Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2023

Απόφαση 825/2023

Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης, σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του ν. 3959/2011, που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία με την επωνυμία «ΙDEAL HOLDINGS A.E.» με καταστατική έδρα στην Αθήνα επί της εταιρείας με την επωνυμία «K.T. GOLDEN RETAIL VENTURE LTD» με καταστατική έδρα στη Λευκωσία, κατά την έννοια του άρθρου 5, παρ. 2 (β) του ν. 3959/2011.

Απόφαση 825/2023

Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 825/2023
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 27η Ιουλίου 2023
Αριθμός ΦΕΚ
Σχετική Αγορά

1) Αγορά  λιανικής πώλησης καλλυντικών προϊόντων

2) Αγορά ειδών ένδυσης και υπόδησης

3) Αγορά λιανικής πώλησης ειδών πολυτελείας

Αντικείμενο Απόφασης Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης, σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του ν. 3959/2011, που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία με την επωνυμία «ΙDEAL HOLDINGS A.E.» με καταστατική έδρα στην Αθήνα επί της εταιρείας με την επωνυμία «K.T. GOLDEN RETAIL VENTURE LTD» με καταστατική έδρα στη Λευκωσία, κατά την έννοια του άρθρου 5, παρ. 2 (β) του ν. 3959/2011. 
Νομικό Πλαίσιο

Άρθρο 6 Ν. 3959/2011

Διατακτικό

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, εγκρίνει ομόφωνα, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, την με αρ. πρωτ. 5062/21.06.2023 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία με την επωνυμία «ΙDEAL HOLDINGS A.E.» επί της εταιρείας με την επωνυμία «K.T. GOLDEN RETAIL VENTURE LTD» και κατ’ επέκταση της μοναδικής θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 Ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Εμπλεκόμενη/ες

1. « ΙDEAL HOLDINGS A.E.»

2. « K.T. GOLDEN RETAIL VENTURE LTD »

Περίληψη Απόφασης

H συγκέντρωση αποτελεί απόκτηση από την IDEAL HOLDINGS A.E. («IDEAL HOLDINGS») του 100% του μετοχικού κεφαλαίου, K.T. GOLDEN RETAIL VENTURE LTD («Κ.Τ. GOLDEN»). Πρόκειται, δηλαδή, για απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί του συνόλου της επιχείρησης.

Η συγκέντρωση δεν οδηγεί σε οριζόντιες επικαλύψεις διότι η ΙDEAL HOLDINGS A.E. και οι εταιρείες που ελέγχονται από αυτή δεν δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη αγορά των ειδών ένδυσης, υπόδησης και καλλυντικών στην Ελλάδα. Επίσης, η συγκέντρωση δεν οδηγεί ούτε σε κάθετες επιπτώσεις δεδομένου ότι οι δραστηριότητες του ενός μέρους της συναλλαγής δεν βρίσκονται σε αγορά ανώτερης ή κατώτερης οικονομικής βαθμίδας σε σχέση με τις δραστηριότητες του άλλου μέρους της συναλλαγής. Τέλος, από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης δεν προκύπτουν διαγώνιες επιπτώσεις, δεδομένου ότι το αντικείμενο εργασιών των εταιρειών της ΙDEAL HOLDINGS είναι αδιάφορο από αυτό της επιχείρησης στόχου.

Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!