Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Απόφαση 630/2016

Λήψη απόφασης επί της εξέτασης προδικαστικής παραπομπής δυνάμει της υπ’ αρ. 456/V/2009 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί του «αυτεπάγγελτου ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού κατόπιν αιτήματος του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ.) για παράβαση των διατάξεων τουάρθρου 2 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, αναφορικά με τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης του αεροδρομίου Μακεδονία»

Απόφαση 630/2016
Αρχείο Απόφασης (PDF)  
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 22α Σεπτεμβρίου 2016
Αριθμός ΦΕΚ  Απόφαση 630/2016
Σχετική Αγορά Υπηρεσίες Στάθμευσης Οχημάτων σε Αερολιμένες
Αντικείμενο Απόφασης Καταχρηστική Εκμετάλλευση Δεσπόζουσας Θέσης
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 2 ν. 3959/2011
Διατακτικό Απόφασης Δεν διαπιστώνει παράβαση
Καταγγέλλουσα/-ες ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Καταγγελλόμενη/-ες

1. ΜΠΟΡΙΣ ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Περίληψη Απόφασης  

Το Τμήμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ), με ομόφωνη απόφασή του, απέρριψε την αναφορά του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ) σχετικά με τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων του Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» από την εταιρία με την επωνυμία «ΜΠΟΡΙΣ ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», και διακριτικό τίτλο «Cargo Service & Representations», στην οποία είχε ανατεθεί με σύμβαση η εκμετάλλευση των εν λόγω χώρων στάθμευσης. Ειδικότερα, το Τμήμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού δεν διαπίστωσε επιβολή από μέρους της μισθώτριας εταιρίας «Cargo Service & Representations», μη εύλογων χρεώσεων για τη στάθμευση οχημάτων στους τρεις χώρους στάθμευσης του Κ.Α.Θ.Μ. κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 703/1977. Επίσης, δεν διαπίστωσε παράβαση των διατάξεων αυτών ούτε και από μέρους της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (εκμισθώτριας), αναφορικά με τυχόν αντι-ανταγωνιστικές συνέπειες της επίμαχης σύμβασης, και έκρινε ότι δεν συντρέχει λόγος διενέργειας περαιτέρω έρευνας από μέρους της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Συγκεκριμένα, από την ανάλυση των πραγματικών περιστατικών και κυρίως από τη σύγκριση των εσόδων και δαπανών της εταιρίας από τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης του Κ.Α.Θ.Μ. δεν στοιχειοθετήθηκε επιβολή μη εύλογων χρεώσεων από μέρους της «Cargo Service & Representations» και, συνεπώς, δεν συνέτρεξε περίπτωση κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσης της. Επίσης, δεν προτάθηκαν μέτρα συμπεριφοράς προς την Υ.Π.Α., η οποία δεν θεωρείται ότι συνιστά εν προκειμένω επιχείρηση, ενώ ελήφθη υπόψη ότι ο καθορισμός του μισθώματος δεν ανάγεται στο πεδίο αυτόβουλης δράσης της Υ.Π.Α. Από την εξέταση, δε, των επί μέρους διατάξεων των συμβάσεων για την εκμίσθωση των χώρων στάθμευσης του Κ.Α.Θ.Μ., δεν προέκυψε η ύπαρξη αντιανταγωνιστικών όρων.
Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!