακριτικό τίτλο "ΠΡΟΤΕΚΟ ΕΠΕ", κατα (α) της εδρεύουσας στην Βερμπάνα-Φοντοτότε (VB) Ιταλίας (Βία ντελ Ελεκτρόνικα…
Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 1995

Απόφαση 16/1995

Έλεγχος της συγκεντρώσεως μεταξύ των εταιριών INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION (IBM Co.) αφενός και LOTUS DEVELOPMENT CORPORATION (LOTUS Co.) αφετέρου
Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 1995

Απόφαση 15/1995

Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των μεσιτών αστικών ακινήτων κ.κ. Α. Τσάκωνα, Α. Σταύρου, Ν. Πολιουδάκη, Η. Σακέλλη - Σακελλάρη, Β. Λίαρου και Α. Μπασακαροπούλου κατά της εταιρείας Α-Ω ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΗΤΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Πέμπτη, 07 Σεπτεμβρίου 1995

Απόφαση 12/1995

Έλεγχος της συγκεντρώσεως μεταξύτων εταιριών SARA LEE/DE N.V και DOUWE EGBERTS N.V αφ'ενός και της εταιρίας BRAVO AE αφ'ετέρου, η οποία γνωστοποιήθηκε από τις αποκτώσες εταιρίες SARA LEE/DE N.V και  DOUWE EGBERTS N.V και την αποκτώμενη εταιρία BRAVO AE σύμφωνα με το…
Τρίτη, 25 Ιουλίου 1995

Απόφαση 11/1995

Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της εταιρείας "ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ Ο.Ε." κατά της εταιρείας "Ι.ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε.Ε."

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.