Παρασκευή, 03 Απριλίου 2015

Απόφαση 609/2015

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της συμμόρφωσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού προς την υπ’ αριθ. 1025/2009 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών η οποία εν μέρει ακύρωσε την υπ’ αριθ. 325/V/2007 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού κατά το μέρος της επιβολής προστίμου στη «ΓΟΥΑΚΕΝΧΑΤ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Απόφαση 609/2015
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 609/2015 
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 4 Απριλίου 2015
Αριθμός ΦΕΚ 4490/Β΄/30.12.2016
Σχετική Αγορά Ιδιωτικές Υπηρεσίες Ασφαλείας
Αντικείμενο Απόφασης  Σύμπραξη
Νομικό Πλαίσιο  Άρθρο 1 ν.3959/2011
Διατακτικό Απόφασης  Διαπιστώνει Παράβαση
Καταγγελλόμενη/ες G4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΞΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίληψη Απόφασης  

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, σε συμμόρφωση προς την υπ’ αρ. 1025/2009 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου:

  1. α) διαπιστώνει παράβαση του άρθρου 1 του ν. 703/1977, όπως ίσχυε, από την εταιρία με την επωνυμία ΓΟΥΑΚΕΝΧΑΤ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ Ανώνυμη Εμπορική και Παροχής Υπηρεσιών Εταιρεία (μετονομασθείσα πλέον σε G4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΞΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. G4S CASH SOLUTIONS S.A.) λόγω της συμμετοχής της σε συμφωνία/εναρμονισμένη πρακτική (από κοινού με την εταιρία με την επωνυμία M.K.B. Υπηρεσίες Ασφαλείας Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Α.Ε. -πρώην GROUP 4 - SECURITAS Συστήματα Ασφαλείας Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών ασφαλείας Α.Ε.) με αντικείμενο την κατανομή των αγορών και κατ’ επέκταση τον περιορισμό του ανταγωνισμού στον κλάδο της παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών ασφάλειας, ιδίως δε στην επιμέρους αγορά των χρηματαποστολών, και

β) υποχρεώνει τη μετονομασθείσα πλέον σε G4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΞΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. G4S CASH SOLUTIONS S.A. ως άνω εταιρία να παραλείπει αυτή στο μέλλον,

  1. α) επιβάλλει πρόστιμο ύψους τριακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και ογδόντα δυο λεπτών (355.577,82€) στην μετονομασθείσα πλέον σε G4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΞΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «G4S CASH SOLUTIONS S.A. (πρώην ΓΟΥΑΚΕΝΧΑΤ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ Ανώνυμη Εμπορική και Παροχής Υπηρεσιών Εταιρεία) για την ως άνω διαπιστωθείσα παράβαση, ήτοι ποσοστό 10% του συνολικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 1998 της εταιρίας αυτής, η οποία κατά τη λήξη της οικονομικής χρήσης του έτους 1998 έφερε την επωνυμία ΓΟΥΑΚΕΝΧΑΤ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με δ.τ. ΓΟΥΑΚΕΝΧΑΤ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ Α.Ε. και

β) απειλεί τη μετονομασθείσα πλέον σε G4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΞΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. G4S CASH SOLUTIONS S.A. ως άνω εταιρία με πρόστιμο και χρηματική ποινή, σε περίπτωση επανάληψης της διαπιστωθείσας παράβασης.

Ένδικα Μέσα Μη οριστική. Εκκρεμούν Ένδικα Μέσα. 
Αποφάσεις ΔΕΑ ΔΕΑ 3597/2018
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!