Τετάρτη, 02 Αυγούστου 2000

Απόφαση 149/2000

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 23.3.2000 γνωστοποιηθείσας, βάσει του άρθρου 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης επιχειρήσεων, που θα πραγματοποιηθεί με την εξαγορά από τις εταιρείες Alcoa Manufacturing Ltd, Alcoa Netherlands B.V. και Alcoa Italia SpA,…
Τετάρτη, 02 Αυγούστου 2000

Απόφαση 148/2000

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της, από 31.3.2000 γνωστοποιηθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, εξαγοράς από την εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ του 49%…
Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2000

Απόφαση 147/2000

Θέμα της συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της γνωστοποιηθείσας, βάσει του άρθρου 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης επιχειρήσεων, η οποία πραγματοποιείται με την εξαγορά, με χρηματιστηριακή συναλλαγή, από την εταιρεία ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ…
Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2000

Απόφαση 146/2000

Θέμα της συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 3.4.2000 γνωστοποιηθείσας, βάσει του άρθρου 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης επιχειρήσεων που θα πραγματοποιηθεί με την απόκτηση από την εταιρεία SHELL HELLAS ΑΕ του ελέγχου της εταιρείας TEXACO ΑΝΩΝΥΜΗ…
Τρίτη, 16 Μαϊος 2000

Απόφαση 145/2000

Θέμα της συνεδρίασης ήταν η καταγγελία του εμπόρου Σπεντζάρη Ευστάθιου κατά της εταιρείας «ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΕ», για παράβαση του άρθρου 2α του ν. 703/77, όπως ισχύει.
Τρίτη, 16 Μαϊος 2000

Απόφαση 144/2000

Θέμα της συνεδρίασης ήταν η κοινή καταγγελία των εμπόρων 1) Φωτίου Τσάμη, 2) Σταύρου Ηλιόπουλου και 3) Δημήτριου Μπουτιέρου κατά της εταιρίας «ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΕ», για παράβαση του άρθρου 2α του ν. 703/77, όπως ισχύει.
Τρίτη, 16 Μαϊος 2000

Απόφαση 143/2000

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 14.5.1999 και 23.9.1999 γνωστοποιηθείσας, βάσει του άρθρου 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης των επιχειρήσεων Diamant Boart International S.A, η οποία ανήκει στον όμιλο επιχειρήσεων της εταιρείας Candover Investments Plc, και…
Τρίτη, 16 Μαϊος 2000

Απόφαση 142/2000

Θέμα της συνεδρίασης ήταν η προηγούμενη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων «ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΑΕ», σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει.
Τρίτη, 16 Μαϊος 2000

Απόφαση 141/2000

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 1.3.1999 γνωστοποιηθείσας, βάσει του άρθρου 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης επιχειρήσεων, η οποία πραγματοποιείται με την εξαγορά, με χρηματιστηριακή συναλλαγή, από την εταιρεία ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ,…
Τρίτη, 16 Μαϊος 2000

Απόφαση 140/2000

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 20.5.1999 γνωστοποιηθείσα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, βάσει του άρθρου 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωση των εταιρειών ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. και ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Α.Ε. – ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ.
Τρίτη, 16 Μαϊος 2000

Απόφαση 139/2000

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η εκπρόθεσμη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων που προκύπτει με την εξαγορά από την εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. του 80% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο…
Τρίτη, 16 Μαϊος 2000

Απόφαση 138/2000

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 3.5.1999 και με αριθμό καταθέσεως 837 αίτηση λήψεως ασφαλιστικών μέτρων την οποία υπέβαλαν η εταιρεία ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. και ο Αντώνιος Μούτσιος, κατά των εταιρειών H. GUGEL GMBH και ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ…
Τρίτη, 16 Μαϊος 2000

Απόφαση 137/2000

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η επιβολή προστίμου στις εταιρείες Κ. & Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ και ΑΓΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΣ Α.Ε., για παράβαση του άρθρου 25 παρ. 1 του ν. 703/77 όπως ισχύει.
Τρίτη, 16 Μαϊος 2000

Απόφαση 136/2000

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 11.10.1999 και με αρ. πρωτ. 1861 γνωστοποιηθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703.77, όπως ισχύει, πράξης σύστασης της κοινής επιχείρησης με την επωνυμία ΤΕΛΕΣΙΣ ΝΤΑΪΡΕΚΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ…
Τρίτη, 16 Μαϊος 2000

Απόφαση 135/2000

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν, η από 8.11.99 και αρ. πρωτ. 2058/99 αίτηση των ανωνύμων εταιρειών με τις επωνυμίες α) «Γ.Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ Α.Ε.» β) «LIBRARY SERVICE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ –ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΔΙΣΚΩΝ SOFTWARE, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» με το…
Τρίτη, 16 Μαϊος 2000

Απόφαση 134/2000

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 18.6.1999 γνωστοποιηθείσας, βάσει του άρθρου 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης επιχειρήσεων, η οποία πραγματοποιείται με την απόκτηση από την εταιρεία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε. (ERGODATA S.A) του 47% του μετοχικού κεφαλαίου…
Τρίτη, 16 Μαϊος 2000

Απόφαση 133/2000

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 15.12.1999 γνωστοποιηθείσας στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, βάσει του άρθρου 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης επιχειρήσεων, η οποία πραγματοποιείται με την εξαγορά του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών NORDSTERN COLONIA HELLAS…
Τρίτη, 16 Μαϊος 2000

Απόφαση 132/2000

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 9 Ιουλίου 1999 γνωστοποιηθείσας στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης επιχειρήσεων, που πραγματοποιείται με την εξαγορά από την εταιρεία LUXOTTICA GROUP SPA του τμήματος…
Τρίτη, 16 Μαϊος 2000

Απόφαση 131/2000

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 20.12.1999 γνωστοποιηθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703.77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης επιχειρήσεων, που συμφωνήθηκε με το από 17.12.1999 προσύμφωνο αγοράς μετοχών μεταξύ των εταιρειών UNIFON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ…
Τρίτη, 25 Απριλίου 2000

Απόφαση 130/2000

Θέμα της συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 12.11.1999 και 28.12.1999 γνωστοποιηθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης επιχειρήσεων, που πραγματοποιείται με α) την από 29.10.1999 σύμβαση εξαγοράς μέσω χρηματιστηρίου του 35% των μετοχών της…
Τρίτη, 25 Απριλίου 2000

Απόφαση 129/2000

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν η από 14.1.2000 γνωστοποιηθείσα, βάσει του άρθρου 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού συγκέντρωση επιχειρήσεων, μεταξύ των εταιρειών ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK AE, INFO QUEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ…
Δευτέρα, 24 Απριλίου 2000

Απόφαση 128/2000

Θέμα της συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 22.10.1999 γνωστοποιηθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης της εδρεύουσας στο Λονδίνο Η.Β. εταιρείας με την επωνυμία BLUE CIRCLE INDUSTRIES PLC και της εδρεύουσας στο Λουξεμβούργο εταιρείας…
Πέμπτη, 20 Απριλίου 2000

Απόφαση 127/2000

Θέμα της συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 21.11.1999 γνωστοποιηθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης επιχειρήσεων, που συνίσταται στην απόκτηση από τον Ανδρέα Κορασίδη, κυρίου μετόχου της εταιρείας ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ Ε.Ε.Α.Ε., του ελέγχου της…
Σελίδα 2 από 3

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2022 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.