Τετάρτη, 01 Απριλίου 2015

Απόφαση 608/2015

Λήψη απόφασης επί της επανεξέτασης των συνεκδικαζόμενων υποθέσεων που αφορούσαν (α) στην από 5.12.2001 (αριθ. πρωτ. 3441/5.12.2001) αίτηση της GLAXOWELLCOME ΑΕΒΕ (μετονομασθείσα GLAXOSMITHKLINE AEBE) για χορήγηση αρνητικής πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 703/77, όπως ίσχυε, (β) στις από 14.12.2000 και 18.12.2000 καταγγελίες – αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων 16 Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών (υπ’ αριθ. πρωτ. 2563/14.12.2000 και 2623/19.12.2000 αντίστοιχα), (γ) στην από 8.1.2002 παρέμβαση - καταγγελία του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ με αριθ. πρωτ. 60/8.1.2002, (δ) στην από 8.1.2002 με αριθ. πρωτ. 61/8.1.2002 παρέμβαση -καταγγελία 41 επιχειρήσεων-φαρμακαποθηκών και (ε) στην από 8.1.2002 με αριθ. πρωτ. 64/9.1.2002 παρέμβαση - καταγγελία 3 ακόμη εταιρειών-φαρμακαποθηκών, όλες κατά της Φαρμακευτικής Εταιρείας GLAXOWELLCOME ΑΕΒΕ, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 703/77, για παράβαση του άρθρου 2 του ως άνω νόμου σχετικά με τη διάθεση των φαρμάκων LΑMICTAL, IMIGRAN, SEREVENT και σε συνδυασμό με αυτεπάγγελτη έρευνα της Γραμματείας ΕΑ (νυν Γενική Δ/νση Ανταγωνισμού) για την πολιτική που εφαρμόζει η GLAXOWELLCOME ΑΕΒΕ και η μητρική αυτής GLAXOSMITHKLINE PLC στη διάθεση των ανωτέρω φαρμάκων, για τυχόν παράβαση του άρθρου 2 του ν. 703/77 όπως ίσχυε, και του άρθρου 82 της Συνθήκης Ε.Κ. (πλέον 102 ΣΛΕΕ), μετά την έκδοση των υπ’ αριθ. 2019/2009, 2100/2009 και 1983/2010 αναπεμπτικών Αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, και των υπ’ αριθ. 1923/2012, 1922/2012, 1921/2012 και 1925/2012 απορριπτικών αποφάσεων του ΣτΕ επί υποβληθεισών ενώπιόν του αιτήσεων αναίρεσης των ανωτέρω εφετειακών αποφάσεων, σχετικά με την υπ’ αριθ. 318/V/2006 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Απόφαση 608/2015
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 608/2015
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 1η Απριλίου 2015
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Φάρμακα
Αντικείμενο Απόφασης Καταχρηστική Εκμετάλλευση Δεσπόζουσας
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 2 ν. 3959/2011
Διατακτικό Απόφασης Διαπιστώνει παράβαση
Καταγγέλλουσα/-ες ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ και λοιποί σύλλογοι και εταιρείες
Καταγγελλόμενη/-ες

1. GLAXOSMITHKLINE AEBE

2. GLAXOSMITHKLINE PLC

Περίληψη Απόφασης

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με απόφασή της, έκρινε ότι οι εταιρίες GLAXOSMITHKLINE AEBE και η μητρική της GLAXOSMITHKLINE PLC, καταχράστηκαν τη δεσπόζουσα θέση τους στην αγορά των αντιημικρανικών φαρμάκων για την αντιμετώπιση της οξείας κρίσης της ημικρανίας, στην οποία εντάσσεται το φάρμακο IMIGRAN, για το χρονικό διάστημα από το Νοέμβριο του 2000 έως και το 2004, με στόχο τον περιορισμό των παράλληλων εξαγωγών, μέσω της ολοσχερούς (ομοφώνως) και στη συνέχεια μερικής άρνησης (κατά πλειοψηφία) ικανοποίησης παραγγελιών του ιδιοσκευάσματος IMIGRAN, παραγγελίες οι οποίες ήταν συνήθεις με βάση τα κριτήρια που προσδιορίστηκαν στην απόφαση του ΔΕΚ (νυν ΔΕΕ) στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C‑468/06 έως C‑478/06, κατά παράβαση των άρθρων 2 του ν. 703/77, όπως ίσχυε (νυν 2 του ν. 3959/2011), και 82 ΣυνθΕΚ.

Με την ίδια απόφασή της η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 1.168.343 €, (κατά πλειοψηφία) για την προαναφερόμενη παράβαση αναφορικά με το φάρμακο IMIGRAN και για το ανωτέρω χρονικό διάστημα και (ομοφώνως) για την παράβαση των ίδιων διατάξεων ως προς το φάρμακο LAMICTAL, την οποία διαπίστωσε με αποφάσεις του το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, για τα χρονικά διαστήματα Νοεμβρίου 2000 έως Φεβρουαρίου 2001 και από 20 Απριλίου 2001 έως 19 Μαρτίου 2002.

Με την ίδια απόφασή της, ωστόσο, η Επιτροπή έκρινε ότι δεν συνιστούν εκδήλωση της ανωτέρω καταχρηστικής πρακτικής τα περιστατικά άρνησης ικανοποίησης των παραγγελιών ορισμένων φαρμακεμπορικών επιχειρήσεων για το ιδιοσκεύασμα IMIGRAN, στις περιπτώσεις που οι ποσότητες των εν λόγω παραγγελιών ήταν δυσανάλογες προς εκείνες που πωλούσαν οι ανωτέρω εταιρίες για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς και, συνεπώς, ασυνήθεις βάσει των προηγούμενων εμπορικών σχέσεων των μερών και των αναγκών της εθνικής αγοράς, σύμφωνα με τα κριθέντα στην ανωτέρω απόφαση του ΔΕΚ, και απέρριψε ως προς τις επιχειρήσεις αυτές τις σχετικές καταγγελίες.

Επιπροσθέτως, η Επιτροπή έκρινε ότι δεν προέκυψαν ικανά στοιχεία περί του ότι οι ανωτέρω εταιρίες κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά στην οποία εντάσσεται το φάρμακο SEREVENT, ήτοι στην αγορά των φαρμάκων για παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος στην κατηγορία των εκλεκτικών διεγερτών μακράς διαρκείας, και, ως εκ τούτου, δεν καταλόγισε παράβαση των προαναφερόμενων άρθρων σχετικά με την πολιτική διάθεσης του εν λόγω φαρμάκου.

Περαιτέρω, η Επιτροπή προσδιόρισε ομοφώνως ότι ο χρόνος κατά τον οποίο οι ανωτέρω εταιρίες δεν συμμορφώθηκαν με την απόφαση ασφαλιστικών μέτρων 193/ΙΙΙ/2001 της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπως δέχθηκε με αποφάσεις του το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, εκτείνεται από 08 Αυγούστου 2001 έως 26 Σεπτεμβρίου 2001 και από 23 Νοεμβρίου 2001 έως 01 Σεπτεμβρίου 2006 και προσδιόρισε κατά πλειοψηφία το συνολικό ύψος της χρηματικής ποινής σε βάρος των ανωτέρω εταιριών σε 2.919.378 €.

Ένδικα Μέσα Mη Οριστική. Εκκρεμούν Ένδικα Μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ ΔΕΑ 1040/2021ΔΕΑ 1745/2021ΔΕΑ 1756/2021
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!