Παρασκευή, 29 Αυγούστου 1997

Απόφαση 82/1997

Παρασκευή, 29 Αυγούστου 1997

Απόφαση 81/1997

Τετάρτη, 30 Ιουλίου 1997

Απόφαση 80/1997

Αίτησης της εταιρίας ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. για τη χορήγηση άδειας παρέκκλισης, συμφώνα με το άρθρο 4ε του ν.703/77, όπως ισχύει, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της αιτούσας με την εταιρία ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.
Τετάρτη, 30 Ιουλίου 1997

Απόφαση 68/1997

Αίτηση χορήγησης άδειας παρέκκλισης σύμφωνα με το άρθρο 4ε παρ.3 του ν.703/77, όπως ισχύει, σχετικά με τη εξαγορά της εταιρίας Mallinckrodt Inc. από την εταιρία Schering-Rlough Corporation.
Τετάρτη, 30 Ιουλίου 1997

Απόφαση 79/1997

Έλεγχος της συγκέντρωσης μεταξύ των εταιριών ΤΡΕΣΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΡΕΘΥΜΝΟ ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ», η οποία γνωστοποιήθηκε στη Διεύθυνση Έρευνας – Αγοράς του Υπουργείου Εμπορίου στις 17.2.1995,…
Τετάρτη, 30 Ιουλίου 1997

Απόφαση 78/1997

Έλεγχος της συγκέντρωσης μεταξύ των εταιριών ΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕΕ, η όποια είχε γνωστοποιηθεί στην Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς του Υπουργείου Εμπορείου στις 17.2.1994, συμφώνα με το άρθρο 4α του ν.703/77, όπως ίσχυε πριν από την…
Τετάρτη, 30 Ιουλίου 1997

Απόφαση 77/1997

Έλεγχος της συγκέντρωσης που πραγματοποιείται μέσω απόκτησης του συνόλου των μετοχών (100%) της εταιρίας ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ από τους κ.κ. Παντελή Παντελιάδη και Ουρανία συζ. Παντελή Παντελιάδη, κύριων μετόχων των εταιριών ΟΠΤΙΜΑ Α.Ε. και ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε., συμφώνα με το άρθρο 4β…
Παρασκευή, 25 Ιουλίου 1997

Απόφαση 76/1997

Έλεγχος της συγκέντρωση των εταιριών α) BERKELEY SQUARE HOLDING B.V. και ΚΕΜΑΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ LICENCING ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., β) ΚΕΜΑΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ LICENCING ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. και SPOT THOMSON ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Α.Ε., γ) ΚΕΜΑΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ LICENCING ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. και MOVIELAB A.E. ΤΑΙΝΙΩΝ…
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 1997

Απόφαση 75/1997

Έλεγχος της συγκέντρωση μεταξύ των εταιριών The Procter & Gamble Company αφενός και Tambrands Inc. αφετέρου, η όποια συμφωνήθηκε με την από 8.4.1997 σύμβαση μεταξύ των εταιριών αυτών και της εταιρίας CR Macintosh Inc., μια απολύτως ελεγχόμενη θυγατρική εταιρία της…
Παρασκευή, 11 Ιουλίου 1997

Απόφαση 74/1997

Γνωστοποίηση, συμφώνα με το άρθρο 4α του ν.703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς μετοχών την εταιρίας Henri Watermans από την εταιρία Skandivanisk Tobaskskompani A/S.
Παρασκευή, 11 Ιουλίου 1997

Απόφαση 73/1997

Εκπρόθεσμη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης των εταιριών ECON ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΒΕ και ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε., συμφώνα με το άρθρο 4α του ν.703/77, όπως ίσχυε.
Παρασκευή, 11 Ιουλίου 1997

Απόφαση 72/1997

Εκπρόθεσμη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης των εταιριών ECON ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΒΕ και ΧΥΤΗΡΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ, συμφώνα με το άρθρο 4α του ν.703/77, όπως ίσχυε.
Πέμπτη, 10 Ιουλίου 1997

Απόφαση 71/1997

Προηγούμενη συγκέντρωση μεταξύ των εταιριών ΦΑΓΕ Α.Ε. και ΑΦΟΙ ΣΠ.ΣΙΔΕΡΗ Α.Ε. συμφώνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει.
Τρίτη, 08 Ιουλίου 1997

Απόφαση 70/1997

Αίτηση χορήγησης άδειας παρέκκλισης σύμφωνα με το άρθρο 4ε παρ.3 του ν.703/77, όπως ισχύει, για την πραγματοποίηση της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε. και ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.
Πέμπτη, 03 Ιουλίου 1997

Απόφαση 69/1997

Αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 4ε παρ.3 του ν.703/77, όπως ισχύει, της εταιρείας SARA LEE DOUWE/EGBERTS N.V., η οποία εδρεύει στην Ουτρέχτη Ολλανδίας, προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού (Ε.Α.), με την οποία η αιτούσα ζητά από την Ε.Α. να επιτρέψει παρέκκλιση…
Τετάρτη, 25 Ιουνίου 1997

Απόφαση 67/1997

Αίτηση χορήγησης άδειας παρέκκλισης, σύμφωνα με το άρθρο 4ε παρ.3 του ν.703/77, όπως ισχύει, σχετικά με τη συγκέντρωση που πραγματοποιείται μέσω ανταλλαγής μετοχών των εταιριών Hewlett Packard και VeriFone Inc.
Τρίτη, 10 Ιουνίου 1997

Απόφαση 66/1997

Προηγούμενη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης, συμφώνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, των επιχειρήσεων «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» και «ΛΑΙΚΗ ΖΩΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Παρασκευή, 30 Μαϊος 1997

Απόφαση 65/1997

Χορήγηση άδειας παρέκκλισης, βάσει του άρθρου 4ε παρ. 3 ν.703/77, όπως ισχύει, με την οποία ζητείται να πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση των εταιρειών ΦΑΓΕ Α.Ε. και ΑΦΟΙ ΣΠ.ΣΙΔΕΡΗ Α.Ε. πριν την λήψη οριστικής απόφασης της Επιτροπής. Σημειώνεται ότι η εν λόγω…
Δευτέρα, 26 Μαϊος 1997

Απόφαση 64/1997

Έλεγχος της συγκεντρώσεως μεταξύ των εταιρειών FINCANTIERI HOLDING B.V. αφενός και αφετέρου α) NEW SULZER DIESEL LTD., β) NEW SULZER DIESEL HOLDING N.V., εταιριών holding του ομίλου  NEW SULZER DIESEL ("NSD"), η οποία γνωστοποιήθηκε από την εταιρεία FINCANTIERI HOLDING B.V. σύμφωνα…
Δευτέρα, 26 Μαϊος 1997

Απόφαση 63/1997

Έλεγχος της συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών Sappi Limited αφενός και SDW Holdings Corporation αφετέρου, η οποία συμφωνήθηκε με την γνωστοποιηθείσα στην Γραμματεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4β του ν.703/77 όπως ισχύει, από 27.11.96 σύμβαση εξαγοράς…
Παρασκευή, 16 Μαϊος 1997

Απόφαση 62/1997

Προηγόυμενη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης της επιχείρησης SCMALBACH - LUBECA AG αφενός και της επιχείρησης JOHNSON CONTROLS INC. αφετέρου, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει.
Τετάρτη, 14 Μαϊος 1997

Απόφαση 61/1997

Έλεγχος της συγκεντρώσεως μεταξύ των εταιρειών Elekta AB αφ'ενός και Philips Medical Systems International BV αφ'ετέρου, η οποία γνωστοποιήθηκε από τις άνω εταιρείες στην υπηρεσία μας στις 4/2/97 με το άρθρο του ν.703/77, όπως ισχύει.
Παρασκευή, 18 Απριλίου 1997

Απόφαση 60/1997

Η προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, της εταιρείας HENKEL KGaA για την  απόκτηση ελέγχου της εταιρείας LOCTITE CORPORATION.

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.