Πέμπτη, 07 Ιουλίου 2011

Απόφαση 525/2011

Θέμα : Καθορισμός, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 εδ. ιδ΄ περ. αα του ν.3959/2011 των κριτηρίων της κατά προτεραιότητας εξέτασης των υποθέσεων και των στρατηγικών στόχων, κατόπιν διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης.

 
 

Απόφαση 525/2011

Αρχείο Απόφασης (PDF)

 Απόφαση 525/2011

Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης

 7η Ιουλίου 2011

Αριθμός ΦΕΚ

 

Αντικείμενο Απόφασης

Καθορισµός των κριτηρίων της κατά προτεραιότητας εξέτασης των υποθέσεων  και   των στρατηγικών στόχων, κατόπιν διενέργειας δηµόσιας διαβούλευσης.

Νομικό Πλαίσιο

Άρθρο 14 παρ. 2 εδ. ιδ΄ περ. αα του ν. 3959/2011.

Περίληψη Απόφασης

Η Επιτροπή Ανταγωνισµού, λαµβάνοντας υπόψη και τις παρατηρήσεις των συµµετεχόντων στη σχετική δηµόσια διαβούλευση, οµόφωνα όρισε τα κριτήρια της κατά προτεραιότητας εξέτασης των υποθέσεων και των στρατηγικών στόχων της, όπως αυτά αποτυπώνονται στο συνηµµένο στη συγκεκριµένη Απόφαση κείµενο.

Όπως αναφέρεται , βασικό κριτήριο δράσης της Επιτροπής αποτελεί η εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος, όπως αυτό αξιολογείται υπό το πρίσµα της εµβέλειας των εκτιµώµενων επιπτώσεων µιας πρακτικής στη λειτουργία του αποτελεσµατικού ανταγωνισµού, ενώ συνεκτιµώνται η τυχόν υποβολή σχετικής αίτησης επιείκειας, η ανάγκη λήψης εξαιρετικών µέτρων κανονιστικού χαρακτήρα σε συγκεκριµένους κλάδους της οικονοµίας, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του ν. 3959/2011 και οι γνωµοδοτικές αρµοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Στην ίδια Απόφαση καταγράφονται και οι παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη για τον καθορισµό της προτεραιότητας µεταξύ περισσοτέρων υποθέσεων.

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!