Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016

Απόφαση 625/2016

Υπολογισμός προστίμου μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ.527/2016 αναπεμπτικής Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών στην υπόθεση της εταιρίας ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ (Απόφαση ΕΑ 580/VII/2013).

Απόφαση 625/2016
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 625/2016
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 24η Μαρτίου 2016
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Λιανική Πώληση και Διανομή Προϊόντων Τηλεφωνίας, Πληροφορικής και Υψηλής Τεχνολογίας
Αντικείμενο Απόφασης Σύμπραξη, Καταχρηστική Εκμετάλλευση Δεσπόζουσας Θέσης
Νομικό Πλαίσιο Άρθρα 1 και 2 ν. 3959/2011
Διατακτικό Απόφασης Επαναπροσδιορισμός προστίμου-ΔΕΑ 527/2016
Καταγγέλλουσα/-ες

1. Γεώργιος Τζαβές, Μάριος Τζαβές, ομόρρυθμοι εταίροι της εταιρίας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΒΕΣ – ΜΑΡΙΟΣ ΤΖΑΒΕΣ Ο.Ε.»

2. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΡΟΑΜΙΝΓΚ

3.Α. ΡΑΖΗΣ – Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ο.Ε.

4. Δημήτριος Κωλέττας

5. Μιλτιάδης Γκόντζος και Ισμήνη Γκόντζου, υπό την ιδιότητά τους ως πρώην εταίρων της ήδη λυθείσας «Μ. ΓΚΟΝΤΖΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε

Καταγγελλόμενη/-ες ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Περίληψη Απόφασης  

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με  την υπ’ αριθμ. 527/2016 Απόφασή του ανέπεμψε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού την υπ’ αριθμ. ΕΑ 580/VΙΙ/2013 Απόφασή της, ώστε να επιμετρηθεί το επιβλητέο πρόστιμο χωριστά για κάθε μία από τις καταλογισθείσες παραβάσεις α) του καθορισμού τιμών μεταπώλησης, β) του περιορισμού των αμοιβαίων προμηθειών μεταξύ διανομέων – δικαιοδόχων και γ) της επιβολής ρήτρας μη ανταγωνισμού μετά τη λήξη των συμβάσεων μεταξύ της προσφεύγουσας και των δικαιοδόχων της, κατά τα έτη 1990- 2012.

Μόνο κατά το κεφάλαιο που αναφέρεται στην επιμέτρηση του επιβληθέντος προστίμου των 10.251.548 € για παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 1 ν. 703/ 1977 περί ελευθέρου ανταγωνισμού (νυν άρθρ. 1 ν. 3959/2011) και του άρθρου 81 ΣυνθΕΚ (νυν άρθρου 101 ΣΛΕΕ).

Σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση, όταν  η Επιτροπή εξετάζει περισσότερες παραβάσεις, ο υπολογισμός του προστίμου πρέπει να γίνεται ξεχωριστά για καθεμία από αυτές. Ειδικότερα, ερμηνεύοντας ότι « παραβάσεις που αφορούν α) τον καθορισμό τιμών μεταπώλησης, β) τον περιορισμό των αμοιβαίων προμηθειών μεταξύ διανομέων-δικαιοδόχων και γ) την επιβολή ρήτρας μη ανταγωνισμού είναι αυτοτελείς και, συνεπώς  το ως άνω οριζόμενο στο Ν. 3959/2011 πλαφόν ισχύει για καθεμία από τις καταλογιζόμενες παραβάσεις, οι οποίες δεν απορροφώνται και επιβάλλεται διαφορετικό πρόστιμο για κάθε μία από αυτές

 Σύμφωνα με τα όσα ελέχθησαν ανωτέρω, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε Ολομέλεια, αποφάσισε ομοφώνως και σε φανερή ψηφοφορία και επιβάλλει πρόστιμο σε βάρος της επιχείρησης «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ  για τις τρείς επί μέρους παραβάσεις, ως ακολούθως:

 Α. Για τον καθορισμό τιμών μεταπώλησης, έξι εκατομμύρια εκατό πενήντα χιλιάδες εννιακόσια τριάντα ευρώ (€ 6.150.930),

Β. Για την απαγόρευση αμοιβαίων προμηθειών μεταξύ διανομέων-δικαιοδόχων, τρία εκατομμύρια εβδομήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ (€ 3.075.464), Γ. Για την επιβολή ρήτρας μη ανταγωνισμού μετά τη λήξη των συμβάσεων, ένα εκατομμύριο είκοσι πέντε χιλιάδες εκατό πενήντα τέσσερα ευρώ (€ 1.025.154).
Ένδικα Μέσα Mη Οριστική. Εκκρεμούν ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!