Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2021

Απόφαση 726/2021

Λήψη απόφασης επί της Αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της δέσμευσης A.1 – Α.1.1 που προβλέπεται στις Αποφάσεις 650/2017 και 697/2019 της Επιτροπής Ανταγωνισμού και των συνθηκών ανταγωνισμού στην αγορά νωπού αγελαδινού γάλακτος, προκειμένου η Επιτροπή, δυνάμει του όρου Α.1.2 της 650/2017 Απόφασης και του διατακτικού της 697/2019 Απόφασης, να αποφανθεί υπέρ της άρσης ή της παράτασης της ως άνω δέσμευσης.

Απόφαση 726/2021
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 726/2021 
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 17η Μαρτίου 2021
Αριθμός ΦΕΚ 5215/ Β΄/11.11.2021
Σχετική Αγορά ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΩΠΟΥ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Αντικείμενο Απόφασης Λήψη απόφασης επί της Αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της δέσμευσης A.1 – Α.1.1 που προβλέπεται στις Αποφάσεις 650/2017 και 697/2019 της Επιτροπής Ανταγωνισμού και των συνθηκών ανταγωνισμού στην αγορά νωπού αγελαδινού γάλακτος, προκειμένου η Επιτροπή, δυνάμει του όρου Α.1.2 της 650/2017 Απόφασης και του διατακτικού της 697/2019 Απόφασης, να αποφανθεί υπέρ της άρσης ή της παράτασης της ως άνω δέσμευσης.
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 6 Ν. 3959/2011
Διατακτικό

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, ομόφωνα αποφάσισε: 

Α. Την παράταση της ισχύος της δέσμευσης Α.1 – Α.1.1. που προβλέπεται στην υπ’ αριθ. 650/2017 Απόφαση ΕΑ για ένα ακόμη έτος, ήτοι από την 21.10.2020 έως την 20.10 2021. 

Β.  Την εξαίρεση του βιολογικού γάλακτος από τον υπολογισμό της ελάχιστης εγγυημένης τιμής κατά τα οριζόμενα στην δέσμευση Α.1 – Α.1.1.

Εμπλεκόμενη/-ες Εταιρίες ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ
ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ

Περίληψη Απόφασης

Η ΕΑ κρίνει ότι η ισχύς της Αναληφθείσας Δέσμευσης ως προς την αγορά προμήθειας νωπού αγελαδινού γάλακτος πρέπει να παραταθεί για ένα ακόμα (τελευταίο) έτος, αφενός για να ενισχυθεί έτι περαιτέρω η διαπραγματευτική θέση των γαλακτοπαραγωγών έναντι των ΔΕΛΤΑ-ΜΕΒΓΑΛ και αφετέρου διότι εκτιμάται, με την επιφύλαξη της εφαρμογής έως σήμερα της Δέσμευσης με χρονική καθυστέρηση από τη ΜΕΒΓΑΛ και εν μέρει και από τη ΔΕΛΤΑ, ότι η Δέσμευση υπήρξε, κατά το μέρος που εφαρμόσθηκε, αποτελεσματική, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ότι για το επόμενο έτος έχουν αρθεί οποιασδήποτε φύσης εμπόδια υπήρχαν στην έγκαιρη, και συνεπώς, αποτελεσματική, εφαρμογή της. Συναφώς, η ΕΑ κρίνει ότι οι ποσότητες βιολογικού γάλακτος που αγοράζουν τα μέρη πρέπει να εξαιρεθούν από τον υπολογισμό της ελάχιστης εγγυημένης τιμής νωπού αγελαδινού γάλακτος ανά νομό, από 01.01.2021 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δέσμευση Α.1 – Α.1.1. που προβλέπεται στην υπ’ αριθ. 650/2017 Απόφαση ΕΑ, ώστε κατά το εν λόγω διάστημα η αναληφθείσα δέσμευση να συνάδει με το πνεύμα και τον σκοπό της 650/2017 Απόφασης ΕΑ.
Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!