Εμφάνιση αποτελεσμάτων βάσει λέξης κλειδί: GLAXOWELLCOME

Θέμα: Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφορικά με την πολιτική διάθεσης των φαρμάκων LΑMICTAL, IMIGRAN, SEREVENT στην ελληνική αγορά από την εταιρία GLAXOWELLCOME ΑΕΒΕ (μετονομασθείσα GLAXOSMITHKLINE AEBE) και τη μητρική αυτής GLAXOSMITHKLINE PLC, μετά την έκδοση σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και του ΣτΕ επί της υπ’ αριθ. 318/V/2006 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Κατηγορία Δελτία Τύπου
Λέξεις κλειδιά
Τετάρτη, 01 Απριλίου 2015

Απόφαση 608/2015

Λήψη απόφασης επί της επανεξέτασης των συνεκδικαζόμενων υποθέσεων που αφορούσαν (α) στην από 5.12.2001 (αριθ. πρωτ. 3441/5.12.2001) αίτηση της GLAXOWELLCOME ΑΕΒΕ (μετονομασθείσα GLAXOSMITHKLINE AEBE) για χορήγηση αρνητικής πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 703/77, όπως ίσχυε, (β) στις από 14.12.2000 και 18.12.2000 καταγγελίες – αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων 16 Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών (υπ’ αριθ. πρωτ. 2563/14.12.2000 και 2623/19.12.2000 αντίστοιχα), (γ) στην από 8.1.2002 παρέμβαση - καταγγελία του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ με αριθ. πρωτ. 60/8.1.2002, (δ) στην από 8.1.2002 με αριθ. πρωτ. 61/8.1.2002 παρέμβαση -καταγγελία 41 επιχειρήσεων-φαρμακαποθηκών και (ε) στην από 8.1.2002 με αριθ. πρωτ. 64/9.1.2002 παρέμβαση - καταγγελία 3 ακόμη εταιρειών-φαρμακαποθηκών, όλες κατά της Φαρμακευτικής Εταιρείας GLAXOWELLCOME ΑΕΒΕ, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 703/77, για παράβαση του άρθρου 2 του ως άνω νόμου σχετικά με τη διάθεση των φαρμάκων LΑMICTAL, IMIGRAN, SEREVENT και σε συνδυασμό με αυτεπάγγελτη έρευνα της Γραμματείας ΕΑ (νυν Γενική Δ/νση Ανταγωνισμού) για την πολιτική που εφαρμόζει η GLAXOWELLCOME ΑΕΒΕ και η μητρική αυτής GLAXOSMITHKLINE PLC στη διάθεση των ανωτέρω φαρμάκων, για τυχόν παράβαση του άρθρου 2 του ν. 703/77 όπως ίσχυε, και του άρθρου 82 της Συνθήκης Ε.Κ. (πλέον 102 ΣΛΕΕ), μετά την έκδοση των υπ’ αριθ. 2019/2009, 2100/2009 και 1983/2010 αναπεμπτικών Αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, και των υπ’ αριθ. 1923/2012, 1922/2012, 1921/2012 και 1925/2012 απορριπτικών αποφάσεων του ΣτΕ επί υποβληθεισών ενώπιόν του αιτήσεων αναίρεσης των ανωτέρω εφετειακών αποφάσεων, σχετικά με την υπ’ αριθ. 318/V/2006 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Κατηγορία 2015
Παρασκευή, 03 Αυγούστου 2001

Απόφαση 193/2001

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν οι από 14-12-2000 και 18-12-2000 αιτήσεις λήψης ασφαλιστικών μέτρων των 1) «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΙΤΩΛΙΑΣ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Συν ΠΕ-ΣΥΦΑΙΤ» 2) “ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣυνΠΕ- ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ» 3) «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Συν ΠΕ» 4) «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ – ΠΕΛΛΑΣ Συν ΠΕ» 5) «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Συν ΠΕ» 6) «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Συν ΠΕ» 7) «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Συν ΠΕ» 8)«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΛΑΡΙΣΣΑΣ – ΣΟΦΛΑ Συν ΠΕ» 9) «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν ΠΕ» 10) «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Συν ΠΕ» 11) «ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ Συν ΠΕ» 12) «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΧΑΙΑΣ Συν ΠΕΠΡΟΣΥΦΑ» 13) «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΕΒΡΟΥ Συν ΠΕ» 14) «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συν ΠΕ» 15) «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΛΕΣΒΟΥ Συν ΠΕ» 16) « ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Συν ΠΕ » κατά της Ανώνυμης Φαρμακευτικής Εταιρείας με την επωνυμία «GLAXOWELLCOME AEBE», σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν. 703/77, όπως ισχύει.

Κατηγορία 2001
Λέξεις κλειδιά

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20