Πέμπτη, 09 Μαϊος 2019

Απόφαση 684/2019

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης επιχειρήσεων κατ’ άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2011, που αφορά την μεταβολή από κοινό σε αποκλειστικό έλεγχο επί της κοινής επιχείρησης PIONEER HI – BRED HELLAS Α.Ε. Η εταιρία PIONEER SEED HOLDING ΝEDERLAND B.V., θυγατρική εταιρία του ομίλου DowDuPont και νυν μέτοχος της PIONEER HI-BRED HELLAS A.E, θα προβεί στην εξαγορά από τους υπόλοιπους μετόχους της PIONEER HI-BRED HELLAS A.E. του λοιπού μετοχικού της κεφαλαίου, αποκτώντας τον αποκλειστικό έλεγχο επί αυτής.

Απόφαση 684/2019
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 684/2019
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 9η Μαΐου 2019
Αριθμός ΦΕΚ Τεύχος Β/759/10.03.2020
Σχετική Αγορά Αγορά παραγωγής διανομής και εμπορίας σπόρων- πολλαπλασιαστικό υλικό και Αγορά παραγωγής διανομής και εμπορίας προϊόντων φυτοπροστασίας
Αντικείμενο Απόφασης Έγκριση συγκέντρωσης
Νομικό Πλαίσιο Φάση Ι (Άρθρο 8 παρ. 3 Ν. 3959/2011)
Διατακτικό Εγκρίνει την συγκέντρωση   
Γνωστοποιούσα/-ες PIONEER SEED HOLDING ΝEDERLAND B.V
Περίληψη Απόφασης Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, την 09/05/2019, ενέκρινε ομόφωνα, με την υπ’ αριθ. 684/2019 απόφασή της, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν.3959/2011, την από 13/03/2019 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά την μεταβολή ελέγχου επί της κοινής επιχείρησης « PIONEER HI-BRED HELLAS A.E» από κοινό σε αποκλειστικό, διά της εξαγοράς από την εταιρεία «PIONEER SEED HOLDING ΝEDERLAND B.V.», θυγατρική εταιρία του ομίλου DowDuPont και νυν μέτοχο της PIONEER HI-BRED HELLAS A.E. του υπολοίπου ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου που κατείχαν προηγουμένως οι λοιποί μέτοχοι- φυσικά πρόσωπα. Με την ως άνω απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η υπό εξέταση συγκέντρωση, η οποία αφορά την ευρύτερη αγορά παραγωγής διανομής και εμπορίας σπόρων- πολλαπλασιαστικό υλικό και την ευρύτερη αγορά παραγωγής διανομής και εμπορίας προϊόντων φυτοπροστασίας, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 Ν. 3959/201, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.  
Ένδικα Μέσα Οριστική απόφαση. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!