Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2019

Απόφαση 699/2019

Λήψη απόφασης επί γνωστοποίησης συγκέντρωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του ν. 3959/2011, που αφορά στην απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου επί πέντε (5) ξενοδοχειακών μονάδων της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΛΟΥΗΣ ΑΕ» από την εταιρεία με την επωνυμία «The Blackstone Group Inc.», μέσω της εταιρείας με την επωνυμία «Leonidas Holdco S.A.r.l».

Απόφαση 699/2019
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 699/2019
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 20η Δεκεμβρίου 2019
Αριθμός ΦΕΚ 2521/Β/24.6.2020
Σχετική Αγορά Παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών από ξενοδοχεία τεσσάρων αστέρων (ήτοι 4*)  και ξενοδοχεία  των  εκατέρωθεν γειτνιαζουσών κατηγοριών (ήτοι 4* και 5* ή 3* και 4*)
Αντικείμενο Απόφασης Λήψη απόφασης επί γνωστοποίησης συγκέντρωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του ν. 3959/2011, που αφορά στην απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου επί πέντε (5) ξενοδοχειακών μονάδων της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΛΟΥΗΣ ΑΕ» από την εταιρεία με την επωνυμία «The Blackstone Group Inc.», μέσω της εταιρείας με την επωνυμία «Leonidas Holdco S.A.r.l».
Νομικό Πλαίσιο Φάση Ι (Άρθρο 8 παρ. 3 ν. 3959/2011)
Διατακτικό Εγκρίνει
Γνωστοποιούσα/-ες The Blackstone Group Inc.
Εξαγοραζόμενη ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΛΟΥΗΣ ΑΕ
Περίληψη Απόφασης

Η Blackstone αποκτάει τον αποκλειστικό έλεγχο στις ξενοδοχειακές μονάδες που αποτελούν τις επιχειρήσεις-στόχους της ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΛΟΥΗΣ ΑΕ. («Louis Zante Beach», «Louis Grand Hotel Glyfada», «Louis Corcyra Beach», «Louis Plagos Beach» και «Louis Creta Princess»). Περαιτέρω, τα συμμετέχοντα μέρη στη συγκέντρωση δραστηριοποιούνται σε διακριτές αγορές υπηρεσιών στην ελληνική επικράτεια. Ειδικότερα, η γνωστοποιούσα, δεν ελέγχει ούτε ασκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες στην ίδια αγορά υπηρεσιών και στην ίδια γεωγραφική αγορά (καμία οριζόντια επικάλυψη) ή/και σε αγορά προηγούμενων ή επόμενων σταδίων (καμία κάθετη σχέση), εκείνων στις οποίες δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις-στόχοι. Ως εκ τούτου, δεν υφίστανται επηρεα­ζό­μενες αγορές στην υπό εξέταση συγκέντρωση.

Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι δεν υφίσταται οριζόντια επικάλυψη στις δραστηριότητες των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, δεν δημιουργείται ούτε ενισχύεται δεσπόζουσα θέση, η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, αποφάσισε ομοφώνως και σε φανερή ψηφοφορία την έγκριση της από 2.10.2019 γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, καίτοι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις αγορές στις οποίες αφορά.
Ένδικα Μέσα Οριστική απόφαση. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!