Τρίτη, 11 Απριλίου 2000

Απόφαση 126/2000

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 21.6.1999 γνωστοποιηθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης των επιχειρήσεων ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. και ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΟΤΤΟ ΕΒΡΟΣ Α.Ε..
Τρίτη, 11 Απριλίου 2000

Απόφαση 125/2000

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 6 Ιουλίου 1999, γνωστοποιηθείσας στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης επιχειρήσεων, η οποία πραγματοποιείται με την εξαγορά από την εταιρεία FRANPACK HELLAS A.E. του…
Τρίτη, 11 Απριλίου 2000

Απόφαση 124/2000

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 2.12.1999 γνωστοποιηθείσας, βάσει του άρθρου 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης επιχειρήσεων, η οποία πραγματοποιείται με την απόκτηση από την εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΠΟΡ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ…
Τρίτη, 11 Απριλίου 2000

Απόφαση 123/2000

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 5.1.2000 προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων, η οποία συνίσταται στην απόκτηση κοινού ελέγχου επί της εταιρίας MOBITEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ…
Δευτέρα, 10 Απριλίου 2000

Απόφαση 122/2000

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 9.11.1999 γνωστοποιηθείσα, βάσει του άρθρου 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, συγκέντρωση επιχειρήσεων η οποία πραγματοποιείται με την απόκτηση από την εταιρεία ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ και τον κύριο μέτοχο…
Τρίτη, 21 Μαρτίου 2000

Απόφαση 121/2000

Θέμα της συνεδριάσεως ήταν ο έλεγχος της από 21 Απριλίου 1999 γνωστοποιηθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, από την εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΦΟ – ΚΟΥΕΣΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ…
Τρίτη, 21 Μαρτίου 2000

Απόφαση 120/2000

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 15.10.1999 γνωστοποιηθείσα, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωση επιχειρήσεων, που πραγματοποιείται με την απόκτηση από την εταιρία ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ του ενός τρίτου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ENERCOM…
Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2000

Απόφαση 119/2000

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 15 και 23.12.1999 γνωστοποιηθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης των επιχειρήσεων "ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΣΟΝ ΚΑΛΤΣΩΝ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΒΑΦΕΙΩΝ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ…
Δευτέρα, 06 Μαρτίου 2000

Απόφαση 118/2000

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 7.12.1999, γνωστοποιηθείσα, βάσει του άρθρου 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, συγκέντρωση επιχειρήσεων, η οποία πραγματοποιείται με την εξαγορά από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. του…
Παρασκευή, 03 Μαρτίου 2000

Απόφαση 117B/2000

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 1.10.1999 προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ και ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ.
Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2000

Απόφαση 117A/2000

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 19.10.1999 αίτηση της εταιρείας ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ για τη χορήγηση άδειας παρέκκλισης, βάσει του αρ. 4ε παρ. 3 ν.703/77, όπως ισχύει, για την πραγματοποίηση της συγκέντρωσης με…
Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2000

Απόφαση 116/2000

Θέμα της συνεδρίασης ήταν ο προληπτικός έλεγχος της συγκέντρωσης των εταιρειών ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. και ΘΡΑΚΙΚΑ ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε., η οποία συμφωνήθηκε με το γνωστοποιηθέν στη Γραμματεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, βάσει των διατάξεων του άρθρου 4β του ν.703/77 όπως ισχύει, από…
Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2000

Απόφαση 115/2000

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 4.11. 1999 γνωστοποιηθείσα, βάσει του άρθρου 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, συγκέντρωση επιχειρήσεων η οποία πραγματοποιείται με την εξαγορά από την εταιρεία ΙΟΝ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΚΑΟΥ ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ του…
Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2000

Απόφαση 114/2000

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν ο έλεγχος της από 25/10/99 γνωστοποιηθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης επιχειρήσεων που πραγματοποιείται με την απόκτηση του ελέγχου της εταιρείας ΑΤΑΛΑΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ από…
Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2000

Απόφαση 113/2000

Θέμα της συνεδριάσεως ήταν, η από 14.12.1999 αίτηση της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ» για να της επιτραπεί παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 4ε του…
Δευτέρα, 07 Φεβρουαρίου 2000

Απόφαση 112/2000

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 15.6.1999 γνωστοποιηθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης επιχειρήσεων, η οποία θα πραγματοποιηθεί με την εξαγορά από την εταιρεία ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΠΑΡΟΧΗΣ…
Δευτέρα, 07 Φεβρουαρίου 2000

Απόφαση 111/2000

Θέμα της Συνεδρίασης η εξέταση α) της από 8.11.1999 παρεμβάσεως των τεχνικών/κατασκευαστικών εταιρειών με τις επωνυμίες «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ», «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.», «ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε.», «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.», «ΑΕΓΕΚ…
Τετάρτη, 02 Φεβρουαρίου 2000

Απόφαση 110/2000

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 15 και 17/12/1999 αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία "ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΣΟΝ ΚΑΛΤΣΩΝ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΒΑΦΕΙΩΝ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ" προκειμένου να της επιτραπεί παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις που…
Σελίδα 3 από 3

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.