Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015

Απόφαση 622/2015

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 9151/22.12.2009 καταγγελίας της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΟ ΔΙΑΜΕΣΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» κατά της ανώνυμης εταιρίας υπό την επωνυμία «ΕΠΙΠΛΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ NEOSET Α.Β.Ε.Ε.» για παράβαση των άρθρων 1 παρ. 1 ν. 703/1977 (νυν άρθρο 1 ν. 3959/2011) και 81 παρ. 1 ΣυνθΕΚ (νυν άρθρο 101 ΣΛΕΕ)

Απόφαση 622/2015
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 622/2015
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 18η Δεκεμβρίου 2015
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Έπιπλα Κουζίνας
Αντικείμενο Απόφασης Σύμπραξη
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 1 ν. 3959/2015
Διατακτικό Απόφασης Διαπιστώνει παράβαση
Καταγγέλλουσα/-ες ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΟ ΔΙΑΜΕΣΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Καταγγελλόμενη/-ες ΕΠΙΠΛΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ NEOSET Α.Β.Ε.Ε.
Περίληψη Απόφασης  

Μετά από καταγγελία της εταιρίας – πρώην δικαιοδόχου «ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΟ ΔΙΑΜΕΣΟ ΕΠΕ», κατά της εταιρίας «Επιπλοσυνθέσεις NEOSET ΑΒΕΕ», η Ε.Α. (σε Τμήμα) διαπίστωσε με απόφασή της ότι η καταγγελλόμενη εταιρία παραβίασε το άρθρο 1 ν. 3959/2011 (πρώην άρθρο 1 ν. 703/1977), αναφορικά με τους όρους λειτουργίας του συστήματος δικαιόχρησης (franchise) και τις σχετικές συμβάσεις με τους δικαιοδόχους της για καταστήματα επίπλων κουζίνας υπό το σήμα «NEOSET ΚΟΥΖΙΝΑ».

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, από την εξέταση των σχετικών συμβατικών όρων και πρακτικών της καταγγελλόμενης, προέκυψαν στοιχεία που στοιχειοθετούν, σοβαρούς κάθετους περιορισμούς του ανταγωνισμού, οι οποίοι συνίστανται ιδίως σε καθορισμό τιμών μεταπώλησης, κατά το διάστημα των ετών 2000 έως και 2009, καθώς επίσης και σε περιορισμό αμοιβαίων προμηθειών μεταξύ των δικαιοδόχων, ιδίως μέσω ρήτρας αποκλειστικής προμήθειας και σε συνδυασμό με τη ρήτρα με βάση την οποία επιτρέπονταν μόνο οι λιανικές πωλήσεις καθώς και περιορισμού των ενεργητικών πωλήσεων σε τελικούς χρήστες από τα μέλη του δικτύου επιλεκτικής διανομής της NEOSET, κατά το διάστημα των ετών 2000 έως και 2013.

Για τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν, η Επιτροπή επέβαλε στη NEOSET πρόστιμο συνολικού ύψους 88.814,62 Ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την κρίση στον κλάδο, η οποία συνετέλεσε στην πτώχευση της NEOSET καθώς και την αυτόβουλη τροποποίηση των συμβάσεων πριν από την επέμβαση της Ε.Α.

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!