Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2023

Απόφαση 823/2023

Λήψη απόφασης επί της εκπρόθεσμης υποβολής της υπ’ αριθ. πρωτ. 8636/28.09.2022 γνωστοποίησης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 σε συνδυασμό με τα άρθρα 6 παρ. 1 και 2 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει, που επιφέρει μεταβολή στον έλεγχο επί της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ Α.Ε., από τον αποκλειστικό έλεγχο της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. σε αποκλειστικό έλεγχο της εταιρείας ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε

Απόφαση 823/2023

Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 823/2023
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 13η Ιουλίου 2023
Αριθμός ΦΕΚ
Σχετική Αγορά -
Αντικείμενο Απόφασης Λήψη απόφασης επί της εκπρόθεσμης υποβολής της υπ’ αριθ. πρωτ. 8636/28.09.2022 γνωστοποίησης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 σε συνδυασμό με τα άρθρα 6 παρ. 1 και 2 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει, που επιφέρει μεταβολή στον έλεγχο επί της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ Α.Ε., από τον αποκλειστικό έλεγχο της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. σε αποκλειστικό έλεγχο της εταιρείας ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 4912/16.06.2023 έκθεση του Εισηγητή Ι. Στεφάτου. 
Νομικό Πλαίσιο

Άρθρο 6 παρ. 4, παρ. 1 και 2 του Ν. 3959/2011

Διατακτικό

Η ΕΑ σε Τμήμα, αποφάσισε ομοφώνως  τα ακόλουθα: 

1.         Διαπιστώνει  την εκπρόθεσμη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ επί της ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ, κατά παράβαση του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει.

2.         Επιβάλλει στην ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ, ως υπόχρεη σε γνωστοποίηση, πρόστιμο ποσού 30.000 ευρώ κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει.

Εμπλεκόμενη/ες
ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε.
Περίληψη Απόφασης Σύμφωνα με το σκεπτικό της Απόφασης, από τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία προκύπτει ότι η γνωστοποιητέα πράξη , ήτοι το Ιδιωτικό Προσύμφωνο Μεταβίβασης Μετοχών, υπεγράφη στις 27.07.2022 και, συνεπώς, το σχετικό Έντυπο Γνωστοποίησης θα έπρεπε να είχε υποβληθεί στην ΕΑ το αργότερο έως τις 26.08.2022. Η συγκέντρωση γνωστοποιήθηκε εκπρόθεσμα στην Υπηρεσία στις 28.09.2022, ήτοι εξήντα τρεις (63) ημέρες από τη σύναψη του Ιδιωτικού Προσυμφώνου Μεταβίβασης Μετοχών και υπερβαίνοντας άρα κατά τριάντα τρεις (33) ημέρες την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης γνωστοποίησης της συγκέντρωσης. 
Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!