Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2016

Απόφαση 635/2016

Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού για τον έλεγχο της συμμόρφωσης της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου Ανώνυμη Εταιρία με την υπ’ αριθ. 551/VII/2012 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπως αυτήτροποποιήθηκε και ισχύει.

Απόφαση 635/2016
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 635/2016
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 5η Νοεμβρίου 2016
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά

Φυσικό Αέριο 

(Αγορά προμήθειας φυσικού αερίου και στην δευτερογενή αγορά πρόσβασης στο δίκτυο φυσικού αερίου)

Αντικείμενο Απόφασης Σύμπραξη, Καταχρηστική Εκμετάλλευση Δεσπόζουσας Θέσης- Έλεγχος συμμόρφωσης της ΔΕΠΑ  με την υπ’ αριθ. 551/VII/2012 Απόφαση της ΕΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε
Νομικό Πλαίσιο Άρθρα 1, 2 και 25 παρ. 1 και 2 ν. 3959/2011
Διατακτικό Απόφασης Διαπιστώνει μη συμμόρφωση με την ΕΑ 551/2012 (Συμμόρφωση της ΔΕΠΑ με όλες τις αναληφθείσες από αυτήν δεσμεύσεις πλην της πρώτης, με την οποία η ΔΕΠΑ δεσμευόταν να προσφέρει από την 30.11.2012 αποσυζευγμένες συμβάσεις, και για το σκοπό αυτό επιβολή στην ΔΕΠΑ πρόστιμο ύψους  60.000 ευρώ.
Γνωστοποιούσα/-ες Αυτεπάγγελτη έρευνα
Ελεγχόμενη/-ες ΔΕΠΑ
Περίληψη Απόφασης  

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αποφάσισε σε φανερή ψηφοφορία τα ακόλουθα:

Α. Διαπιστώνει κατά πλειοψηφία την μη συμμόρφωση της ΔΕΠΑ στο διατακτικό της υπ’ αριθ. 551/VIΙ/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφορικά με την πρώτη από τις επτά δεσμεύσεις.

 Β. Επιβάλει κατά πλειοψηφία πρόστιμο στη ΔΕΠΑ ύψους εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ για την μη συμμόρφωσή της στην ως άνω πρώτη δέσμευση.

Γ. Επαπειλεί κατά πλειοψηφία τη ΔΕΠΑ με πρόστιμο και χρηματική ποινή, αν με απόφαση της Επιτροπής βεβαιωθεί η συνέχιση ή η επανάληψη των διαπιστωθεισών παραβάσεων.

 Δ. Διαπιστώνει κατά πλειοψηφία τη συμμόρφωση της ΔΕΠΑ στο διατακτικό της υπ’ αριθ. 551/VIΙ/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τη δεύτερη δέσμευση αναφορικά α) με την εισαγωγή του συντελεστή ευελιξίας και β) με την εισαγωγή της χρέωσης εισόδου ΕΣΦΑ στο νέο σύστημα τιμολόγησης της ΔΕΠΑ.

Ε. Διαπιστώνει ομόφωνα τη συμμόρφωση της ΔΕΠΑ στο διατακτικό της υπ’ αριθ. 551/VIΙ/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη και έβδομη δέσμευση σχετικά α) με το πρόγραμμα διάθεσης ποσοτήτων φυσικού αερίου μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών, β) με τις πρότυπες συμβάσεις εκχώρησης ΔΜΙ και αγοροπωλησίας φυσικού αερίου εντός της δεξαμενής ΥΦΑ αντίστοιχα και γ) με την εκχώρηση μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ και δέσμευση μεταφορικής ικανότητας από τη ΔΕΠΑ στα σημεία εισόδου του ΕΣΦΑ αντίστοιχα.

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2022 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!