Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

Απόφαση 618/2015

Αποδοχή πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ’ αριθ. 551/2012 απόφαση της Ε.Α, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αριθ. 589/2014 και 596/2014 αποφάσεις της Ε.Α., αναφορικά με το πρόγραμμα διάθεσης ποσοτήτων φυσικού αερίου μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών.

Απόφαση 618/2015
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 618/2015
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 22α Οκτωβρίου 2015
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά  Aγορά προμήθειας φυσικού αερίου και η δευτερογενής αγορά πρόσβασης στο δίκτυο φυσικού αερίου
Αντικείμενο Απόφασης Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποδέχεται πρόταση της ΔΕΠΑ για τροποποίηση των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με προγενέστερες αποφάσεις (υπ’ αριθ. 551/2012, 589/2014, 596/2014) της Επ.Αντ.
Νομικό Πλαίσιο  Άρθρο 25 παρ. 6 ν.3959/2011
Διατακτικό Απόφασης Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποδέχεται πρόταση της ΔΕΠΑ για τροποποίηση των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με προγενέστερες αποφάσεις (υπ’ αριθ. 551/2012, 589/2014, 596/2014) της Επ.Αντ.
Καταγγέλλουσα/-ες  
Καταγγελλόμενη/-ες   ΔΕΠΑ Α.Ε.
Περίληψη Απόφασης

 

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια αποφάσισε ομοφώνως και αποδέχθηκε πρόταση της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου Ανώνυμη Εταιρία (ΔΕΠΑ) για τροποποίηση των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με προγενέστερες αποφάσεις (υπ’ αριθ. 551/2012, 589/2014, 596/2014) της Επιτροπής Ανταγωνισμού, και συγκεκριμένα την τροποποίηση επιμέρους παραμέτρων λειτουργίας του προγράμματος διάθεσης ποσοτήτων φυσικού αερίου μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών, ενόψει και της επικείμενης ετήσιας δημοπρασίας, προκειμένου ιδίως να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη λειτουργία του εν λόγω συστήματος ηλεκτρονικών δημοπρασιών, έως την αξιολόγηση των συνεπειών που θα επέλθουν από την εφαρμογή του πρόσφατα ψηφισθέντος Ν. 4336/2015.

Ειδικότερα, με βάση τις τροποποιημένες δεσμεύσεις που ανέλαβε η ΔΕΠΑ:

1. Η ποσότητα που θα διατίθεται στις ετήσιες δημοπρασίες αυξάνεται από το υφιστάμενο ποσοστό του 50% σε 60% των συνολικά προς δημοπράτηση κατ’ έτος ποσοτήτων φυσικού αερίου, με αντίστοιχη αναπροσαρμογή των ποσοτήτων που διατίθενται στις τριμηνιαίες δημοπρασίες (σημείο 5(α) της υπ’ αριθ. 589/2014 απόφασης).

2. Στην περίπτωση κατά την οποία μετά την επικείμενη ετήσια δημοπρασία παραμείνει τυχόν αδιάθετη ποσότητα, αυτή θα κατανεμηθεί αναλογικά (pro rata) σε κάθε συμμετέχοντα ο οποίος κατακύρωσε τις μέγιστες ποσότητες κατά τη δημοπρασία (κατ’ ανώτατο όριο 15% της προς δημοπράτηση ποσότητας ανά υποψήφιο αγοραστή), εφόσον ο τελευταίος επιθυμεί την αγορά επιπλέον ποσότητας, τροποποιούμενης εν μέρει προς τούτο της υπ’ αριθ. 589/2014 απόφασης (σημείο 4). Η τιμή της εν λόγω ανακατανομής θα είναι η τιμή κατακύρωσης της αρχικής δημοπρασίας, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι 551/2012, 589/2014 και 596/2014 αποφάσεις της ΕΑ. Αποφάσισε επίσης, ότι, δεδομένης της πρόσφατης διεύρυνσης της κατηγορίας των Επιλεγόντων Πελατών φυσικού αερίου και της εξ αυτής απορρέουσας δυνατότητας των ως άνω Πελατών για απευθείας προμήθεια φυσικού αερίου από τις δημοπρασίες που διεξάγει η ΔΕΠΑ, καθώς και της αλλαγής του καθεστώτος των υφιστάμενων τριών Εταιριών Παροχής Αερίου, τροποποιήσεις που επήλθαν πρόσφατα με τους Ν. 4336/2015 και 4337/2015, η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα επανεξετάσει το θέμα των προς διάθεση ποσοτήτων φυσικού αερίου στις δημοπρασίες, σε συνεργασία με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), με γνώμονα και την εξέλιξη της ζήτησης μετά την διενέργεια της επικείμενης ετήσιας δημοπρασίας.

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!