Τρίτη, 06 Ιουνίου 2023

Απόφαση 821/2023

Λήψη απόφασης επί της Εισήγησης Διευθέτησης βάσει αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στις αγορές εισαγωγής, χονδρικής και λιανικής εμπορίας προϊόντων άντλησης και διαχείρισης/αποθήκευσης μητρικού γάλακτος (όπως ενδεικτικά θήλαστρα και συναφή αξεσουάρ, μπουκάλια, σακουλάκια κλπ), προκειμένου να διαπιστωθεί αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 ή/και 101 ΣΛΕΕ στο πλαίσιο κάθετης συμφωνίας σε συνέχεια της Πρότασης Διευθέτησης Διαφοράς της εταιρείας «KLINIKUM PLUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».

Απόφαση 821/2023

Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 821/2023
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 6η Ιουνίου 2023
Αριθμός ΦΕΚ
Σχετική Αγορά

1) Αγορά εισαγωγής και εμπορίας θηλάστρων

2) Αγορά εμπορίας και διανομής προϊόντων άντλησης και διαχείρισης / αποθήκευσης μητρικού γάλακτος

Αντικείμενο Απόφασης Λήψη απόφασης επί της Εισήγησης Διευθέτησης βάσει αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στις αγορές εισαγωγής, χονδρικής και λιανικής εμπορίας προϊόντων άντλησης και διαχείρισης/αποθήκευσης μητρικού γάλακτος (όπως ενδεικτικά θήλαστρα και συναφή αξεσουάρ, μπουκάλια, σακουλάκια κλπ), προκειμένου να διαπιστωθεί αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 ή/και 101 ΣΛΕΕ στο πλαίσιο κάθετης συμφωνίας σε συνέχεια της Πρότασης Διευθέτησης Διαφοράς της εταιρείας «KLINIKUM PLUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».
Νομικό Πλαίσιο

Άρθρο 29α του Ν. 3959/2011.

Διατακτικό

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αποφάσισε ομοφώνως σε φανερή ψηφοφορία τα ακόλουθα :

Α. Διαπιστώνει ότι η επιχείρηση KLINIKUM PLUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ παραβίασε, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στο σκεπτικό της Απόφασης, τα άρθρα 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ λόγω της συμμετοχής της σε απαγορευμένη κάθετη σύμπραξη δυνάμει της πρακτικής του καθορισμού τιμών μεταπώλησης.

Β. Υποχρεώνει την επιχείρηση KLINIKUM PLUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ να παύσει, εφόσον δεν το έχει ήδη πράξει, και να παραλείπει στο μέλλον τη διαπιστωθείσα στο σκεπτικό της Απόφασης παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ.

Γ. Επιβάλλει στην επιχείρηση KLINIKUM PLUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ πρόστιμο ύψους εξήντα οχτώ χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ (€68.779) για την τέλεση της διαπιστωθείσας στο ως άνω σκεπτικό παράβασης των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ.

Εμπλεκόμενη/ες
«KLINIKUM PLUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»
Περίληψη Απόφασης H «KLINIKUM PLUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» προέβη σε Καθορισμό Τιμών Μεταπώλησης (RPM) στα καταστήματα λιανικής πώλησης με τα οποία συνεργάζεται. Μέσω των πρακτικών της η ανωτέρω εταιρεία περιόρισε τη δυνατότητα των λιανοπωλητών της να καθορίζουν ανεξάρτητα την τιμή πώλησης των θηλάστρων, πρακτική που περιλαμβάνεται στους ιδιαίτερα σοβαρούς περιορισμούς του ανταγωνισμού κατά την κείμενη νομοθεσία και νομολογία. Επιπλέον, η εταιρεία είχε εφαρμόσει σύστημα εντοπισμού και όχλησης λιανοπωλητών που απέκλιναν από τις προκαθορισμένες τιμές, καθώς και σύστημα επιβολής ποινών για όσους συνεργάτες της  δεν συμμορφώνονταν με την τιμολογιακή πολιτική της.  Η «KLINIKUM PLUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» είναι μεταξύ των σημαντικότερων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη σχετική αγορά. Εξάλλου, ως αντιπρόσωπος αναγνωρισμένου σήματος θηλάστρων οίκου εξωτερικού, η εταιρεία διέθετε μεγαλύτερη ισχύ έναντι των λιανοπωλητών-μελών του δικτύου της, γεγονός που της επέτρεπε να επιβάλλει την πολιτική της ως προς την τιμή πώλησης καθώς και τα μέσα πίεσης για να εξασφαλίσει την εφαρμογή τους από μέρους των διανομέων της.
Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!