Δευτέρα, 02 Νοεμβρίου 2015

Απόφαση 619/2015

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης υπ’ αριθ. 3442/2.6.2015 γνωστοποίησης συγκέντρωσης κατ’ άρθρο 6 παρ. 3 (β) του ν. 3959/2011 που αφορά στην απόκτηση από την επιχείρηση ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ του ελέγχου της επιχείρησης ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ μέσω της απόκτησης του συνόλου του ενεργητικού και μέρους του παθητικού της τελευταίας, δυνάμει της από 30.4.2015 Συμφωνίας εξυγίανσης βάσει των άρθρων 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007 όπως ισχύει)

Απόφαση 619/2015
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 619/2015
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 2α Νοεμβρίου 2015
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Ιχυοκαλλιέργειες, Ιχθυοτροφεία
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Φάση Ι (άρθρο 8 παρ. 3 ν. 3959/2011)
Διατακτικό Απόφασης Εγκρίνει
Γνωστοποιούσα/-ες ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ
Ελεγχόμενη/-ες ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Περίληψη Απόφασης  

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με την υπ’ αριθ. 619/2015 ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορούσε στην απόκτηση από την επιχείρηση ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ του ελέγχου της επιχείρησης ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, μέσω της απόκτησης του συνόλου του ενεργητικού και μέρους του παθητικού της τελευταίας, δυνάμει της από 30.4.2015 συμφωνία εξυγίανσης κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες και των δύο επιχειρήσεων είναι: α) παραγωγή και διάθεση νωπών ψαριών μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας (τσιπούρα και λαβράκι), β) παραγωγή και διάθεση γόνου μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας και γ) παραγωγή και διάθεση ιχθυοτροφών. Με την απόφασή της, η Επιτροπή έκρινε ότι η ως άνω συγκέντρωση που αναφέρεται, πρωτίστως, στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!