Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020

Απόφαση 703/2020

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ.οικ.192/10.1.2020Εισήγησης Διευθέτησης σύμφωνα με το άρθρο 25α του ν. 3959/2011 και την υπ’ αριθ. 628/2016 απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στη σχετική αγορά επίπλων και επαγγελματικού εξοπλισμού, προκειμένου να διαπιστωθεί αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 3959/2011 περί «Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», όπως ισχύει και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Απόφαση 703/2020
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 703/2020
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 24η Φεβρουαρίου 2020
Αριθμός ΦΕΚ B/3377/13.8.2020
Σχετική Αγορά Αγορά επίπλων και επαγγελματικού εξοπλισμού
Αντικείμενο Απόφασης Παράβαση άρθρου 1 ν. 3959/2011
Νομικό Πλαίσιο

Άρθρο 1 ν. 3959/2011

Άρθρο 25α του ν. 3959/2011 και την υπ’ αριθ. 628/2016 Απόφαση Διευθέτησης

Υπ’ αριθ. 526/2011 Απόφαση – Πρόγραμμα Επιείκειας
Διατακτικό

Α) Για την εταιρεία «Κ. Παπαναστασίου Έπιπλα Γραφείου Ανώνυμη Βιοτεχνική Εμπορική Εταιρία» με δ.τ. «ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΗΤΡΟΥ» πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος Επιείκειας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 526/2011 Απόφασης ΕΑ και χορηγείται το ευεργέτημα της επιείκειας με πλήρη απαλλαγή από το πρόστιμο κατά την παρ. 47 της Απόφασης αυτής και 

Β) Για την εταιρεία «MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.» αποδέχεται την Πρόταση Διευθέτησης Διαφοράς που υποβλήθηκε από αυτήν και επιβάλει πρόστιμο για την τέλεση της διαπιστωθείσας, βάσει του σκεπτικού της Απόφασης, παράβασης του άρθρου 1 του ν. 3959/2011, ποσού 29.013,59 ευρώ.

Ελεγχόμενη/-ες  «Κ. Παπαναστασίου Έπιπλα Γραφείου Ανώνυμη Βιοτεχνική Εμπορική Εταιρία» με δ.τ. «ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΗΤΡΟΥ»
«MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.»
Περίληψη Απόφασης

Συμφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων επιχειρήσεων (νόθευση διαγωνισμού), με την οποία επιδιώκεται εξ αντικειμένου ο περιορισμός του ανταγωνισμού μεταξύ τους. Εν προκειμένω δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 101 ΣΛΕΕ καθώς δεν δύναται να στοιχειοθετηθεί επηρεασμός του ενδοενωσιακού εμπορίου. 

Η ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ συνέδραμε ουσιαστικά στη διερεύνηση των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν και με την απόφασή της η ΕΑ της χορήγησε πλήρη απαλλαγή από την καταβολή προστίμου. Με την ίδια απόφασή της, η Επιτροπή μείωσε κατά 15% το ύψος του προστίμου που επιβλήθηκε στην ΠΗΧΑΣ, όπως προβλέπεται, για τη συνεργασία στο πλαίσιο της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών και την ανεπιφύλακτη παραδοχή της συμμετοχής και ευθύνης τους στις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν.

Ένδικα Μέσα  -
Αποφάσεις ΔΕΑ  -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!