Τετάρτη, 02 Αυγούστου 2000

Απόφαση 158/2000

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν η από 10.1.2000 (αρ. πρωτ. 51) αίτηση του χονδρεμπόρου τσιγάρων Εμμανουήλ Κεχαγιά για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν.703/77, όπως ισχύει, κατά της εταιρείας ROTHMANS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΏΝ Α.Ε.Ε. (νυν ΒRITISH AMERICAN TOBACCO EΛΛΑΣ Α.Ε.), την οποία και καταγγέλλει για παράβαση του άρθρου 2α του ως άνω νόμου.

Κατηγορία 2000
Τετάρτη, 02 Αυγούστου 2000

Απόφαση 157/2000

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν η από 10.1.2000 (αρ. πρωτ. 49) αίτηση του χονδρεμπόρου τσιγάρων Παναγιώτη Αλεξόπουλου για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν.703/77, όπως ισχύει, κατά της εταιρείας ROTHMANS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΏΝ Α.Ε.Ε. (νυν ΒRITISH AMERICAN TOBACCO EΛΛΑΣ Α.Ε.), την οποία και καταγγέλλει για παράβαση του άρθρου 2α του ως άνω νόμου.

Κατηγορία 2000
Τετάρτη, 02 Αυγούστου 2000

Απόφαση 156/2000

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν η από 10.1.2000 (αρ. πρωτ. 50) αίτηση του χονδρεμπόρου τσιγάρων Νικολάου Αναστασόπουλου για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν.703/77, όπως ισχύει, κατά της εταιρείας ROTHMANS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΏΝ Α.Ε.Ε. (νυν ΒRITISH AMERICAN TOBACCO EΛΛΑΣ Α.Ε.), την οποία και καταγγέλλει για παράβαση του άρθρου 2α του ως άνω νόμου.

Κατηγορία 2000
Τετάρτη, 02 Αυγούστου 2000

Απόφαση 150/2000

Θέμα της Συνεδρίαση ήταν η από 4.1.2000 αίτηση της χονδρεμπόρου Χρυσούλας Μαράντη για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά της εταιρείας ROTHMANS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΩΝ Α.Ε. (και ήδη BRITISH AMERICAN TOBACCO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγρ. 4 ν.703/1977, όπως ισχύει.

Κατηγορία 2000

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2022 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.