Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019

Απόφαση 678/2019

Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του ν. 3959/2011, με την οποία η εταιρία «Ireon Investments Ltd.», 100% θυγατρική της «Μότορ Οϊλ (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.», αποκτά τον αποκλειστικό έλεγχο, κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 2 περίπτωση (β) του ν. 3959/2011, επί των εταιριών: (α) «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (β) «CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ» και (γ) «LAIKI FACTORS & FORFAITERS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ»

Απόφαση 679/2019
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 678/2019
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 21η Ιανουαρίου 2019
Αριθμός ΦΕΚ 2057/Β/30.05.2020
Σχετική Αγορά α) Λιανική και Επιχειρηματική Τραπεζική, β) Έκδοσης καρτών πληρωμών, γ) Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (Factoring), δ) Αμοιβαίων κεφαλαίων, ε) Επενδυτική στρατηγική, στ) Χρηματιστηριακές υπηρεσίες, ζ) Διαχείριση χαρτοφυλακίων
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Φάση Ι (Άρθρο 8 παρ. 3 ν. 3959/2011)
Διατακτικό Εγκρίνει
Γνωστοποιούσα/-ες

IREON INVESTMENTS LTD

Εξαγοραζόμενη/-ες

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,

CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ,

LAIKI FACTORS & FORFAITERS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Περίληψη Απόφασης Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε Τμήμα, το οποίο συγκροτήθηκε με την από 08.01.2019 κλήρωση (αριθ. συνεδρ. 1), ομόφωνα εγκρίνει την, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 ν. 3959/2011, γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που προκύπτει από την απόκτηση της εταιρίας με την επωνυμία «IREON INVESTMENTS LTD» του αποκλειστικού ελέγχου των εταιριών (α) «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (β) «CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ» και (γ) «LAIKI FACTORS & FORFAITERS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ», δεδομένου ότι η κατ’ άρθρο 6 παρ.1 του ν. 3959/2011 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές στις οποίες αφορά.
Ένδικα Μέσα Οριστική απόφαση. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!