Δευτέρα, 06 Μαϊος 2019

Απόφαση 683/2019

Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του Ν. 3959/2011 που αφορά στην απόκτηση 50% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», από την εταιρία με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.» κατά 1% (επιπλέον του 50% που ήδη κατέχει) και από την εταιρία με την επωνυμία «FIVEDUNES LIMITED» κατά 49%.

Απόφαση 683/2019
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 683/2019
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 6η Μαΐου 2019
Αριθμός ΦΕΚ Τεύχος Β/897/17.03.2020
Σχετική Αγορά Αγορά παροχής ξενοδοχειακών υπηρεσιών
Αντικείμενο Απόφασης Έγκριση συγκέντρωσης
Νομικό Πλαίσιο άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011 
Διατακτικό Εγκρίνει
Γνωστοποιούσα/-ες ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. (ή «ΤΕΜΕΣ»)
Ελεγχόμενη/ες ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Περίληψη Απόφασης  Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, ομόφωνα ενέκρινε την από 14.3.2019 (αρ. πρωτ. 1950) γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, για την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της εταιρίας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.» επί της εταιρίας με την επωνυμία «ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, καίτοι ενέπιπτε στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3959/2011, δεν προκαλούσε σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στην επιμέρους αγορά στην οποία αφορούσε.    
Ένδικα Μέσα Οριστική απόφαση. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!