Εμφάνιση αποτελεσμάτων βάσει λέξης κλειδί: MULTICHOICE HELLAS

Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2003

Απόφαση 253/2003

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν η 3.7.2003 προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4β ν.703/77, της μετατροπής του ελέγχου της εταιρείας MULTICHOICE HELLAS Α.Ε. από κοινό σε αποκλειστικό από την εταιρεία MYRIAD DEVELOPMENT B.V. και την μητρική αυτής NETMED NV και της συμμετοχής της εταιρείας ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας NETMED NV.

Κατηγορία 2003
Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2002

Απόφαση 223/2002

Θέμα της συνεδριάσεως ήταν η από 16.10.2002 κοινή αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 4ε παράγρ. 3 του ν. 703/77, των εταιρειών ALPHA ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε (υπό εκκαθάριση) και NETMED N.V, με την οποία οι αιτούσες εταιρείες ζητούν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού (Ε.Α.) να επιτρέψει παρέκκλιση από την υποχρέωση της παραγράφου 1 του ανωτέρω άρθρου, έτσι ώστε να υλοποιηθούν οι γνωστοποιηθείσες, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ανωτέρω νόμου, συμβάσεις που αφορούν σειρά πράξεων που συνδέονται με την μεταφορά της συνδρομητικής βάσης της ALPHA ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε στην εταιρεία NETMED N.V. και στην συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση MULTICHOICE HELLAS A.E., και οι οποίες περιγράφονται κατωτέρω.

Κατηγορία 2002

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.