Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020

Απόφαση 721/2020

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 9513/10.11.2020 Εισήγησης Διευθέτησης, σύμφωνα με το άρθρο 25α του ν. 3959/2011 και την υπ’ αριθ. 704/2020 απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που αναφέρεται επί της καταγγελίας κατά των εταιριών με την επωνυμία «MEGA SPRINT GUARD ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (και διακριτικό τίτλο «MEGA SPRINT GUARD A.E.»), «MONDIALPOL HELLAS SECURITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (και διακριτικό τίτλο «MONDIALPOL HELLAS SECURITY SERVICES A.E.») και «ISS ASPIS SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (και διακριτικό τίτλο «ISS SECURITY S.A.») για παράβαση των άρθρων 1 Ν. 703/1977 και 1 Ν. 3959/2011, καθώς και της αυτεπάγγελτης έρευνας στην αγορά της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για διαπίστωση τυχόν παράβασης των άρθρων 1 Ν. 703/1977, 1 Ν. 3959/2011 και 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απόφαση 721/2020
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 721/2020
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 30η Νοεμβρίου 2020
Αριθμός ΦΕΚ
Σχετική Αγορά

Η αγορά παροχής υπηρεσιών φύλαξης

Αντικείμενο Απόφασης Διαπιστώνει παράβαση-Επιβάλλει πρόστιμο-Διευθέτηση Υπόθεσης
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 25α Ν. 3959/2011 και υπ’ αριθ. 704/2020 Απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού
Διατακτικό

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αποφάσισε, ομόφωνα και σε φανερή ψηφοφορία, τα ακόλουθα: 

Α. Διαπιστώνει ότι οι εταιρίες BRINK’S SECURITY SERVICES S.A. και BRINK’S AVIATION SECURITY SERVICES S.A., παραβίασαν, όπως αποδέχθηκαν και σύμφωνα με τα όσα εκτίθενται στο σκεπτικό, τα άρθρα 1 N. 3959/2011, 1 Ν. 703/1977 και 101 ΣΛΕΕ, ως ακολούθως:

1) BRINK’S SECURITY SERVICES S.A.: για το χρονικό διάστημα από 25.5.2009 έως 24.2.2011

2) BRINK’S AVIATION SECURITY SERVICES S.A.: για το χρονικό διάστημα από 15.7.2010 έως 24.2.2011.

Β. Επιβάλλει πρόστιμο στις προαναφερόμενες εταιρίες για τη συμμετοχή τους στη διαπιστωθείσα στο σκεπτικό παράβαση των άρθρων 1 N. 3959/2011, 1 Ν. 703/1977 και 101 ΣΛΕΕ, για τη διάρκεια συμμετοχής εκάστης στην παράβαση κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, ως ακολούθως:

1) Στην εταιρία BRINK’S SECURITY SERVICES S.A. πρόστιμο ύψους €411.154,51.

2) Στην εταιρία BRINK’S AVIATION SECURITY SERVICES S.A. πρόστιμο ύψους €17.676,08.

Γ. Διαπιστώνει ότι οι εταιρίες MEGA SPRINT GUARD A.E., ΔΡΑΣΙΣ SECURITY GROUP, ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΔΙΑΣ SPRINT GUARD, παραβίασαν, όπως αποδέχθηκαν και σύμφωνα με τα όσα εκτίθενται στο σκεπτικό, τα άρθρα 1 N. 3959/2011 και 1 Ν. 703/1977, ως ακολούθως:

1) MEGA SPRINT GUARD A.E.: για το χρονικό διάστημα από 13.12.2011 μέχρι 2.2.2012 ως προς τη παράβαση των εταιριών MEGA SPRINT, ΔΡΑΣΙΣ και ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ και από 11.11.2010 μέχρι 15.7.2011 ως προς την παράβαση των εταιριών MEGA SPRINT και ΔΙΑΣ SPRINT.

2) ΔΡΑΣΙΣ SECURITY GROUP: για το χρονικό διάστημα από 13.12.2011 μέχρι 2.2.2012.

3) ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: για το χρονικό διάστημα από 13.12.2011 μέχρι 2.2.2012.

4) ΔΙΑΣ SPRINT GUARD: για το χρονικό διάστημα από 11.11.2010 μέχρι 15.7.2011.

Δ. Επιβάλλει πρόστιμο στις προαναφερόμενες εταιρίες για τη συμμετοχή τους στη διαπιστωθείσα στο σκεπτικό παράβαση του άρθρου 1 N. 3959/2011 και 1 Ν. 703/1977, για τη διάρκεια συμμετοχής εκάστης στην παράβαση κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, ως ακολούθως:

1) MEGA SPRINT GUARD A.E. πρόστιμο ύψους €256.750,57.

2) ΔΡΑΣΙΣ SECURITY GROUP πρόστιμο ύψους €2.213,54.

3) ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ πρόστιμο ύψους €81,69.

4) ΔΙΑΣ SPRINT GUARD πρόστιμο ύψους €230,13.

Ε. Υποχρεώνει τις προαναφερόμενες επιχειρήσεις να παραλείπουν στο μέλλον τις διαπιστωθείσες στο ως άνω σκεπτικό παραβάσεις.

ΣΤ. Επαπειλεί τις ανωτέρω επιχειρήσεις με πρόστιμο και χρηματική ποινή, εάν με απόφαση της Επιτροπής βεβαιώνεται η επανάληψη των διαπιστωθεισών παραβάσεων στο μέλλον.

Καταγγελλόμενη/-ες  

1) MEGA SPRINT GUARD A.E.

2) MONDIALPOL HELLAS SECURITY SERVICES A.E.

3) ISS SECURITY S.A.

 

Περίληψη Απόφασης

Οι εταιρίες BRINK’S SECURITY SERVICES S.A. και BRINK’SAVIATION SECURITY SERVICES S.A. κατά την περίοδο 2009-2011, συμμετείχαν, όπως οι ίδιες αποδέχθηκαν, καθεμία κατά το χρόνο συμμετοχής της, σε αντιανταγωνιστική δράση με αντικείμενο τη νόθευση του ανταγωνισμού στην αγορά υπηρεσιών φύλαξης, κατά παράβαση των άρθρων 1 παρ. 1 ν. 3959/2011, 1 παρ. 1 ν. 703/1977 και 101 ΣΛΕΕ. Η Επιτροπή διαπίστωσε συμμετοχή των εταιριών MEGA SPRINT GUARD Α.Ε., ΔΡΑΣΙΣ SECURITY GROUP, ΔΙΑΣ SPRINT GUARD και ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, κατά την περίοδο 2010-2012, όπως οι ίδιες αποδέχθηκαν, καθεμία κατά το χρόνο συμμετοχής της, σε οριζόντιες συμπράξεις  (συμπράξεις MEGA SPRINT - ΔΙΑΣ SPRINT και MEGA SPRINT - ΔΡΑΣΙΣ – ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ) κατά παράβαση των άρθρων 1 ν. 703/1977 και 1 ν. 3959/2011 στο πλαίσιο διαγωνιστικών διαδικασιών στην αγορά υπηρεσιών φύλαξης.

Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!