Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2023

Απόφαση 809/2023

Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του Ν. 3959/2011 που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία με την επωνυμία «ΠΥΡΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» επί της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Απόφαση 809/2023

Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 809/2023
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 22α Φεβρουαρίου 2023
Αριθμός ΦΕΚ
Σχετική Αγορά

1)     Αγορά πρωτογενούς προμήθειας φυσικού αερίου 

2)     Αγορά λιανικής προμήθειας φυσικού αερίου 

3)     Αγορά κατασκευής μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

4)     Αγορά παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

5)     Αγορά κατασκευής έργων (δημοσίων και ιδιωτικών)

6)     Αγορά κτηματομεσιτικών υπηρεσιών

Αντικείμενο Απόφασης Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του Ν. 3959/2011 που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία με την επωνυμία «ΠΥΡΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» επί της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 
Νομικό Πλαίσιο

Άρθρο 6 Ν. 3959/2011

Διατακτικό

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε Τμήμα, ομόφωνα εγκρίνει, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, την υπ’ αριθ. πρωτ. 255/11.01.2023 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, που αφορά την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την «ΠΥΡΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» επί της «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ-  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ», δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 Ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Εμπλεκόμενη/ες
  1. «ΠΥΡΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» 
  2. «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ-  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ »
Περίληψη Απόφασης

Σε σχέση με την ουσιαστική αξιολόγηση της συγκέντρωσης, απουσία επηρεαζόμενων, κατά της Απόφασης, αγορών, λαμβανομένης δε περαιτέρω υπόψη αφενός της περιορισμένης δραστηριοποίησης των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στις σχετικές αγορές, έτσι ώστε να μην τίθεται θέμα δημιουργίας ή ενίσχυσης ατομικής δεσπόζουσας θέσης και αφετέρου ότι πρόκειται για μεταβολή της ποιότητας του ελέγχου επί της Εταιρίας – Στόχου από κοινό σε αποκλειστικό, η οποία δεν αναμένεται να επιφέρει ουδεμία μεταβολή στη δομή και στις συνθήκες ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές, παρέλκει η περαιτέρω αξιολόγηση των επιπτώσεων της συναλλαγής. Συναφώς, από τα στοιχεία του φακέλου της παρούσας συγκέντρωσης δεν προκύπτουν διαγώνιες επιπτώσεις (conglomerate effects).

Εν κατακλείδι, οι μεταβολές από κοινό σε αποκλειστικό έλεγχο δεν εγείρουν ανησυχίες, ιδίως στις περιπτώσεις που δεν υφίστανται ενδείξεις ότι η απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου θα οδηγήσει αφεαυτή σε σημαντική αλλαγή στις ανταγωνιστικές συνθήκες στην αγορά.

Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!