Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2019

Απόφαση 681/2019

Λήψη απόφασης επί γνωστοποίησης συγκέντρωσης κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 - 3 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, της εταιρίας με την επωνυμία «RAVAGO CHEMICALS S.A.» σχετικά με την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της εταιρίας με την επωνυμία «ΔΡ. Δ. Α. ΔΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ» μέσω εξαγοράς του 100% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Απόφαση 681/2019
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 681/2019
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 21η Μαρτίου 2019
Αριθμός ΦΕΚ 3873/Β΄/22.10.2019
Σχετική Αγορά Χημικά Προϊόντα
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Φάση Ι (Άρθρο 8 παρ. 3 Ν. 3959/2011)
Διατακτικό Εγκρίνει
Γνωστοποιούσα/-ες RAVAGO CHEMICALS S.A.
Ελεγχόμενη/-ες ΔΡ. Δ. Α. ΔΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Περίληψη Απόφασης  

Στις 25 Ιανουαρίου 2019, γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η συγκέντρωση με την οποία, η επιχείρηση με διακριτικό τίτλο RAVAGO CHEMICALS, του ομίλου RAVAGO SA, εξαγοράζει το σύνολο των μετοχών εκδόσεως της ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας «Δρ. Δ. Α. ΔΕΛΗΣ Α.Ε.». Η Επιτροπή Ανταγωνισµού σε Τµήµα, με την υπ’αριθμ. 681/2019 ομόφωνη απόφασή της εγκρίνει την γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου  μέσω εξαγοράς του 100% του μετοχικού της κεφαλαίου από την εταιρία µε την επωνυµία «RAVAGO CHEMICALS S.A.» της εταιρίας µε την επωνυµία «ΔΡ. Δ. Α. ΔΕΛΗΣ Α.Ε.».

Η εταιρεία RAVAGO CHEMICALS SA και η μητρική αυτής RAVAGO SA, δραστηριοποιούνται στον τομέα της διανομής και χονδρική εμπορίας χημικών και πλαστικών προϊόντων. Η εταιρεία Δρ. ΔΑ. ΔΕΛΗΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται  στον τομέα της διανομής χημικών και ημι-έτοιμων πλαστικών προϊόντων.

Με την ως άνω απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η υπό εξέταση συγκέντρωση, η οποία αφορά πρωτίστως την ευρύτερη αγορά παραγωγής διανομής και εμπορίας χημικών προϊόντων παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 Ν. 3959/201, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.
Ένδικα Μέσα Οριστική απόφαση. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -

 

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!