Εμφάνιση αποτελεσμάτων βάσει λέξης κλειδί: ROTHMANS

Τετάρτη, 02 Αυγούστου 2000

Απόφαση 158/2000

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν η από 10.1.2000 (αρ. πρωτ. 51) αίτηση του χονδρεμπόρου τσιγάρων Εμμανουήλ Κεχαγιά για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν.703/77, όπως ισχύει, κατά της εταιρείας ROTHMANS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΏΝ Α.Ε.Ε. (νυν ΒRITISH AMERICAN TOBACCO EΛΛΑΣ Α.Ε.), την οποία και καταγγέλλει για παράβαση του άρθρου 2α του ως άνω νόμου.

Κατηγορία 2000
Λέξεις κλειδιά
Τετάρτη, 02 Αυγούστου 2000

Απόφαση 157/2000

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν η από 10.1.2000 (αρ. πρωτ. 49) αίτηση του χονδρεμπόρου τσιγάρων Παναγιώτη Αλεξόπουλου για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν.703/77, όπως ισχύει, κατά της εταιρείας ROTHMANS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΏΝ Α.Ε.Ε. (νυν ΒRITISH AMERICAN TOBACCO EΛΛΑΣ Α.Ε.), την οποία και καταγγέλλει για παράβαση του άρθρου 2α του ως άνω νόμου.

Κατηγορία 2000
Λέξεις κλειδιά
Τετάρτη, 02 Αυγούστου 2000

Απόφαση 156/2000

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν η από 10.1.2000 (αρ. πρωτ. 50) αίτηση του χονδρεμπόρου τσιγάρων Νικολάου Αναστασόπουλου για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν.703/77, όπως ισχύει, κατά της εταιρείας ROTHMANS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΏΝ Α.Ε.Ε. (νυν ΒRITISH AMERICAN TOBACCO EΛΛΑΣ Α.Ε.), την οποία και καταγγέλλει για παράβαση του άρθρου 2α του ως άνω νόμου.

Κατηγορία 2000
Λέξεις κλειδιά
Τετάρτη, 02 Αυγούστου 2000

Απόφαση 150/2000

Θέμα της Συνεδρίαση ήταν η από 4.1.2000 αίτηση της χονδρεμπόρου Χρυσούλας Μαράντη για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά της εταιρείας ROTHMANS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΩΝ Α.Ε. (και ήδη BRITISH AMERICAN TOBACCO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγρ. 4 ν.703/1977, όπως ισχύει.

Κατηγορία 2000
Λέξεις κλειδιά

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.