Τετάρτη, 08 Ιουλίου 2015

Απόφαση 612/2015

Ι. Από κοινού εξέταση των καταγγελιών α) του σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Πρατηριούχων Σιγαρέττων Αθηνών και Προαστείων» κατά της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ», β) του σωματείου με την επωνυμία «Ένωσις Πρατηριούχων Σιγαρέττων Χονδρικής Πωλήσεως Θεσσαλονίκης», άλλως «Σύνδεσμος Πρατηριούχων Σιγαρέττων Θεσσαλονίκης», κατά της ίδιας ως άνω εταιρίας, γ) του σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Πρατηριούχων Σιγαρέττων Αθηνών και Προαστείων» κατά των εταιριών με τις επωνυμίες «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ», «BRITISH AMERICAN TOBACCO EΛΛΑΣ Α.Ε.», «ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.», «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» και «ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΤΟΜΠΑΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και δ) του σωματείου με την επωνυμία «Ένωσις Πρατηριούχων Σιγαρέττων Χονδρικής Πωλήσεως Θεσσαλονίκης» άλλως «Σύνδεσμος Πρατηριούχων Σιγαρέττων Θεσσαλονίκης», κ.λπ. κατά των εταιριών με τις επωνυμίες «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», «ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΤΟΜΠΑΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και «BRITISH AMERICAN TOBACCO EΛΛΑΣ Α.Ε.» για παραβάσεις εμπίπτουσες στα άρθρα 1 και 2 του ν. 3959/2011, ή/ και στα άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ.ΤΟΜΠΑΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και δ) του σωματείου με την επωνυμία «Ένωσις Πρατηριούχων Σιγαρέττων Χονδρικής Πωλήσεως Θεσσαλονίκης» άλλως «Σύνδεσμος Πρατηριούχων Σιγαρέττων Θεσσαλονίκης», κ.λπ. κατά των εταιριών με τις επωνυμίες «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», «ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΤΟΜΠΑΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και «BRITISH AMERICAN TOBACCO EΛΛΑΣ Α.Ε.» για παραβάσεις εμπίπτουσες στα άρθρα 1 και 2 του ν. 3959/2011, ή/ και στα άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ.

ΙΙ. Προτεινόμενες δεσμεύσεις των εταιριών «BRITISH AMERICAN TOBACCO EΛΛΑΣ Α.Ε.», «ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.», «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» και «ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΤΟΜΠΑΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», στα πλαίσια της από κοινού εξέτασης των ανωτέρω καταγγελιών, προς άρση πιθανών παραβάσεων των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 της ΣΛΕΕ, ενόψει των κάθετων περιορισμών που περιλαμβάνονται στις προσφάτως συναφθείσες συμβάσεις διανομής των ως άνω εταιριών με τους νέους επιλεγέντες διανομείς, οι οποίοι αφορούν στην περιοχή στην οποία ή στους πελάτες στους οποίους ο διανομέας δύναται να πωλεί τα συμβατικά προϊόντα, καθώς και σε ανταλλαγή πληροφοριών με το διανομέα.

 

Απόφαση 612/2015
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 612/2015
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 8η Ιουλίου 2015
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Βιομηχανοποιημένα Προϊόντα Καπνού
Αντικείμενο Απόφασης Σύμπραξη, Καταχρηστική Εκμετάλλευση Δεσπόζουσας Θέσης
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 25 παρ. 6 ν. 3959/2011
Διατακτικό Απόφασης Απόδοχή δεσμεύσεων
Καταγγέλλουσα/-ες

1. Σύνδεσμος Πρατηριούχων Σιγαρέττων Αθηνών και Προαστείων

2. Σύνδεσμος Πρατηριούχων Σιγαρέττων Θεσσαλονίκης

Καταγγελλόμενη/-ες

1. BRITISH AMERICAN TOBACCO EΛΛΑΣ Α.Ε.

2. ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.

3. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

4. ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΤΟΜΠΑΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Περίληψη Απόφασης  

Η έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού ξεκίνησε μετά από καταγγελίες του Συνδέσμου Πρατηριούχων Σιγαρέττων Αθηνών και Προαστίων, του Συνδέσμου Πρατηριούχων Σιγαρέττων Θεσσαλονίκης και μεμονωμένων πρατηριούχων κατά των καπνοβιομηχανιών ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, BRITISH AMERICAN TOBACCO EΛΛΑΣ, ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΤΟΜΠΑΚΟ ΕΛΛΑΣ. Αντικείμενο της καταγγελίας ήταν η αναδιάρθρωση του δικτύου διανομής τους στην Αττική, Θεσσαλονίκη και Αχαΐα και τη συνακόλουθη διακοπή της συνεργασίας τους με τα περισσότερα από τα μέλη του καταγγελλόντων συνδέσμων, τα οποία ήταν μέχρι τότε διανομείς των προϊόντων τους σε επίπεδο χονδρικής.

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού αποφάσισε ομόφωνα και αποδέχθηκε, δυνάμει του άρθρου 25 παρ. 6 του ν. 3959/2011, την ανάληψη δεσμεύσεων από τις ως άνω εταιρίες προς παύση ενδεχόμενων παραβάσεων στις αγορές πώλησης βιομηχανοποιημένων προϊόντων καπνού. Ειδικότερα, οι εν λόγω καπνοβιομηχανίες δεσμεύτηκαν να τροποποιήσουν ή/και να απαλείψουν, κατά περίπτωση, επιμέρους όρους των νέων συμβάσεων συνεργασίας τους με επιλεγμένους διανομείς, προκειμένου να άρουν τις ανησυχίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού ότι οι σχετικές αυτές συμβάσεις μπορεί να περιορίζουν υπέρμετρα τις πωλήσεις των διανομέων τους ή/και να επιτρέπουν την πρόσβαση των προμηθευτριών εταιριών σε ευαίσθητες εμπορικές πληροφορίες ανταγωνιστών τους, κατά τρόπο που ενδεχομένως αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 1 ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ. Σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης με τις εν λόγω δεσμεύσεις, η Επιτροπή δύναται να επιβάλει τα προβλεπόμενα στο νόμο πρόστιμα.

Ως προς τις αιτιάσεις των καταγγελλόντων συνδέσμων για παραβάσεις από μέρους των καπνοβιομηχανιών των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 και των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ (τυχόν αντι-ανταγωνιστικές συμπράξεις ή/και κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης), στο πλαίσιο της προαναφερόμενης αναδιάρθρωσης του δικτύου διανομής τους, η Επιτροπή έκρινε ότι δεν στοιχειοθετούνται παραβάσεις και, ως εκ τούτου, οι σχετικές καταγγελίες τους απορρίφθηκαν.
Ένδικα Μέσα Έχουν ασκηθεί Ένδικα Μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ ΔΕΑ 3957/2017
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!