Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2007

Απόφαση 348/2007

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της εταιρείας «ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» αναφορικά με την εξαγορά από μέρους της του 100% των μετοχών της εταιρείας «ΤΡΟΦΙΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ…
Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2007

Απόφαση 347/2007

Λήψη απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 4ε παρ. 3 του ν. 703/77, όπως ισχύει, επί της με αριθ. πρωτ. 3674/22.6.2007 αιτήσεως για χορήγηση άδειας παρέκκλισης της «J&P ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» για…
Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2007

Απόφαση 346/2007

Aίτηση χορήγησης ειδικής άδειας κατ’ άρθρο 4ε παρ. 2 και 3 του ν. 703/77, όπως ισχύει, σχετικά με την απόκτηση μέσω χρηματιστηριακής συναλλαγής 15.781.380 ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.» (εφεξής και η εξαγοραζόμενη) από την εταιρεία «ACCESS MARITIME S.A» (εφεξής…
Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2007

Απόφαση 345/2007

Λήψη απόφασης επί της με αριθ. πρωτ. 2743/16.5.2007 προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» αναφορικά με την από 2.5.2007 «Σύμβαση Αγοράς και Πώλησης Μετοχών» με την οποία αποκτά το 100%…
Πέμπτη, 05 Ιουλίου 2007

Απόφαση 344/2007

Λήψη απόφασης επί της από 11-6-2007 προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της εταιρείας Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. αναφορικά με την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.Ε. ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ και της…
Τετάρτη, 04 Ιουλίου 2007

Απόφαση 343/2007

Λήψη απόφασης επί της από 25-4-2007 προηγούμενης γνωστοποίησης, κατά το άρθρο 4β ν. 703/77, ως ισχύει, της απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ από την εταιρεία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε.
Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2007

Απόφαση 342/2007

Λήψη απόφασης επί της από 17.3.2003 (αριθ. ημ. πρωτ.1012/26.3.2003) “Καταγγελία της εταιρείας «ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΦΛΩΡΑΣ ΚΟSMOS - ΜΑΡΙΑ ΦΛΩΡΑ Ε.Π.Ε.» κατά της εταιρείας «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ» και αυτεπάγγελτη έρευνα στην εταιρεία «ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ GROUP Α.Ε.», για τυχόν παράβαση των άρθρων…
Δευτέρα, 04 Ιουνίου 2007

Απόφαση 341/2007

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β ν.703/77, της απόκτησης κοινού ελέγχου επί των εταιρειών ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Α.Β.&Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ» και ΑΛΕΣΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. από την εταιρεία VIVARTIA Α.Β.Ε.Ε. και τον Μ. Α.
Παρασκευή, 25 Μαϊος 2007

Απόφαση 340/2007

Λήψη απόφασης επί της από 23-3-2007 (αριθ. ημ. πρωτ. 1739) προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης από την εταιρεία Smith & Nephew International B.V. του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Plus Orthopedics Holding AG.
Παρασκευή, 18 Μαϊος 2007

Απόφαση 339/2007

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων IBERDROLA ENERGIAS RENOVABLES S.A.U.και Χ.ΡΟΚΑΣ Α.Ε.
Παρασκευή, 27 Απριλίου 2007

Απόφαση 338/2007

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, κατά το άρθρο 4β του ν. 703/77, για την απόκτηση της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΟΔΩΝ & ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ από τον Απόστολο Αλλαμανή και την ελεγχόμενη από αυτόν εταιρεία ALFA ALFA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.
Πέμπτη, 26 Απριλίου 2007

Απόφαση 337/2007

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων INFO-QUEST A.E.B.E. και UNISYSTEMS A.E.E. με δημόσια πρόταση.
Πέμπτη, 12 Απριλίου 2007

Απόφαση 336/2007

Λήψη απόφασης επί της από 2.12.2004 καταγγελίας του Εμμανουήλ Χάλαρη κατά του Δήμου Ηλιούπολης, για παράβαση του άρθρου 2 του ν.703/77, όπως ισχύει.
Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2007

Απόφαση 335/2007

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης που αφορά την απόκτηση ποσοστού 51% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας με την επωνυμία «FBB – ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»…
Τρίτη, 20 Μαρτίου 2007

Απόφαση 334/2007

Λήψη απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 5 του ν.703/77, όπως ισχύει, επί των μέτρων και προτάσεων στον κλάδο της αγοράς και εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, έπειτα από το με αριθ. ημ. πρωτ. 4871/2.8.2006 αίτημα του Υπουργού Ανάπτυξης για την εξέταση του ανωτέρου…
Πέμπτη, 08 Μαρτίου 2007

Απόφαση 333/2007

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων «ARVAL SERVICE LEASE SA» και «ΝΤΙΡΕΝΤ ΑΕΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ».
Πέμπτη, 08 Μαρτίου 2007

Απόφαση 332/2007

Λήψη απόφασης επί της από 22.07.2002 αρ. πρωτοκόλλου 2500/30.07.2002 καταγγελίας της εταιρείας με την επωνυμία Εμμ. Ψιψίκας & Σία Ε.Ε.Ε. κατά της εταιρείας με την επωνυμία MAVA ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 1 και 2 του Ν. 703/77…
Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2007

Απόφαση 331/2007

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης από την εταιρία ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. και τον ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΜΠΕΛΛΕ κοινού ελέγχου της εταιρείας KEGO A.E. και της θυγατρικής αυτής ΕΝΑΛΙΟΣ Α.Ε..
Παρασκευή, 09 Φεβρουαρίου 2007

Απόφαση 330/2007

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, της συγκέντρωσης επιχειρήσεων που αφορά συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΡΙΣΤΑ Α.Ε. από την εταιρεία ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.Ε.
Πέμπτη, 08 Φεβρουαρίου 2007

Απόφαση 329/2007

Λήψη απόφασης επί της αριθ. ημ. πρωτ. 549/29.1.2007 αιτήσεως για χορήγηση άδειας παρέκκλισης, κατά το άρθρο 4ε παρ. 3 του ν. 703/1977, της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. και του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΜΠΕΛΛΕ για την από κοινού απόκτηση ελέγχου της εταιρείας KEGO A.E. και της…
Τετάρτη, 07 Φεβρουαρίου 2007

Απόφαση 328/2007

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης του συνόλου των μετοχών της εταιρίας Επιχειρήσεις Εμπορίας Ιατρικών Μηχανημάτων και Υγειονομικών Υλικών ΟΜΙΚΡΟΝ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ από την Εlpharma Ανώνυμη Συμμετοχική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία…
Δευτέρα, 05 Φεβρουαρίου 2007

Απόφαση 327/2007

Λήψη απόφασης επί της με αρ.πρωτ. 1743/27.3.2006 αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (εφεξής Γ.Δ.Α.) για εναρμονισμένη πρακτική των εταιρειών διύλισης πετρελαιοειδών στον καθορισμό τιμών πώλησης αεροπορικών καυσίμων, κατόπιν και σχετικής καταγγελίας της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών Προσώπων κατά των εγχώριων εταιρειώνδιύλισης.
Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2007

Απόφαση 326/2007

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης επιχειρήσεων που πραγματοποιείται με την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της εταιρίας Π&Κ Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών από την εταιρία Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. (με διακριτικό τίτλο…
Σελίδα 2 από 3

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20