Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 1995

Απόφαση 19/1996

Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της εδρεύουσας στην Ν. Ιωνία Αττικής (Αγνώστων Ηρώων 75) εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ" και με διακριτικό τίτλο "ΠΡΟΤΕΚΟ ΕΠΕ", κατα (α) της εδρεύουσας στην Βερμπάνα-Φοντοτότε (VB) Ιταλίας (Βία ντελ Ελεκτρόνικα…
Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 1995

Απόφαση 16/1995

Έλεγχος της συγκεντρώσεως μεταξύ των εταιριών INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION (IBM Co.) αφενός και LOTUS DEVELOPMENT CORPORATION (LOTUS Co.) αφετέρου
Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 1995

Απόφαση 15/1995

Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των μεσιτών αστικών ακινήτων κ.κ. Α. Τσάκωνα, Α. Σταύρου, Ν. Πολιουδάκη, Η. Σακέλλη - Σακελλάρη, Β. Λίαρου και Α. Μπασακαροπούλου κατά της εταιρείας Α-Ω ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΗΤΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Πέμπτη, 07 Σεπτεμβρίου 1995

Απόφαση 12/1995

Έλεγχος της συγκεντρώσεως μεταξύτων εταιριών SARA LEE/DE N.V και DOUWE EGBERTS N.V αφ'ενός και της εταιρίας BRAVO AE αφ'ετέρου, η οποία γνωστοποιήθηκε από τις αποκτώσες εταιρίες SARA LEE/DE N.V και  DOUWE EGBERTS N.V και την αποκτώμενη εταιρία BRAVO AE σύμφωνα με το…
Τρίτη, 25 Ιουλίου 1995

Απόφαση 11/1995

Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της εταιρείας "ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ Ο.Ε." κατά της εταιρείας "Ι.ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε.Ε."

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2022 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.