Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Απόφαση 632/2016

Λήψη απόφασης επί προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2011, της συγκέντρωσης που προκύπτει από την απόκτηση του 70% του μετοχικού κεφαλαίου έκαστης των εταιριών «ΑΟΥΤΟΝΤΗΛ Π. & Ρ. ΔΑΒΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΑΣ Π. & Ρ. ΔΑΒΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από εταιρία του ομίλου Θ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ.

Απόφαση 632/2016
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 632/2016
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 26η Οκτωβρίου 2016
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Οχήματα, Ανταλλακτικά, Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Φάση Ι (άρθρο 8 παρ. 3 ν. 3959/2011)
Διατακτικό Απόφασης Εγκρίνει
Γνωστοποιούσα/-ες MARINENTAL INVESTMENT LIMITED
Ελεγχόμενη/-ες

1. ΑΟΥΤΟΝΤΗΛ Π. & Ρ. ΔΑΒΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2. ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΑΣ Π. & Ρ. ΔΑΒΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Περίληψη Απόφασης

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, αποφάσισε ομοφώνως και σε φανερή ψηφοφορία:  «εγκρίνει, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, την γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση, από την εταιρία «DERASCO TRADING LIMITED», συμφερόντων του ομίλου Θ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ, του 70% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ΑΟΥΤΟΝΤΗΛ Π. & Ρ. ΔΑΒΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και του 70% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΑΣ Π. & Ρ. ΔΑΒΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μετά την αύξηση αυτών.

Η υπό εξέταση συγκέντρωση αφορά στις αγορές:  α) αγορά διανομής (εισαγωγής και χονδρικής πώλησης) καινουργών αυτοκινήτων οχημάτων. β) αγορά λιανικής πώλησης καινουργών αυτοκινήτων οχημάτων γ) αγορά πώλησης ανταλλακτικών και εξαρτημάτων (αξεσουάρ) αυτοκινήτων οχημάτων δ) αγορά παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων (σέρβις) ε) αγορά πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων στ) αγορά μισθώσεων αυτοκινήτων οχημάτων. H σχετική γεωγραφική αγορά σε όλες τις ως άνω επιμέρους αγορές, λαμβάνεται το σύνολο της ελληνικής επικράτειας

H  Επιτροπή αφού έλαβε ιδίως υπόψη: α) τα περιορισμένα μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων και την ύπαρξη σημαντικών ανταγωνιστικών πιέσεων σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιούνται, β) το γεγονός ότι – αν και προκύπτει μια οριζόντια επηρεαζόμενη αγορά – τα μερίδια που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της υπό κρίση πράξης θα είναι οριακά μεγαλύτερα του καθοριζόμενου 15% για τις οριζόντιες συγκεντρώσεις (κατά [0-5]%) και η μεταβολή του δείκτη HHI μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης ανέρχεται μόλις σε 76,0426 μονάδες, ήτοι κατά πολύ μικρότερη των 250 μονάδων που συνήθως θεωρείται ότι εγείρει θέματα ενδεχόμενου περιορισμού στην οικεία αγορά, συνάγεται ότι η εξεταζόμενη συγκέντρωση δεν αναμένεται να επηρεάσει αισθητά τον ανταγωνισμό ή να δημιουργήσει σημαντικό περιορισμό του ανταγωνισμού στην επηρεαζόμενη αγορά, γ) τη μη ύπαρξη κάθετων επηρεαζόμενων αγορών, αν και ο όμιλος Θ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ δραστηριοποιείται εκτός από την αγορά εισαγωγής και χονδρικής εμπορίας αυτοκινήτων και στην αγορά λιανικής πώλησης αυτοκινήτων καθώς και στην αγορά μισθώσεων αυτοκινήτων,  δ) ότι σε καμία από τις αγορές, προηγούμενης ή επόμενης οικονομικής βαθμίδας, δεν αναμένεται να υπάρξουν σημαντικές αντι-ανταγωνιστικές επιπτώσεις, κατέληξε στο ότι η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση δεν αναμένεται να προκαλέσει σημαντικό περιορισμό του ανταγωνισμού και εκτιμάται ότι δεν προκαλούνται σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού σε οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω εξεταζόμενων αγορών.

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!