Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

Απόφαση 519/2011

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6640/22.10.2010 Εμπιστευτικής Έκθεσης του αρμόδιου Εισηγητή, η οποία έχει συνταχθεί σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 252/III/2003 Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Απόφαση 519/2011
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 519/2011
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 28η Μαρτίου 2011
Αριθμός ΦΕΚ 708/Β/12.3.2012
Σχετική Αγορά Αγορά διανομής «πανελλαδικού/αθηναϊκού» έντυπου τύπου.
Αντικείμενο Απόφασης Σύμπραξη, Κατάχρηση Δεσπόζουσας Θέσης
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 1 παρ.1 και 2 ν.703/1977
Διατακτικό Απόφασης Εμπρόθεσμη Συμμόρφωση με την υπ’αρ. ΕΑ  252/III/2003- Μη διαπίστωση παράβασης άρθρου 2 ν. 703/1977
Καταγγέλλουσα/-ες Χρυσούλα Μανταδάκη
Καταγγελλόμενη/-ες  

1) Άργος Ανώνυµος Εταιρία Μελετών, Αντιπροσωπειών, ∆ιαχειρίσεως, Πρακτορεύσεως και Μεταφορών

2) Ανώνυµη Εταιρία Πρακτορεύσεως και ∆ιανοµής Ηµερήσιου και Περιοδικού Τύπου – Ευρώπη

3) Έντυπη Ενηµέρωση Α.Ε. – Υποπρακτορείο ∆ιανοµής Τύπου

4) Επιχειρήσεις Μυλωνάκη Α.Ε.
Περίληψη Απόφασης  

Επί της καταγγελίας της Χρυσούλας Μανταδάκη, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν. 703/1977, όπως ίσχυε, κατά των εταιριών: α) «Άργος Ανώνυµος Εταιρία Μελετών, Αντιπροσωπειών, ∆ιαχειρίσεως, Πρακτορεύσεως και Μεταφορών» (εφεξής «ΑΡΓΟΣ»), β) «Ανώνυµη Εταιρία Πρακτορεύσεως και ∆ιανοµής Ηµερήσιου και Περιοδικού Τύπου – Ευρώπη» (εφεξής «ΕΥΡΩΠΗ»), γ) «Έντυπη Ενηµέρωση Α.Ε. – Υποπρακτορείο ∆ιανοµής Τύπου» (εφεξής «ΕΝΤΥΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ») και δ) «Επιχειρήσεις Μυλωνάκη Α.Ε.» (εφεξής «ΜΥΛΩΝΑΚΗ») για παράβαση των άρθρων 1 παρ. 1 και 2 του ως άνω νόµου, η Επιτροπή Ανταγωνισµού, αφού έλαβε υπόψη τα εκεί αναφερόµενα στοιχεία, αποφάσισε οµόφωνα:

α) ότι οι εταιρίες «Άργος Ανώνυµος Εταιρία Μελετών, Αντιπροσωπειών, ∆ιαχειρίσεως και Πρακτορεύσεως» και «Ανώνυµη Εταιρία Πρακτορεύσεως και ∆ιανοµής Ηµερήσιου και Περιοδικού Τύπου - Ευρώπη» συµµορφώθηκαν εµπρόθεσµα µε την υποχρέωση εκ της παραπεµπτικής Απόφασης Ε.Α. 252/III/2003 να γνωστοποιήσουν εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση της ανωτέρω Απόφασης στο ΦΕΚ, τη σύµβαση-τύπο, η οποία καθιδρύει το σύστηµα επιλεκτικής διανοµής µέχρι το τελικό σηµείο πώλησης, όπως αυτή ίσχυε τόσο κατά την ηµεροµηνία καταγγελίας της σύµβασης διανοµής ηµερήσιου και περιοδικού τύπου µε την καταγγέλλουσα Μανταδάκη, όσο και κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της ανωτέρω Απόφασης, και

β) ότι η εξέταση των αιτηµάτων περί χορήγησης αρνητικής πιστοποίησης ή έκδοσης απόφασης χορήγησης εξαίρεσης παρείλκε. Αποφάσισε, επίσης, κατά πλειοψηφία, ότι οι ανωτέρω επιχειρήσεις δεν παρέβησαν το άρθρο 2 του ν. 703/1977, όπως ίσχυε (πλέον άρ. 2 του ν. 3959/2011).

Ένδικα Μέσα  Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!