Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2015

Απόφαση 614/2015

Λήψη απόφασης επί: (α) της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού για διαπίστωση τυχόν παράβασης των άρθρων 1 και 2 των ν. 703/11 ή/και 3959/2011, όπως ισχύει και 101 και 102 της ΣΛΕΕ στον κλάδο παραγωγής και εμπορίας επιμήκων ελατών προϊόντων χάλυβα και (β) επί των καταγγελιών i) υπ’ αριθ. πρωτ. 3636/30.05.2008 καταγγελίας της εταιρίας IRON TENCO Α.Ε. κατά των εταιριών ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΛΙΑΝΟΣ Α.Ε, ΤΕΧΝΟΜΕΤ Α.Ε και ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. και ii) της υπ’ αριθ. πρωτ. 5981/31.07.2009 καταγγελίας του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ της ΕΛΛΑΔΟΣ κατά της εταιρίας ΖΩΓΑΣ Α.Ε. και κατά παντός υπευθύνου.

Απόφαση 614/2015
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 614/2015
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 31η Ιουλίου 2015
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Χάλυβας
Αντικείμενο Απόφασης Σύμπραξη, Καταχρηστική Εκμετάλλευση Δεσπόζουσας Θέσης
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 25 παρ. 6 ν. 3959/2011
Διατακτικό Απόφασης Απόδοχή δεσμεύσεων
Καταγγέλλουσα/-ες

1. IRON TENCO Α.Ε.

2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Καταγγελλόμενη/-ες

1. ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.

2. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.

3. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

4. ΛΙΑΝΟΣ Α.Ε.

5. ΤΕΧΝΟΜΕΤ Α.Ε.

6. ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.

7. ΖΩΓΑΣ Α.Ε.

Περίληψη Απόφασης

Με την υπ’ αριθ. 614/2015 απόφασή της, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού αποδέχθηκε, κατά πλειοψηφία, δυνάμει του άρθρου 25 παρ. 6 του ν. 3959/2011, τις δεσμεύσεις που προτάθηκαν από την «ΕΝΩΣΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» (ΕΝΧΕ) και από τις εταιρίες «ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.»,  «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.» και «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», προς παύση ενδεχόμενης από μέρους τους παράβασης στον κλάδο παραγωγής και εμπορίας προϊόντων χάλυβα. Ειδικότερα, τα μέρη συμφώνησαν να τροποποιήσουν τους όρους και τις συνθήκες συνεργασίας τους στο πλαίσιο της ΕΝΧΕ, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι οι όποιες τυχόν πληροφορίες ανταλλάσσονται μεταξύ τους (και ακολούθως τυχόν διαχέονται από την ΕΝΧΕ) δεν θα αφορούν σε στρατηγικής φύσης ή άλλου τύπου εμπιστευτικές πληροφορίες που, ενδεχομένως, θα ευνοούσαν το συντονισμό της εμπορικής τους πολιτικής στην αγορά. Σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης με τις εν λόγω δεσμεύσεις, η Επιτροπή δύναται να επιβάλει τα προβλεπόμενα στο νόμο πρόστιμα.

Περαιτέρω, με την υπ’ αριθ. 617/2015 απόφασή της, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού έκρινε ομόφωνα ότι δεν προέκυψαν από τη διενεργηθείσα έρευνα επαρκή δεδομένα που να στοιχειοθετούν συντονισμό της τιμολογιακής πολιτικής των προαναφερόμενων χαλυβουργιών κατά παράβαση των εθνικών και ενωσιακών διατάξεων. Κρίθηκε, επίσης, ομόφωνα ότι δεν στοιχειοθετήθηκε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από μέρους της εταιρίας ΕΒΕΤΑΜ, αφού δεν προέκυψαν επιβαρυντικά στοιχεία για τυχόν καταχρηστικές πρακτικές της στις αγορές εργαστηριακών ελέγχων και πιστοποίησης προϊόντων χάλυβα. Για τους λόγους αυτούς, απορρίφθηκαν και οι καταγγελίες που είχαν υποβάλει, για επιμέρους σχετικά ζητήματα, η εταιρία IRON TENCO και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ).

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!