Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2009

Απόφαση 456/2009

Λήψη απόφασης επί του Αυτεπάγγελτου ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (ΓΔΑ) κατόπιν αιτήματος του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ.) για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 703/77, όπως ισχύει, αναφορικά με τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης του αεροδρομίου Μακεδονία.

Απόφαση 456/2009
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 456/2009
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 23η Ιουλίου 2009
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Υπηρεσίες Χώρων Στάθμευσης σε Αερολιμένα
Αντικείμενο Απόφασης Καταχρηστική Εκμετάλλευση Δεσπόζουσας Θέσης
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 2 ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης Απέχει από Έκδοση Απόφασης - Παταπέμπει σε Γ.Δ.Α.
Καταγγέλλουσα/-ες Αυτεπάγγελτη Έρευνα
Καταγγελλόμενη/-ες ΜΠΟΡΙΣ ΜΠΟΥΖΕΝΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Περίληψη Απόφασης  

Στην εν λόγω υπόθεση, η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποφάσισε τα ακόλουθα:

α) Θεωρεί δικαιολογημένη την καταγγελία του ΚΕ.Π.ΚΑ. κατά της εταιρίας «ΜΠΟΡΙΣ ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» (με διακριτικό τίτλο «Cargo Service & Representations), η οποία έχει αναλάβει την εκμετάλλευση των χώρων στάθμευσης οχημάτων του Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» από την 9η Απριλίου 2007.

β) Θεωρεί ότι οι υπέρογκες αυξήσεις (πολλαπλάσιες του πληθωρισμού) στα τιμολόγια και των τριών χώρων στάθμευσης, που αυτή εκμεταλλεύεται, πράγματι βλάπτουν ουσιαστικά τους καταναλωτές, καθώς οι τελευταίοι δεν έχουν άλλη επιλογή από το να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες μιας και μόνον επιχείρησης, η οποία έχει τυπικά μονοπωλιακή και κατ’ ουσίαν δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά υπηρεσιών χώρων στάθμευσης εντός του Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης.

Ως προς την εφαρμοζόμενη πολιτική της εταιρίας προκύπτει, από την εξέταση των στοιχείων του φακέλου, ότι οι «υπερβολικά υψηλές τιμές», που κατά την Εισήγηση της Γ.Δ.Α. αιτιολογούνται λόγω αυξημένου κόστους υπηρεσιών ή αυξημένων συνολικών λειτουργικών εξόδων που η επιχείρηση καλείται να καλύψει, ενδεχομένως να οφείλονται: i) στη δομή του ενιαίου πλειοδοτικού διαγωνισμού και για τους τρεις χώρους στάθμευσης, ii) στον τρόπο προσδιορισμού του ενιαίου μηνιαίου μισθώματος, το οποίο διαμορφώνεται ανεξαρτήτως της κατ΄ ουσίαν «ανταγωνιστικής» χρήσης των λοιπών χώρων στάθμευσης που γίνεται με ευθύνη των συναρμοδίων Υπηρεσιών (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας /Διοίκηση Αερολιμένος Θεσσαλονίκης, ΚΑΘΜ, κλπ.) έναντι των μισθωμένων τριών χώρων στάθμευσης και iii) στη μη κοστολόγηση-τιμολόγηση αυτών.

Τα ως άνω αναφερόμενα, ενδεχομένως εξωθούν σε υπερβολικές μέσες τιμές τα τιμολόγια των τριών μισθωμένων χώρων στάθμευσης.

Υπό την έννοια αυτή, η υπό εξέταση ενδεχόμενη καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης της εταιρίας «CS&R» θα έπρεπε να εξετασθεί εάν είναι «παράγωγος» και δευτερογενής.

γ) Εναλλακτικά προς την Εισήγηση της υπηρεσίας, αντί να θεωρείται ότι «δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για την ύπαρξη υπερβολικής τιμολόγησης από την πλευρά της εταιρίας «Cargo Service & Representations» και αυτό γιατί, «τα υψηλά τιμολόγια των υπηρεσιών που παρέχει η συγκεκριμένη εταιρία δικαιολογούνται από τα σημαντικά συνολικά λειτουργικά έξοδα στα οποία καλείται να ανταποκριθεί η εν λόγω επιχείρηση, προκειμένου όχι μόνο να επιβιώσει αλλά και να κερδοφορήσει…» καθώς «το καθαρό περιθώριο κέρδους της καθής διαμορφώθηκε μόλις σε 1,2%» κρίνεται ότι οι ισχυρές ενδείξεις υπερβολικής τιμολόγησης οφείλονται και στην ex post υπερβολική τιμολόγηση εκ μέρους της ΥΠΑ.

δ) Δεδομένου ότι η εισήγηση της ΓΔΑ δεν έχει αξιολογήσει τις πιθανές αντι-ανταγωνιστικές συνέπειες της σύμβασης ως προς το περιεχόμενό της και ως προς την εφαρμογή της, ούτε έχει εξετάσει τυχόν ευθύνες της εκμισθώτριας, κρίνεται αναγκαίο αυτές να εξετασθούν περαιτέρω.

Για τους λόγους που εκτέθηκαν ανωτέρω, η Επιτροπή Ανταγωνισμού,

α. απείχε από την έκδοση οριστικής απόφασης και

β. εξέδωσε προδικαστική απόφαση, με την οποία καλεί τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού να διενεργήσει περαιτέρω έρευνα σε σχέση με την αξιολόγηση πιθανών αντι-ανταγωνιστικών συνεπειών της σύμβασης, ως προς το περιεχόμενό της και ως προς την εφαρμογή της και να υποβάλει σχετική εισήγηση που να περιλαμβάνει τη σύμβαση και τα μέρη αυτής.

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2022 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!