Εμφάνιση αποτελεσμάτων βάσει λέξης κλειδί: BP HELLAS

Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

Απόφαση 602/2015

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί των προτεινόμενων δεσμεύσεων των εμπλεκόμενωνΛήψη απόφασης επί των προτεινόμενων δεσμεύσεων των εμπλεκόμενωνεταιριών αναφορικά με την υπόθεση που αφορά στην από κοινού εξέταση των: (1) υπ’ αριθ. πρωτ.7665/3.11.2008 αναφοράς του […], πρατηριούχο υγρών καυσίμων, κατά της εταιρίας εμπορίαςυγρών καυσίμων ΕΚΟ ΑΒΕΕ, (2) υπ’ αριθ. πρωτ. 8694/15.12.2008 καταγγελίας του […],πρατηριούχου υγρών καυσίμων, κατά της εταιρίας εμπορίας υγρών καυσίμων BP Hellas ΑΕΕ Πετρελαιοειδών και (3) αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού ως προςτη σύναψη μακροχρόνιας σύμβασης αποκλειστικής συνεργασίας πρατηριούχων με εταιρίεςεμπορίας υγρών καυσίμων μέσω της ισόχρονης μίσθωσης του πρατηρίου υγρών καυσίμων από τονπρατηριούχο προς την εταιρία αυτή και της ταυτόχρονης υπεκμίσθωσης του πρατηρίου από τηνεταιρία προς τον ίδιο πρατηριούχο ή προς τρίτα πρόσωπα συνδεδεμένα με αυτόν για πιθανέςπαραβάσεις των άρθρων 1 και 2 του ν.703/77, όπως ίσχυε (νυν άρθρα 1 και 2 του ν.3959/2011,όπως ισχύει) και των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ.

Κατηγορία 2015
Λέξεις κλειδιά
Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2008

Απόφαση 421/2008

Λήψη απόφασης επί της με αριθ. πρωτ. 4280/17.7.2006 «Συμπληρωματικής εισήγησης σχετικά με τον αυτεπάγγελτο έλεγχο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού σε συνδυασμό και με μεταγενέστερο αίτημα του Υπουργού Ανάπτυξης με σκοπό τη διερεύνηση πιθανών παραβάσεων του ν. 703/77, όπως ισχύει από τις εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών».

Κατηγορία 2008
Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2001

Απόφαση 188/2001

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν η προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77 όπως ισχύει, που αφορά τη μεταβίβαση του κλάδου εμφιάλωσης, διακίνησης και πώλησης εμφιαλωμένου και χύμα υγραερίου (εκτός υγραερίου αυτοκινήτων) από την εταιρία BP HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ στην εταιρία SHELL GAS Α.Ε.Β.Ε.Υ, καθώς και η λήψη απόφασης επ’ αυτής.

Κατηγορία 2001
Λέξεις κλειδιά

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20